Oficialių pranešimų skelbimas

Informacija apie ES valstybių narių internete skelbiamus oficialius pranešimus

Oficialūs pranešimai – tai oficialūs teisminiai ir vyriausybiniai pranešimai, kurie nėra priimami teisėkūros procedūra, kuriuose nėra nustatyta jokių kitokių privalomų taisyklių ir kurie skelbiami elektronine forma atitinkamuose valstybių oficialiuosiuose leidiniuose.

Daugelis ES šalių savo oficialius pranešimus skelbia internete. Tačiau skirtingos šalys turi skirtingas teisines sistemas ir praktiką, kuria vadovaujantis tokie pranešimai skelbiami. Siekiant sudaryti kuo paprastesnę prieigą prie šių pranešimų, šioje skiltyje surinkta informacija apie tai, kaip kiekviena ES šalis skelbia savo oficialius pranešimus internete.

Nacionalinių puslapių turinys atspindi padėtį konkrečioje ES šalyje.

Norėdami gauti išsamią informaciją apie konkrečią šalį, pasirinkite atitinkamos šalies vėliavą.

Paskutinis naujinimas: 20/05/2019

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma