Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (danų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Oficialių pranešimų skelbimas

Danija

Turinį pateikė
Danija

Kurioje (-se) interneto svetainėje (-se) skelbiami oficialūs pranešimai?

Oficialūs pranešimai įkeliami į interneto svetainę Statstidende ir skelbiami adresu https://statstidende.dk/.

Iki 2005 m. spalio 14 d. leidinys Statstidende buvo leidžiamas ir popierine forma.

Kokie pranešimai skelbiami?

Svetainėje Statstidende skelbiami konkretūs privalomi pranešimai, turintys teisinį poveikį piliečiams, įmonėms ir valdžios institucijoms, taip pat tam tikri neprivalomi pranešimai.
Be kita ko, ten įkeliami skelbimai dėl palikimo (pvz., skelbimas kreditoriams), bankrutuojančių asmenų turto (pvz., nutartys dėl bankroto), įmonių reorganizavimo, šaukimai ir panašūs teismo dokumentai, skelbimai apie pardavimą teismo nurodymu, taip pat apie rinkimus ir referendumus.

Kurių organizacijų pranešimai skelbiami?

Skelbiami teismų, advokatų, valdžios institucijų ir privačių įmonių pranešimai.

Ar su oficialiais pranešimais galima susipažinti nemokamai?

Tiek vienkartines, tiek nuolatines paieškas galima atlikti nemokamai (žr. toliau).

Kokias paieškas galima atlikti?

Yra trys paieškos variantai:

  • Paieška pagal pranešimo numerį.
  • Paprasta paieška: laisvos formos tekstas (pvz., pranešimo rūšis arba atitinkamo asmens vardas ir pavardė), kartu nurodant pranešimo datą ir (arba) laikotarpį.
  • Išplėstinė paieška: apribojama pranešimo kategorija (pvz., „Palikimas“ arba „Pardavimas teismo nurodymu“ ir atitinkama pakategorė) ir paieška vykdoma pagal įvairius kriterijus, priklausomai nuo pasirinktos kategorijos (pvz., pagal vardą ir pavardę, CPR/CVR numerį (verslo subjekto / asmens registracijos numerį) ir (arba) pagal asmens, siejamo su pranešimu arba paskelbusio pranešimą, adresą).

Praėjus metams, pranešimų, kuriuose yra asmens duomenų, kitomis aplinkybėmis laikomų konfidencialiais, paieškos nebegalima atlikti pagal vardą ir pavardę arba pagal kitą informaciją, pagal kurią galima identifikuoti asmenį.
Po 5 metų visi pranešimai iš svetainės statstidende.dk ištrinami.

Nuo kurios datos oficialūs pranešimai tapo prieinami elektronine forma?

Leidinys Statstidende elektronine forma leidžiamas nuo 2000 m. Nuo 2005 m. spalio 15 d. Statstidende skelbiamas tik elektronine forma.

Ar paieškos gali būti išsaugotos ir ar gali būti siunčiami pranešimai, kai paieška atitinka tam tikrus kriterijus?

Galima sukonfigūruoti nuolatines paieškas. Tai yra nemokama, tačiau būtina užsiregistruoti vartotoju. Iš esmės galima sukonfigūruoti iki 25 nuolatinių paieškų.
Nuolatinę paiešką atitinkantys pranešimai siunčiami e. paštu, html formatu, tą pačią dieną, kai jie paskelbiami.
Taip pat įmanoma užsisakyti Statstidende dienos pdf variantą. Tomis dienomis, kai išleidžiamas Statstidende, siunčiama e. pašto žinutė su tos dienos Statstidende pdf formatu.

Ar oficialūs pranešimai yra nemokamai prieinami kaip atvirieji duomenys? Jeigu taip, kur galima rasti saugyklą ir (arba) techninę informaciją?

Atvirieji duomenys visiems prieinami atlikus REST paiešką adresu https://statstidende.dk. Šiuo metu rengiamas Statstidende techninis patobulinimas. Taigi, svarstoma, ar minėta galimybė turėtų būti ir toliau teikiama.

Paskutinis naujinimas: 30/10/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma