Publication of official announcements

Information on the publishing of official announcements online by EU countries

An official announcement is the publication of official judicial and governmental announcements which are not of a legislative nature or do not in any other sense contain binding rules, and which are published in electronic form in State Gazettes and/or Official Journals.

Many EU countries make their official announcements available online. However, the legal frameworks and practices affecting how this is done varies between countries. In order to assist in making these publications more accessible this section collects the information on how each EU country publishes their official announcements online

The content of the national pages reflects the situation within the specific EU country.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 07/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Objava službenih obavijesti - Češka

Na kojim se internetskim stranicama objavljuju službene objave?

Aplikacija Poveznica se otvara u novom prozoruInfoDeska (InfoPloča) elektronička je oglasna ploča Ministarstva pravosuđa.

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://infodeska.justice.cz/

Koje se vrste objava objavljuju?

Važne objave povezane sa sudskim postupcima.

Koje organizacije objavljuju objave?

Ministarstvo pravosuđa Češke, sudovi, uredi javnih tužitelja.

Je li pristup službenim objavama besplatan?

Da.

Koja su pretraživanja moguća?

Osnovna je vrsta pretraživanja po organizaciji koja je izdala dokument (Ministarstvo pravosuđa, sudovi, uredi javnih tužitelja).
Na oglasnoj ploči određenog suda moguće je pretraživati po predmetu, datumu objavljivanja i referentnoj oznaci spisa.

Od kojeg su datuma službene objave dostupne u elektroničkom obliku?

Aplikacija InfoDeska sadržava dokumente objavljene nakon 1. siječnja 2009.

Mogu li se pretraživanja spremiti i obavijesti poslati ako su ispunjeni kriteriji?

Da, u odjeljku Moje InfoDeska (Moja InfoPloča) moguće je pretplatiti se na primanje obavijesti o novim dokumentima e-poštom.

Jesu li službene objave slobodno dostupne u obliku otvorenih podataka? Ako jesu, gdje se nalaze repozitorij i/ili tehničke informacije?

Službene objave nisu slobodno dostupne u obliku otvorenih podataka.

Posljednji put ažurirano: 09/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Objava službenih obavijesti - Danska

Na kojim se internetskim stranicama objavljuju službene objave?

Službene objave uključene su u Službeni list Danske („Statstidende”) i objavljuju se na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://statstidende.dk/.

Do 14. listopada 2005. službeni list „Statstidende” objavljivao se i u tiskanom obliku.

Koje se vrste objava objavljuju?

Posebne obvezne objave s pravnim učinkom za građane, poduzetnike i tijela, kao i određene neobvezne obavijesti objavljuju se u službenom listu „Statstidende”.
Među ostalim objavljuju se objave koje se odnose na ostavinu (npr. poziv vjerovnicima), stečajnu masu (npr. odluke o proglašenju stečaja), reorganizaciju trgovačkih društava, sudske pozive i slične naloge za pojavljivanje pred sudom, prodaje po nalogu suda, izbore i referendume.

Koje organizacije objavljuju objave?

Objavljuju se objave sudova, odvjetnika, javnih ustanova i privatnih poduzeća.

Je li pristup službenim objavama besplatan?

Pristup jednokratnom i trajnom pretraživanju besplatan je (vidjeti u nastavku).

Od kojeg su datuma službene objave dostupne u elektroničkom obliku?

Službeni list „Statstidende” objavljuje se u elektroničkom obliku od 2000. Od 15. listopada 2005. službeni list „Statstidende” objavljuje se samo u elektroničkom obliku.

Mogu li se pretraživanja spremiti i obavijesti poslati ako su ispunjeni kriteriji?

Mogu se postaviti trajna pretraživanja. Ta je mogućnost besplatna, ali zahtijeva registraciju korisnika.
Moguće je i pretplatiti se na izdanja službenog lista „Statstidende” objavljenog tog dana u formatu PDF. Na dane na koje se objavljuje službeni list „Statstidende” korisnici će primiti poruku e-pošte koja sadržava službeni list „Statstidende” objavljen toga dana u formatu PDF.

Jesu li službene objave slobodno dostupne u obliku otvorenih podataka? Ako jesu, gdje se nalaze repozitorij i/ili tehničke informacije?

Otvoreni podaci dostupni su svima i mogu se pretražiti upotrebom sučelja REST na Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://statstidende.dk. Trenutačno se radi na tehničkom poboljšanju službenog lista „Statstidende” i razmatra se bi li trebalo i dalje pružati tu mogućnost.

Posljednji put ažurirano: 27/08/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Objava službenih obavijesti - Njemačka

Na kojim se internetskim stranicama objavljuju službene objave?

Budući da je Njemačka savezna republika, savezne pokrajine (Länder) odgovorne su za objavljivanje svojih službenih objava. U tu svrhu izradile su internetske stranice. Poveznice na neke od tih stranica mogu se pronaći na Poveznica se otvara u novom prozoruPortalu pravosudnih tijela savezne vlade i saveznih pokrajina (Justizportal des Bundes und der Länder). Informacije u nastavku odnose se samo na publikacije savezne vlade.

Publikacija Obuhvat publikacije
Poveznica se otvara u novom prozoruSavezni službeni list „Bundesgesetzblatt” Službeno tiskano izdanje u elektroničkom obliku
Poveznica se otvara u novom prozoruSavezni službeni list „Bundesanzeiger”

Službeni odjeljak; sudski odjeljak
(samo u elektroničkom obliku)

Poveznica se otvara u novom prozoruSavezni porezni glasnik „Bundessteuerblatt” U tiskanom i elektroničkom obliku
Poveznica se otvara u novom prozoruZajednički glasnik ministarstava „Gemeinsames Ministerialblatt” U tiskanom i elektroničkom obliku
Poveznica se otvara u novom prozoruPrometni glasnik „Verkehrsblatt” U tiskanom i elektroničkom obliku

Koje se vrste objava objavljuju?

Publikacija Vrste objava
Savezni službeni list „Bundesgesetzblatt” Zakoni, međunarodni ugovori, propisi, objave, nalozi, obavijesti i određene odluke Saveznog ustavnog suda (Bundesverfassungsgericht)
Savezni službeni list „Bundesanzeiger” Propisi, druge službene objave, javni natječaji, smjernice i sudske obavijesti. Sudske obavijesti obuhvaćaju sudske objave o registru sudskih sporova u skladu sa Zakonom o standardnim postupcima za ulagatelje kapitala (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), javne obavijesti, kaznene predmete, sudske pozive upućene osobama i pozive na dostavu dokumenata, rješenja o isključenju, opozive vrijednosnih papira i druge odluke, sudske pozive upućene trećim stranama, stečajeve, postupke u slučaju nesolventnosti i registar anonimnih djela i djela objavljenih pod pseudonimom
Savezni porezni glasnik „Bundessteuerblatt” Pravne odredbe i upravna rješenja koji se odnose na porezna pitanja, odluke Saveznog financijskog suda (Bundesfinanzhof)
Zajednički glasnik ministarstava „Gemeinsames Ministerialblatt” Pravne odredbe i upravna rješenja koji se odnose na porezna pitanja, odluke Saveznog financijskog suda (Bundesfinanzhof)
Prometni glasnik „Verkehrsblatt” Službene odredbe o prometu, poziv na prijavu gubitka isprava o vlasništvu i registraciji vozila

Koje organizacije objavljuju objave?

Publikacija Tijelo koje objavljuje publikaciju
Savezni službeni list „Bundesgesetzblatt” Savezna tijela
Savezni službeni list „Bundesanzeiger” Savezna tijela, tijela saveznih pokrajina, sudovi i javni tužitelji
Savezni porezni glasnik „Bundessteuerblatt” Savezno ministarstvo financija i najviša porezna tijela saveznih pokrajina
Zajednički glasnik ministarstava „Gemeinsames Ministerialblatt” Sva savezna ministarstva navedena na naslovnoj stranici
Prometni glasnik „Verkehrsblatt” Sva savezna ministarstva, regulatorna tijela u saveznim pokrajinama

Je li pristup službenim objavama besplatan?

Publikacija Besplatan pristup
Savezni službeni list „Bundesgesetzblatt” Da (samo za čitanje)
Savezni službeni list „Bundesanzeiger” Da
Savezni porezni glasnik „Bundessteuerblatt” Djelomično (ne za najnovije i starije objave)
Zajednički glasnik ministarstava „Gemeinsames Ministerialblatt” Samo kazalo
Prometni glasnik „Verkehrsblatt” Samo naslovi službenih objava (za pristup sadržaju plaća se pristojba)

Koja su pretraživanja moguća?

Publikacija Vrste pretraživanja
Savezni službeni list „Bundesgesetzblatt”

Besplatno: nije dostupno

Uz plaćanje pristojbe:
pretraživanje punog teksta, pretraživanje po navodima, naslovu, pokrati, datumu izdavanja, godini proglašenja ili dijelu lista

Savezni službeni list „Bundesanzeiger” Pretraživanje po pojmu, dijelu lista, datumu objave, vrsti objave, tijelu/sudu koje objavljuje objavu (upravni i sudski odjeljak); referentnoj oznaci, naslovu (službeni odjeljak); broju spisa (sudski odjeljak)
Savezni porezni glasnik „Bundessteuerblatt” Pretraživanje po vrsti poreza, vrsti dokumenta, povezanim propisima, datumu, broju spisa, broju dokumenta, saveznoj pokajini, predmetu / glavnom načelu, referentnoj oznaci
Zajednički glasnik ministarstava „Gemeinsames Ministerialblatt” Pretraživanje po izdanju, broju stranice, godini i pretraživanje punog teksta
Prometni glasnik „Verkehrsblatt” Pretraživanje po području, naslovu, pojmovima, datumu, broju propisa

Od kojeg su datuma službene objave dostupne u elektroničkom obliku?

Publikacija Datum na koji su postale dostupne
Savezni službeni list „Bundesgesetzblatt”

Elektroničko izdanje odjeljka 1. Saveznog službenog lista „Bundesgesetzblatt” dostupno je od 1998., kao i njegovo tiskano izdanje; elektroničko izdanje odjeljka 2. Saveznog službenog lista „Bundesgesetzblatt” dostupno je od 1999., kao i njegovo tiskano izdanje.

Moguće je pretraživanje svih izdanja objavljenih nakon 23. svibnja 1949.

Savezni službeni list „Bundesanzeiger”

Određene objave od 30. kolovoza 2002.
Sve objave od 1. travnja 2012.

Savezni porezni glasnik „Bundessteuerblatt” Moguće je pretražiti izdanja objavljena od 1992.
Zajednički glasnik ministarstava „Gemeinsames Ministerialblatt” Moguće je pretražiti izdanja objavljena od 1950.
Prometni glasnik „Verkehrsblatt” Moguće je pretražiti izdanja objavljena od 1947.

Mogu li se pretraživanja spremiti i obavijesti poslati ako su ispunjeni kriteriji?

Publikacija Automatsko pretraživanje Otvoreni podaci
Savezni službeni list „Bundesgesetzblatt” Ne Ne
Savezni službeni list „Bundesanzeiger” Samo u okviru informacijske usluge za koju se naplaćuje naknada Ne
Savezni porezni glasnik „Bundessteuerblatt” Ne Ne
Zajednički glasnik ministarstava „Gemeinsames Ministerialblatt” Ne, samo datum objave idućeg izdanja Ne
Prometni glasnik „Verkehrsblatt” Ne Ne
Posljednji put ažurirano: 29/08/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Objava službenih obavijesti - Estonija

Na kojim se internetskim stranicama objavljuju službene objave?

Važne javne objave objavljuju se na internetskim stranicama službene publikacije Ametlikud Teadaanded (Službene objave). U nekim je slučajevima zakonom propisano objavljivanje objava u novinama.

Internetsko izdanje službene publikacije Ametlikud Teadaanded objavljuje se isključivo u elektroničkom obliku od 1. srpnja 2003. Publikacija čini i bazu podataka uključenu u državni informacijski sustav. Službena publikacija Ametlikud Teadaanded svima je dostupna besplatno na Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.ametlikudteadaanded.ee/.

Koje se vrste objava objavljuju?

Obavijesti, pozivi i objave koji moraju biti objavljeni u skladu sa zakonom ili propisima Vlade Republike Estonije ili ministarskim pravilnicima.

U službenoj publikaciji Ametlikud Teadaanded objavljuju se dvije vrste objava:

 1. objave namijenjene informiranju određene osobe koje se zbog zaštite privatnosti ne smiju ponovno upotrebljavati. Takve objave podliježu vremenskim ograničenjima objavljivanja u službenoj publikaciji Ametlikud Teadaanded i ograničenjima pristupa nakon obustave objavljivanja. Zahtjevi u pogledu ponovne upotrebe ne primjenjuju se na takve objave;
 2. objave namijenjene informiranju svih osoba koje bi trebalo moći ponovno upotrebljavati u strojno čitljivom obliku.

Koje organizacije objavljuju objave?

Objave potrebne za obavljanje dužnosti državnih i lokalnih tijela i predstavnika slobodnih zanimanja (npr. javni bilježnici, sudski izvršitelji) objavljuju se u službenoj publikaciji Ametlikud Teadaanded. Objavljuju se i objave privatnih pravnih osoba koje se moraju objaviti u skladu sa zakonom i koje se objavljuju u svrhu javnog interesa, tj. one koje su namijenjene informiranju šire javnosti (npr. podjela ili prestanak trgovačkih društava).

Je li pristup službenim objavama besplatan?

Pristup svim objavama koje se objavljuju u službenoj publikaciji Ametlikud Teadaanded besplatan je.

Državna pristojba mora se platiti kako bi se objavila objava u interesu privatne osobe, na primjer, obavijest o gubitku dokumenta.

Koja su pretraživanja moguća?

Objave se mogu pretraživati prema vrsti, naslovu, izdavaču, području utjecaja ili upotrebom mogućnosti pretraživanja punog teksta.

Usluga „Moje službene objave” (Minu Ametlikud Teadaanded) omogućuje korisnicima da se pretplate na različite vrste obavijesti na adresu e-pošte te da pregledaju arhivirane objave koje se odnose na njih čije je objavljivanje obustavljeno. Objavljivanje objava namijenjenih određenoj osobi obustavlja se i te se objave arhiviraju kada objavljivanje ispuni svoju svrhu. Objavljivanje te vrste objava obustavlja se i kada osoba kojoj je objava namijenjena potvrdi primitak objave svojom osobnom iskaznicom putem usluge „Moje službene objave”.

Od kojeg su datuma službene objave dostupne u elektroničkom obliku?

Od 1. srpnja 2003. Internetske stranice službene publikacije Ametlikud Teadaanded sadržavaju i objave koje su prethodno objavljene u tiskanom obliku i koje su namijenjene informiranju šire javnosti.

Mogu li se pretraživanja spremiti i obavijesti poslati ako su ispunjeni kriteriji?

Građani se mogu pretplatiti na primanje svih objava e-poštom i spremiti objave upotrebom usluge „Moje službene objave”. Za upotrebu usluge „Moje službene objave” potrebna je autentifikacija korisnika osobnom iskaznicom ili mobilnom identifikacijom. Usluga „Moje službene objave” omogućuje korisnicima da pregledaju arhivirane objave koje se odnose na njih objavljene u službenoj publikaciji Ametlikud Teadaanded te da saznaju tko je još pregledao arhivirane objave koje se odnose na njih.

Pretraživanje i dohvaćanje objava iz službene publikacije Ametlikud Teadaanded može se izvršiti s pomoću URI-ja (jedinstveni identifikator resursa). Jedinstvenost URI-ja ovisi o tome koliko se komponenti URI-ja upotrebljava. URI se može upotrijebiti za otvaranje jedne ili više objava u formatu HTML, što je slično rezultatima pretraživanja, ili datoteka u formatima XML ili XML-RDF.

S pomoću URI-ja objave moguće je otvoriti javno dostupne objave koje nisu namijenjene određenoj osobi i objave čije objavljivanje nije obustavljeno.

Kako bi se upotrijebio URI, mora se kreirati internetska adresa koja odgovara podacima o objavljivanju predmetne objave.

Više pojedinosti o pretraživanjima s pomoću URI-ja dostupno je na Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/uriotsing.

Jesu li službene objave slobodno dostupne u obliku otvorenih podataka? Ako jesu, gdje se nalaze repozitorij i/ili tehničke informacije?

Objave koje nisu namijenjene određenoj fizičkoj osobi, tj. objave koje su namijenjene informiranju šire javnosti, dostupne su u obliku otvorenih podataka. Objave koje više nisu objavljene i koje su arhivirane nisu dostupne u obliku otvorenih podataka.

Otvoreni podaci mogu se preuzeti u realnom vremenu u obliku URI-ja. Jedinstvenost URI-ja ovisi o tome koliko se komponenti URI-ja upotrebljava. URI se može upotrijebiti za otvaranje jedne ili više objava u formatu HTML, što je slično rezultatima pretraživanja, ili datoteka u formatima XML ili XML-RDF. Kako bi se upotrijebio URI, mora se kreirati internetska adresa koja odgovara podacima o objavljivanju predmetne objave.

Posljednji put ažurirano: 14/05/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Objava službenih obavijesti - Grčka

Na kojim se internetskim stranicama objavljuju službene objave?

Poveznica se otvara u novom prozoruNacionalna tiskara (Ethnikó Typografeío)

Poveznica se otvara u novom prozoruPortal Transparentnost (Diávgeia)

Poveznica se otvara u novom prozoruVrhovni sud (Áreios Págos)

Poveznica se otvara u novom prozoruDržavno vijeće (Symvoúlio tis Epikrateías)

Koje se vrste objava objavljuju?

Nacionalna tiskara: objave u Službenom listu utvrđene su u članku 7. Zakona 3469/2006, kako je na snazi.

Portal Transparentnost: svi zakoni, predsjednički dekreti i propisi koji se moraju objaviti na internetu utvrđeni su u članku 2. Zakona 3861/2010, kako je na snazi.

Vrhovni sud: presude građanskih i kaznenih sudova donesene 2007. ili kasnije mogu se pretraživati na internetu.

Državno vijeće: presude upravnih sudova mogu se pretraživati na internetu.

Koje organizacije objavljuju objave?

Nacionalna tiskara: (objave u Službenom listu) objave objavljuje predmetno tijelo na zahtjev nekog javnog tijela ili tijela šireg javnog sektora.

Portal Transparentnost: objave navedene u članku 2. Zakona 3861/2010 objavljuje na internetu bez odlaganja tijelo koje izdaje objavu.

Vrhovni sud: objave objavljuje predmetno tijelo.

Državno vijeće: objave objavljuje predmetno tijelo.

Je li pristup službenim objavama besplatan?

Da.

Koja su pretraživanja moguća?

Moguće je pretraživati prema pojmovima, frazama ili ključnim riječima, registarskim brojevima, brojevima presuda, brojevima izdanja, temama, kategorijama, vrstama, tijelima i datumima.

Od kojeg su datuma službene objave dostupne u elektroničkom obliku?

Nacionalna tiskara: od 1997.

Portal Transparentnost: od 2010.

Vrhovni sud: od 2007.

Državno vijeće: od 2016.

Mogu li se pretraživanja spremiti i obavijesti poslati ako su ispunjeni kriteriji?

Ne.

Jesu li službene objave slobodno dostupne u obliku otvorenih podataka? Ako jesu, gdje se nalaze repozitorij i/ili tehničke informacije?

Da.
Svako tijelo odgovorno je za funkcioniranje i sadržaj baze podataka službenih objava kojom upravlja. Stoga nadležna tijela repozitorije i/ili tehničke informacije čuvaju u svojim internim bazama podataka.

Posljednji put ažurirano: 30/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Objava službenih obavijesti - Španjolska

Na kojim se internetskim stranicama objavljuju službene objave?

Službene objave objavljuju se u različitim službenim listovima koji odgovaraju različitim razinama središnje, regionalne i lokalne vlasti koje čine španjolsku javnu upravu.

Svi listovi imaju službena i vjerodostojna izdanja koja se objavljuju elektroničkim putem i pružaju usluge baze podataka koje se mogu upotrebljavati za pronalaženje objava.

Internetske stranice na kojima se mogu pronaći objave sljedeće su:

Država: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.boe.es/

Sedamnaest autonomnih zajednica i dva autonomna grada: svim internetskim stranicama može se pristupiti putem poveznice Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php.

Lokalna tijela (službeni listovi pokrajina): svim internetskim stranicama može se pristupiti putem poveznice Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_provinciales.php.

Koje se vrste objava objavljuju?

 • upravni akti (kadrovska pitanja, upravne odluke, odluke kojima se javnost informira o različitim upravnim radnjama)
 • obavijesti o otvorenom postupku javne nabave
 • objave o neuspješnim dostavama pismena
 • određene objave sudova.

Koje organizacije objavljuju objave?

Sve javne uprave, svaka u svojem službenom listu.

Sudovi.

Je li pristup službenim objavama besplatan?

Da.

Koja su pretraživanja moguća?

 • slobodan unos teksta (uključujući imena osoba)
 • vrsta
 • organizacija koja izdaje publikaciju
 • datum izdavanja
 • datum objavljivanja
 • službeni broj.

Od kojeg su datuma službene objave dostupne u elektroničkom obliku?

Zakon u skladu s kojim se dopušta elektronička objava službenih listova donesen je 2007.

Mogu li se pretraživanja spremiti i obavijesti poslati ako su ispunjeni kriteriji?

Da, kad je riječ o pretraživanjima i obavijestima povezanima sa Službenim listom Španjolske i većinom službenih listova autonomnih zajednica i gradova. Ta mogućnost nije dostupna za službene listove pokrajina.

Jesu li službene objave slobodno dostupne u obliku otvorenih podataka? Ako jesu, gdje se nalaze repozitorij ili tehničke informacije?

Politika otvorenih podataka ovisi o pojedinom službenom listu. Neki od njih dostupni su u obliku otvorenih podataka i u formatu XML.

Posljednji put ažurirano: 12/06/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Objava službenih obavijesti - Hrvatska

Na kojoj se internetskoj stranici objavljuju službene objave?

Službeni oglasi se objavljuju na internetskim stranicama Narodnih novina d.d. i na e-Oglasnoj ploči Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske.

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://narodne-novine.nn.hr/ (Narodne Novine)

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://e-oglasna.pravosudje.hr/ (Ministarstvo pravosuđa)

Koje se vrste objava objavljuju?

Objavljuju se oglasi vezani uz javnu nabavu, e-dražbe, koncesije, nadmetanja, natječaje za radna mjesta, obavijesti o trgovačkim društvima, oglasi komora, odluke o pokretanju stečajnih i skraćenih stečajnih postupaka, odluke o pravnoj nesposobnosti osoba, likvidacijama, sudske i javnobilježničke objave, upise u sudski registar i sl.

Koje organizacije objavljuju objave?

 • Narodne novine d.d. (Službeni list Republike Hrvatske);
 • Na e-oglasnoj ploči Ministarstva pravosuđa objavljuju se različite odluke sudova i ostalih nadležnih tijela u stečajnim postupcima (rješenja o pokretanju stečajnih postupaka, pozivi za ročišta); Ministarstvo pravosuđa je nadležno za održavanje informatičkog sustava, potrebnog za funkcioniranje e-oglasne ploče;

Je li pristup službenim objavama besplatan?

Da. Pristup je besplatan.

Koja su pretraživanja moguća?

Pretraživanje na stranicama Narodnih novina d.d. moguće je kroz upisivanje pojma, datuma objave, vrste objave, posebnog područja oglašavanja (npr. tečaj);

Pretraživanje na e-oglasnoj ploči moguće je po oznaci spisa, nazivu otpravka, subjektu na kojeg se oglas odnosi ili OIB-u.

Od kojeg su datuma službene objave dostupne u elektroničkom obliku?

Na stranicama Narodnih novina d.d. oglasi u elektroničkom formatu objavljuju se od siječnja 2014. godine.

Programska aplikacija e-oglasna ploča uspostavljena je, odnosno puštena je u rad, 1. studenoga 2014. godine.

Mogu li se pretraživanja spremiti i obavijesti poslati ako su ispunjeni kriteriji?

Narodne novine d.d. su uspostavile sustav notifikacije službenih objava koje se odnose na postupke javne nabave (Elektronički oglasnik za javnu nabavu) – obavijesti krajnjim korisnicima šalju se na e-mail adresu ili u osobni korisnički pretinac.

Vezano uz oglase koji se objavljuju na e-oglasnoj ploči, sustav obavješćivanja korisnika nije uspostavljen. Iznimka su Porezna uprava i Financijska agencija (FINA) za koje je Ministarstvo pravosuđa uspostavilo web servis preko kojega te institucije mogu preuzimati (više puta) dnevno podatke s e-oglasne ploče.

Službeni oglasi nisu dostupni u obliku otvorenih podataka.

Jesu li službene objave slobodno dostupne u obliku otvorenih podataka? Ako je odgovor potvrdan, gdje se nalaze arhiva i/ili tehničke informacije?

Službeni oglasi nisu dostupni u obliku otvorenih podataka.

Posljednji put ažurirano: 30/06/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Objava službenih obavijesti - Cipar

Na kojim se internetskim stranicama objavljuju službene objave?

Službene objave objavljuju se u tiskanom izdanju, koje ima pravni učinak, i na internetu, a slobodno mu se može pristupiti na Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.mof.gov.cy/gpo.

Koje se vrste objava objavljuju?

Objavljuju se sljedeće objave: slobodna radna mjesta u javnom sektoru, javne nabave, izvlaštenja i oduzimanja, imenovanja, promaknuća, potvrde i opozivi imenovanja, umirovljenja, imenovanja zamjenika dužnosnika, ostavke, imenovanja ministara, obavijesti o smrti, dolasci i odlasci Predsjednika Republike i imenovanje njegova zamjenika, imenovanja Predsjednika Republike, odluke Vijeća ministara i Parlamenta, prijedlozi zakona Vlade i pojedinih članova parlamenta, međunarodni sporazumi, organigrami odjela i objave propisane zakonodavstvom, npr. Zakonom o trgovačkim društvima.

Koje organizacije objavljuju objave?

 • država
 • poluvladine organizacije
 • lokalna tijela
 • pojedinci (odvjetnici), na temelju odredbi Zakona o trgovačkim društvima.

Je li pristup službenim objavama besplatan?

Da

Koja su pretraživanja moguća?

Moguće je pretraživanje svih sadržaja objavljenih u Službenom listu Cipra (Epísimi Efimerída).

Od kojeg su datuma službene objave dostupne u elektroničkom obliku?

Od 10. prosinca 2004.

Mogu li se pretraživanja spremiti i obavijesti poslati ako su ispunjeni kriteriji?

Ne

Jesu li službene objave slobodno dostupne u obliku otvorenih podataka? Ako jesu, gdje se nalaze repozitorij i/ili tehničke informacije?

Službene objave slobodno su dostupne u obliku otvorenih podataka na internetskim stranicama Nacionalne tiskare (Kyvernitikó Typografeío): Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.mof.gov.cy/gpo

Posljednji put ažurirano: 31/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Objava službenih obavijesti - Latvija

Na kojim se internetskim stranicama objavljuju službene objave?

U Latviji se službene objave objavljuju u Poveznica se otvara u novom prozoruSlužbenom listu Republike Latvije Latvijas Vēstnesis.

Koje se vrste objava objavljuju?

U službenom listu objavljuju se sljedeće vrste objava:

 • izvješća o radu
 • dražbe
 • sudske presude
 • doktorske disertacije
 • informacije povezane s ostavinom
 • informacije povezane s privatizacijom
 • informacije iz trgovačkog registra
 • informacije iz registra poduzeća
 • informacije iz registra Europskih gospodarskih interesnih udruženja
 • informacije iz registra političkih stranaka
 • informacije o natječajima za slobodna radna mjesta
 • bračnoimovinski režimi
 • obavijesti o prostornom planiranju
 • obavijesti vjerovnicima
 • obavijesti o podmirenju obveza
 • obavijesti dioničarima i članovima
 • opoziv punomoći
 • državna riznica
 • sudski pozivi
 • nalozi za nabavu i izvršenje radova
 • povlačenje dokumenata i službenih pečata
 • razne obavijesti.

Koje organizacije objavljuju objave?

U službenom listu objavljuju se službene objave koje su dostavila tijela, ustanove ili pojedinci (upisi u javne registre, obavijesti, objave ili informacije javnih tijela i njihovih službenika te pojedinaca) i čije je službeno objavljivanje propisano zakonom.
Poveznica se otvara u novom prozoruPopis zakona i propisa kojima se uređuju službene publikacije.

Je li pristup službenim objavama besplatan?

Da.

Koja su pretraživanja moguća?

Pretraživati se može slobodnim unosom teksta,
a rezultati se mogu filtrirati prema godini objavljivanja i kategoriji obavijesti.

Od kojeg su datuma službene objave dostupne u elektroničkom obliku?

Sva izdanja službenog lista objavljena od datuma njegova prvog izdanja, 25. veljače 1993., dostupna su u elektroničkom obliku na internetskim stranicama službenog lista Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.vestnesis.lv.
Kad je riječ o dokumentima objavljenima prije 1. srpnja 2012., službena je ona verzija koja je objavljena u tiskanom izdanju lista.

Mogu li se pretraživanja spremiti i obavijesti poslati ako su ispunjeni kriteriji?

Ne mogu.

Jesu li službene objave slobodno dostupne u obliku otvorenih podataka? Ako jesu, gdje se nalaze repozitorij i/ili tehničke informacije?

Nisu, ali su dostupne u svrhu ponovne upotrebe informacija. Poveznica se otvara u novom prozoruViše o ponovnoj upotrebi informacija objavljenih u službenom listu.

Posljednji put ažurirano: 23/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Objava službenih obavijesti - Malta

Na kojim se internetskim stranicama objavljuju službene objave?

Službene objave objavljuju su na Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.gov.mt/en/Government/DOI/Pages/default.aspx.

Koje se vrste objava objavljuju?

Službene objave su sljedeće:

 • Obavijesti vlade
 • Javne obavijesti
 • Obavijesti zdravstva
 • Objave policije
 • Objave pomorcima
 • Programi socijalnog stanovanja
 • Objave središnje banke
 • Obavijesti o rezultatima ispita
 • Sudske objave
 • Objave lokalnih vijeća.

Koje organizacije objavljuju objave?

Službene objave objavljuju ministarstva, javna tijela, sudovi i lokalna vijeća.

Je li pristup službenim objavama besplatan?

Da.

Koja su pretraživanja moguća?

Slobodan unos teksta.

Od kojeg su datuma službene objave dostupne u elektroničkom obliku?

Službene objave dostupne su u elektroničkom obliku od lipnja 2003.

Mogu li se pretraživanja spremiti i obavijesti poslati ako su ispunjeni kriteriji?

Ova usluga nije dostupna.

Posljednji put ažurirano: 30/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Objava službenih obavijesti - Nizozemska

Na kojoj se internetskoj stranici objavljuju službene objave?

Službene objave objavljuju se na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruofficielebekendmakingen.nl. Stare objave možete pronaći Poveznica se otvara u novom prozoruovdje.

Koje se vrste objava objavljuju?

Sve objave koje se objavljuju u sedam službenih listova Nizozemske objavljuju se i na prethodno navedenim internetskim stranicama. Novo zakonodavstvo ili izmjene postojećeg zakonodavstva objavljuju se u listu Staatsblad (Službeni list Kraljevine Nizozemske). U listu Staatscourant (Službeni list Vlade) objavljuju se propisi, kao i objave vladinih organizacija ako je to propisano zakonom. Ugovori i drugi međunarodni sporazumi čija je potpisnica Nizozemska objavljuju se u Tractatenbladu (Seriji ugovora), a Provinciaal blad (Službeni list pokrajine), Gemeenteblad (Službeni list općine) i Waterschapsblad (Službeni list vodnogospodarskog tijela) upotrebljavaju se za objavu propisa i objava pokrajinskih, općinskih odnosno vodnogospodarskih tijela. Blad gemeenschappelijke regelingen (Službeni list o suradnji tijela lokalnih vlasti) upotrebljava se za objavu propisa i objava partnerstava između različitih javnih tijela.

Koje organizacije objavljuju objave?

Objave objavljuju sve organizacije koje imaju pravnu obvezu to činiti.

Je li pristup službenim objavama besplatan?

Da, pristup službenim objavama besplatan je.

Koja su pretraživanja moguća?

Dnevne se objave mogu pregledati na Poveznica se otvara u novom prozoruofficielebekendmakingen.nl. Ondje možete filtrirati rezultate pretraživanja samo prema nazivu publikacije.

Na Poveznica se otvara u novom prozoruzoek.officielebekendmakingen.nl možete pretraživati objave po riječima u naslovu ili tekstu objave i filtrirati rezultate pretraživanja prema datumu objavljivanja, nazivu publikacije, nazivu organizacije koja je objavljuje i predmetu (za što postoji utvrđen popis mogućnosti).

Od kojeg su datuma službene objave dostupne u elektroničkom obliku?

Od 1995.

Mogu li se pretraživanja spremiti i obavijesti poslati ako su ispunjeni kriteriji?

Svatko se može besplatno prijaviti za uslugu obavješćivanja. Dostupne su dvije vrste usluga.

 • Standardni oblik usluge obavješćivanja omogućuje korisnicima da spreme zahtjeve za pretraživanje, nakon čega primaju poruku elektroničke pošte koja sadržava poveznicu na svaki novi dokument koji ispunjuje kriterije pretraživanja.
 • Druga vrsta usluge naziva se Berichten over uw buurt („Obavijesti o vašem susjedstvu”) i omogućuje građanima da svakodnevno primaju poruku elektroničke pošte koja sadržava pregled svih obavijesti koje su objavila tijela regionalne i lokalne vlasti i koje su važne za njihovo susjedstvo. „Svoje susjedstvo” mogu odrediti unosom poštanskog broja i odabirom radijusa (u stotinama metara).

Jesu li službene objave slobodno dostupne u obliku otvorenih podataka? Ako jesu, gdje se nalaze repozitorij i/ili tehničke informacije?

Službene objave slobodno su dostupne u obliku otvorenih podataka putem sučelja SRU (SRU = Search/Retrieve via URL).

Priručnik (i adresa) za tu internetsku uslugu mogu se pronaći na Poveznica se otvara u novom prozorukoopoverheid.nl (samo na nizozemskom jeziku).

Posljednji put ažurirano: 20/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Objava službenih obavijesti - Austrija

Na kojoj se internetskoj stranici objavljuju službene objave?

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.justiz.gv.at/

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.ediktsdatei.justiz.gv.at/

Koje se vrste objava objavljuju?

Sljedeće se vrste objava objavljuju na internetskoj stranici Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.justiz.gv.at/:

 • izvješća
 • mišljenja stručnjaka
 • mišljenja
 • evaluacije
 • okružnice
 • smjernice
 • tekstovi za savjetovanje
 • statuti
 • statistika
 • priručnici
 • oglasi za slobodna radna mjesta
 • objave imenovanja.

Sljedeće se objave objavljuju na internetskoj stranici Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsdatei – baza podataka o službenim oglasima):

 • predmeti koji se odnose na nesolventnost (stečaj, reorganizacija, namira duga)
 • prodaja i zakup u postupcima u slučaju nesolventnosti
 • dražbe po nalogu suda
 • nekretnine
 • pokretnine
 • sudsko imenovanje stečajne uprave
 • dobrovoljne dražbe
 • proglasi i objave povezane s kaznenim postupkom
 • objave kaznenih sudova
 • kazneni postupak radi naplate
 • obavijesti o dostavi u okviru kaznenog postupka
 • okončanje istrage
 • javne objave
 • upravitelji koje je imenovao sud i dostava pismena javnom objavom
 • opoziv vrijednosnih papira
 • smrtni listovi / dokaz o uzroku smrti
 • proglasi u ostavinskom postupku
 • proglasi u skladu sa Zakonom o pritvoru i zapljeni imovine (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz)
 • zastupanje stanara u skladu s člankom 8. Zakona o domovima za starije i nemoćne (Heimaufenthaltsgesetz)
 • odvjetnici pacijenata u skladu s člankom 13. Zakona o hospitalizaciji (Unterbringungsgesetz)
 • dostava pismena javnom objavom pravnim osobama
 • dostava pismena trgovačkih sudova javnom objavom (Firmenbuchgerichte)
 • objave trgovačkih sudova
 • proglasi zemljišnoknjižnih sudova (Grundbuchsgerichte)
 • odluke suda nadležnog za tržišno natjecanje (Kartellgericht)
 • publikacije austrijskog pravosuđa (Kundmachungen der Justiz)
 • objave trgovačkih društava.

Koje organizacije objavljuju objave?

Savezno ministarstvo pravosuđa (Bundesministerium für Justiz),

kao i sudovi, javni tužitelji, odvjetnici i javni bilježnici.

Je li pristup službenim objavama besplatan?

Da.

Koja su pretraživanja moguća?

Na početnoj stranici Ministarstva pravosuđa (Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.justiz.gv.at/) možete započeti jednostavno pretraživanje po riječi koje obuhvaća sve dokumente na internetskoj stranici Ministarstva.

Sve kategorije na internetskoj stranici baze Ediktsdatei (Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.edikte.justiz.gv.at/) moguće je pretraživati po riječi. Osim toga, neke kategorije objava korisnici mogu pretraživati po broju spisa. Kad je riječ o dražbama, moguće je i pretraživanje po predmetu. Navedeni su samo neki primjeri vrsta pretraživanja zato što postoji velik broj mogućnosti pretraživanja u različitim kategorijama.

Od kojeg su datuma službene objave dostupne u elektroničkom obliku?

Internetska stranica Ministarstva pravosuđa (Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.justiz.gv.at/) i internetska stranica baze Ediktsdatei (Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.edikte.justiz.gv.at/) dostupne su od 2000.

Mogu li se pretraživanja spremiti i obavijesti poslati ako su ispunjeni kriteriji?

Ne.

Jesu li službene objave slobodno dostupne u obliku otvorenih podataka? Ako jesu, gdje se nalaze repozitorij i/ili tehničke informacije?

Objave na internetskoj stranici baze Ediktsdatei slobodno su dostupne i mogu se ponovno obrađivati kao datoteke u formatu HTML (nema zaštite od kopiranja). Moguće je i steći licenciju u skladu sa Zakonom o ponovnoj upotrebi javnih podataka (Informationsweiterverwendungsgesetz – IWG). Međutim, podaci trenutačno nisu dostupni u obliku otvorenih podataka.

Publikacije na Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.justiz.gv.at/ uglavnom se odnose na postojeće dokumente u PDF formatu. Neki su dokumenti u formatu MS Word, ali to nije čest slučaj. Sve se publikacije objavljuju u okviru WCMS-a (Web Content Management System) i slobodno su dostupne kao stranice u formatu HTML. Dokumenti su dostupni za preuzimanje kao privitci na stranicama u formatu HTML.

Posljednji put ažurirano: 30/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Objava službenih obavijesti - Portugal

Na kojoj se internetskoj stranici objavljuju službene objave?

Službene objave objavljuju se na internetskim stranicama portugalskog Službenog lista (Poveznica se otvara u novom prozoruDiário da República Eletrónico).

Koje se vrste objava objavljuju?

Diário da República sastoji se od dvije serije. U 1. seriji objavljuju se:

 1. ustavni zakoni;
 2. međunarodne konvencije, odgovarajući predsjednički dekreti, obavijesti o deponiranju obvezujućih instrumenata (posebno isprava o ratifikaciji) te druge obavijesti povezane s takvim konvencijama;
 3. organski zakoni, zakoni, uredbe sa zakonskom snagom i regionalne zakonodavne uredbe;
 4. dekreti predsjednika Republike;
 5. rezolucije Skupštine Republike;
 6. dekreti predstavnika Republike kojima se imenuju i razrješuju predsjednici i članovi regionalnih vlada Azora i Madeire;
 7. poslovnici Skupštine Republike, Državnog vijeća i zakonodavnih skupština autonomnih regija;
 8. odluke i izjave Ustavnog vijeća koje po zakonu moraju biti objavljene u 1. seriji portugalskog Službenog lista;
 9. odluke kojima se ujednačuje sudska praksa Vrhovnog suda i Revizorskog suda te odluke Vrhovnog upravnog suda kojima je zakonom dodijeljena opća obvezujuća snaga;
 10. rezultati referenduma i izbora za predsjednika Republike, Skupštinu Republike, zakonodavne skupštine autonomnih regija i Europski parlament, u skladu s relevantnim zakonodavstvom;
 11. pisana ostavka predsjednika Republike;
 12. prijedlozi za odbijanje programa Vlade i prijedlozi za izglasavanje povjerenja i nepovjerenja;
 13. mišljenja Državnog vijeća navedena u članku 145. točkama od (a) do (e) Ustava i sva mišljenja koja Državno vijeće samo odluči objaviti;
 14. drugi dekreti Vlade;
 15. odluke Vijeća ministara i provedbene uredbe ministra koje sadržavaju opće odredbe;
 16. odluke zakonodavnih skupština autonomnih regija i regionalne regulatorne uredbe;
 17. odluke drugih sudova koje nisu prethodno navedene i kojima je zakonom dodijeljena opća obvezujuća snaga;
 18. izjave u pogledu odstupanja s dužnosti ili gubitka mandata članova Skupštine Republike i članova zakonodavnih skupština autonomnih regija.

Akti koji se objavljuju u 2. seriji uključuju:

 1. zakonodavne ukaze članova Vlade;
 2. rezultate izbora za lokalnu samoupravu;
 3. proračune javnih službi koji po zakonu moraju biti objavljeni u portugalskom Službenom listu i izjave o prijenosu sredstava.

Akti objavljeni u 2. seriji portugalskog Službenog lista mogu biti: sporazum, najava, arbitražna odluka, bilanca, kolektivni ugovor o radu, pohvala, ugovor, izjava koja sadržava ispravak, sudska odluka, deklaracija, razmatranje, direktiva, proglas, uredba o produljenju, uputa, presuda, zakonodavna uredba, popis, karta, ugovor o članstvu, provedbena uredba ministra, obavijest, obavijest Banke Portugala, službena karta, službena izjava, mišljenje, nalog, dozvola, protokol, preporuka, uredba, uredba Komisije za tržište vrijednosnih papira, regulatorni standard Nadzornog tijela za vrijednosne papire i mirovinske fondove, izvješće, rezolucija, rješenje, bruto bilanca. U toj se seriji objavljuju i hitni pozivi na nadmetanje, obavijesti o postupku, obavijesti o produljenju roka te izjave o ispravku obavijesti.

Koje organizacije objavljuju objave?

Tijela koja su pravno odgovorna za objavu akata u portugalskom Službenom listu ili uključena u njihovu objavu među ostalima su: Predsjedništvo Republike, Skupština Republike, Vlada, zakonodavne skupštine i regionalne vlade autonomnih regija Azora i Madeire, izravna i neizravna javna uprava, sudovi, javni tužitelj, neovisna upravna tijela, autonomna uprava i tijela lokalne samouprave.

Je li pristup službenim objavama besplatan?

Da, u skladu s Poveznica se otvara u novom prozoruUredbom sa zakonskom snagom br. 83/2016 od 16. prosinca, Diário da República javno je i besplatno dostupan. Objavljuje se samo u elektroničkom obliku.

Koja su pretraživanja moguća?

Univerzalan i besplatan pristup uključuje mogućnost tiskanja, pohranjivanja, pretraživanja i slobodnog pristupa sadržaju akata objavljenih u 1. i 2. seriji portugalskog Službenog lista Diário da República u elektroničkim formatima otvorenog pristupa.

Od kojeg su datuma službene objave dostupne u elektroničkom obliku?

Od 1. srpnja 2006. vjerodostojno je elektroničko izdanje portugalskog Službenog lista Diário da República, a za sve su pravne svrhe od tog datuma valjani i u njemu objavljeni akti u skladu s člankom 1. stavkom 5. Zakona br. 74/98 od 11. studenoga 1998., kakav je trenutačno na snazi.

Usto, u srpnju 2019. pokrenuta je i mobilna aplikacija Diário da República s dodatnim funkcionalnostima, kao što su izrada personaliziranog profila za svakog korisnika i upotreba sustava za obavješćivanje s pristupom pročišćenom zakonodavstvu.

Mogu li se pretraživanja spremiti i obavijesti poslati ako su ispunjeni kriteriji?

Da. Posebno kad je riječ o slanju obavijesti, korisnici mogu primati sažetke 1. i 2. serije portugalskog Službenog lista Diário da República putem e-pošte, prethodnom prijavom ili prijavom na RSS (Really Simple Syndication).

Jesu li službene objave slobodno dostupne u obliku otvorenih podataka? Ako jesu, gdje se nalaze repozitorij i/ili tehničke informacije?

Da.

Posljednji put ažurirano: 13/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Objava službenih obavijesti - Rumunjska

Informacije na ovoj stranici odnose se na službene objave javnih ustanova (obavijesti, postupovni akti itd.) koje same po sebi nisu zakonodavne ili se njima ne utvrđuju općenito primjenjive obveze, ali se objavljuju u Službenom listu Rumunjske ili u drugim publikacijama te su dostupne na internetu u elektroničkom obliku, u skladu s mjerodavnim pravom. Stoga se ne uzimaju u obzir zakonodavni akti ni sudske presude, osim ako se moraju objaviti kako bi proizveli pravni učinak (npr. sudske presude povezane s nesolventnošću).

Popis nije sveobuhvatan jer se određeni relevantni slučajevi promatraju s gledišta objavljivanja službenih objava, konkretno akata objavljenih u Službenom listu Rumunjske, akata objavljenih na portalu i internetskoj stranici Nacionalnog trgovačkog registra (Oficiul Național al Registrului Comerțului, ONRC) ili u Vjesniku postupaka u slučaju nesolventnosti te akata objavljenih na Portalu sudova.

Na kojoj se internetskoj stranici objavljuju službene objave?

I. Službeni list Rumunjske

Neovisno poduzeće „Monitorul Oficial” objavljuje Službeni list Rumunjske u tiskanom i u elektroničkom obliku. Za pojedinosti o objavljenim aktima i njihovoj dostupnosti na internetu vidjeti odjeljke u nastavku.

E-proizvod (e-Monitor) dostupan je na Poveznica se otvara u novom prozoruovoj adresi.

II. Nacionalni trgovački registar (ONRC)

(a) Prije nego što pokrenu gospodarsku djelatnost poduzetnici su obvezni podnijeti zahtjev za registraciju / upis u trgovački registar, a za vrijeme obavljanja djelatnosti ili nakon prestanka poslovanja moraju zatražiti dodavanje bilješki u trgovački registar u pogledu akata i činjenica čiji se upis u registar zahtijeva zakonom.

Upis u trgovački registar odnosi se na objavu koja proizvodi pravni učinak i koju objavljuje ONRC: zapisi, podaci i upisani akti proizvode učinak u odnosu na treće strane od datuma njihova upisa u registar ili objave u Službenom listu Rumunjske ili na internetskoj stranici / portalu usluga ONRC-a u skladu sa zakonom.

Upis u trgovački registar i bilješke proizvode učinak u odnosu na treće strane od upisa u trgovački registar ili objave u Službenom listu Rumunjske, dijelu IV. ili dijelu VII., ili drugoj publikaciji, kako je predviđeno zakonom.

(b) ONRC objavljuje i Vjesnik postupaka u slučaju nesolventnosti u elektroničkom obliku: odjeljak u kojem se pruža javna usluga namijenjena slanju sudskih poziva, dostavljanju presuda i obavješćivanju o postupovnim aktima koje su donijeli sudovi / stečajni upravitelji / sudski likvidatori / druge ovlaštene osobe imenovane u okviru postupka u slučaju nesolventnosti u skladu sa Zakonom br. 85/2014 o postupcima za sprječavanje nesolventnosti i postupcima u slučaju nesolventnosti, kako je naknadno izmijenjen i dopunjen, i odjeljak pod naslovom „Dužnici – fizičke osobe s obvezama koje ne proizlaze iz poslovanja” (Debitori – persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi), u skladu sa Zakonom br. 151/2015 o postupku u slučaju nesolventnosti za fizičke osobe.

Kad je riječ o poduzetnicima obuhvaćenima Zakonom br. 85/2014 o postupcima za sprječavanje nesolventnosti i postupcima u slučaju nesolventnosti, kako je naknadno izmijenjen i dopunjen, postupovni akti koje dostavljaju/šalju sudovi, upravitelji u slučaju nesolventnosti (stečajni upravitelji / sudski likvidatori) i druge osobe ovlaštene u skladu sa zakonom objavljuju se u Vjesniku postupaka u slučaju nesolventnosti, publikaciji dostupnoj na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskom portalu usluga ONRC-a.

Presuda kojom se utvrđuje plan reorganizacije dužnika (poduzetnika) kao postupovni akt objavljuje se u dijelu IV. Službenog lista Rumunjske u skladu sa Zakonom br. 85/2014 o postupcima za sprječavanje nesolventnosti i postupcima u slučaju nesolventnosti, kako je naknadno izmijenjen i dopunjen.

Kad je riječ o fizičkim osobama obuhvaćenima Zakonom br. 151/2015 o postupku u slučaju nesolventnosti za fizičke osobe, postupovni akti koje dostavljaju/šalju odbor za nesolventnost, stečajni upravitelj, likvidator i sudska tijela objavljuju se u odjeljku „Dužnici – fizičke osobe s obvezama koje ne proizlaze iz poslovanja” u Vjesniku postupaka u slučaju nesolventnosti, publikaciji dostupnoj na internetskoj stranici Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.bpi.ro/.

III. Portal sudova

Poveznica se otvara u novom prozoruPortalom sudova upravlja Ministarstvo pravosuđa. Svaki sud u Rumunjskoj ima svoju stranicu u okviru portala. Informacije na tim internetskim stranicama izravno unosi i održava osoblje suda, osim informacija o predmetima i sastancima koje se automatski preuzimaju iz elektroničkog sustava za upravljanje predmetima koji se upotrebljava na razini suda.

Kako biste pristupili internetskoj stranici određenog suda s Poveznica se otvara u novom prozorupočetne stranice Portala sudova, trebate s popisa odabrati područje tog suda (tj. područje nadležnosti određenog žalbenog suda), a zatim i taj sud.

Koje se vrste objava objavljuju?

I. Službeni list Rumunjske

Kad je riječ o službenim objavama, u skladu sa Zakonom br. 202 od 9. studenoga 1998. o organizaciji Službenog lista Rumunjske, kako je ponovno objavljen:

 • sljedeće se službene objave objavljuju u dijelu III. u skladu s pravnim odredbama: pravni akti, dokumenti, obavijesti, objave i drugo (npr. obavijesti o zapošljavanju osoblja; natječaji za slobodna radna mjesta u javnom sektoru; presude povezane s poništavanjem mjenica/čekova; redovno izvješće o radu javnih tijela; obavijesti o natječaju za pristupanje Državnom pravosudnom institutu (Institutul Național al Magistraturii) i ispitima za provjeru kompetencija sudaca te popisi slobodnih radnih mjesta za suce; obavijest o natječaju za slobodno radno mjesto pomoćnog suca na Visokom kasacijskom sudu itd.)
 • pravni akti koji se odnose na gospodarske subjekte i druge kategorije pravnih osoba, kao i drugi akti utvrđeni na temelju zakonskih odredbi objavljuju se u dijelu IV. u skladu s pravnim odredbama (npr. odluke o priznavanju inozemnih neprofitnih pravnih osoba u Rumunjskoj; presude kojima se odobrava izmjena statuta političke stranke; odluke suda o pokretanju stečajnog postupka; obavijesti o dražbama za prodaju robe; prestanak razdoblja valjanosti odobrenja za rad kreditnih institucija i odluke Narodne banke Rumunjske o povlačenju takvih odobrenja; odluke glavnog ravnatelja rumunjskog Ureda za zaštitu autorskih prava u pogledu povlačenja ili obustave potvrda o registraciji itd.)
 • kolektivni ugovor zaključen na razini države i na razini sektora, konvencije i preporuke Međunarodne organizacije rada i drugi akti utvrđeni na temelju zakonskih odredbi objavljuju se u dijelu V.
 • obavijesti o dodjeli ugovora o javnoj nabavi i obavijesti o dodjeli ugovora o koncesiji za javne radove i usluge, ugovori o koncesiji za dobra u javnom vlasništvu i druge obavijesti utvrđene u skladu sa zakonskim odredbama (npr. obavijesti u skladu sa Zakonom br. 350/2005 o sustavu bespovratnih sredstava; koncesije – obavijesti o nadmetanju u skladu s Hitnom uredbom br. 54/2006 o sustavu ugovora o koncesiji za dobra u javnom vlasništvu).

Napomena: u skladu sa Zakonom br. 98/2016 o javnoj nabavi, obavijesti se objavljuju na razini države putem sustava e-nabave Poveznica se otvara u novom prozoruSEAP koji se upotrebljava za provedbu postupaka dodjele elektroničkim putem.

 • pravni akti koji se odnose na zadruge i druge kategorije pravnih osoba koje su osnovale zadruge te drugi akti koji se odnose na suradnju (npr. rješenje nadležnog suca u pogledu upisa zadruge u trgovački registar, akt o imenovanju likvidatora i bilo koji drugi akt koji bi mogao donijeti promjene u pravnoj osobnosti itd.) objavljuju se u dijelu VII. u skladu s pravnim odredbama.

II. Nacionalni trgovački registar (ONRC)

(a) Kad je riječ o poduzetnicima upisanima u trgovački registar:

 • izvadak iz odluke / odluka o upisu u registar (Službeni list Rumunjske, dio IV. ili VII.)
 • akti kojima se mijenjaju osnivački akti i obavijesti o podnošenju izmijenjenog osnivačkog akta (Službeni list Rumunjske)
 • presude u slučajevima predviđenima zakonom (Službeni list Rumunjske)
 • sudske odluke o prestanku (u dijelu IV. Službenog lista Rumunjske i na internetskoj stranici Nacionalnog trgovačkog registra ili internetskom portalu usluga Nacionalnog trgovačkog registra)
 • odluke o imenovanju likvidatora u skladu s člankom 237. stavkom 6. Zakona br. 31/1990 o trgovačkim društvima (na internetskoj stranici Nacionalnog trgovačkog registra ili internetskom portalu usluga Nacionalnog trgovačkog registra)
 • projekti povezani sa spajanjem/razdvajanjem trgovačkih društava (u dijelu IV. Službenog lista Rumunjske ili, po izboru podnositelja zahtjeva, na internetskoj stranici trgovačkog društva, u kojem slučaju trgovački registar u koji je trgovačko društvo upisano objavljuje projekt spajanja ili razdvajanja na vlastitoj internetskoj stranici bez naknade)
 • odluke kojima se odbacuju zahtjevi za upis u registar i upisi čiji osnivački akt nije izmijenjen (na internetskoj stranici Nacionalnog trgovačkog registra ili internetskom portalu usluga Nacionalnog trgovačkog registra)
 • popis trgovačkih društava za koja će Nacionalni trgovački registar pokrenuti postupak prestanka u skladu s člankom 237. stavkom 2. Zakona br. 31/1990 o trgovačkim društvima (internetska stranica ili internetski portal usluga)
 • popis trgovačkih društava za koja će Nacionalni trgovački registar pokrenuti postupak brisanja u skladu s člankom 237. stavkom 9. Zakona br. 31/1990 o trgovačkim društvima (internetska stranica Nacionalnog trgovačkog registra ili internetski portal usluga)
 • popis trgovačkih društava za koja će Nacionalni trgovački registar pokrenuti postupak brisanja u skladu s člankom 260. stavkom 7. Zakona br. 31/1990 objavljuje se na internetskoj stranici Nacionalnog trgovačkog registra ili internetskom portalu usluga Nacionalnog trgovačkog registra
 • odluke suda o brisanju u skladu s člankom 237. stavkom 10. Zakona br. 31/1990 o trgovačkim društvima (na internetskoj stranici Nacionalnog trgovačkog registra ili internetskom portalu usluga Nacionalnog trgovačkog registra)
 • odluke o brisanju u skladu s člankom 260. stavkom 8. Zakona br. 31/1990 o trgovačkim društvima (na internetskoj stranici Nacionalnog trgovačkog registra ili internetskom portalu usluga Nacionalnog trgovačkog registra).

(b) Kad je riječ o poduzetnicima obuhvaćenima Zakonom br. 85/2014 o postupcima za sprječavanje nesolventnosti i postupcima u slučaju nesolventnosti, kako je naknadno izmijenjen i dopunjen, postupovni akti u nastavku koje izdaju sudovi, upravitelji u slučaju nesolventnosti (stečajni upravitelj / sudski likvidator) i druge ovlaštene osobe objavljuju se u Vjesniku postupaka u slučaju nesolventnosti u skladu sa zakonom:

 • sudski pozivi, priopćenja i presude
 • obavijesti i nalozi za pojavljivanje pred sudom
 • drugi postupovni akti predviđeni zakonom.

Kad je riječ o fizičkim osobama obuhvaćenima Zakonom br. 151/2015 o postupku u slučaju nesolventnosti za fizičke osobe, postupovni akti u nastavku koje dostavljaju/šalju odbor za nesolventnost, stečajni upravitelj, likvidator i sudska tijela objavljuju se u odjeljku Dužnici – fizičke osobe s obvezama koje ne proizlaze iz poslovanja u Vjesniku postupaka u slučaju nesolventnosti:

 • odluke odbora za nesolventnost
 • obavijesti
 • presude
 • drugi postupovni akti predviđeni zakonom.

III. Portal sudova

U skladu s člankom 167. Zakona o parničnom postupku (Zakon br. 134/2010), ako tužitelj opravdano tvrdi da, iako je učinio sve što je mogao, nije mogao doći do informacije o prebivalištu tuženika ili drugom mjestu na koje bi se tuženiku mogao dostaviti sudski poziv u skladu sa zakonom, sud može odobriti dostavu dokumenata tuženiku objavom poziva. Objava poziva sastoji se od isticanja poziva na vratima suda, na portalu nadležnog suda i na posljednjoj poznatoj adresi prebivališta osobe kojoj se dostavlja poziv. Kad procijeni da je to neophodno, sud će naložiti i objavljivanje sudskog poziva u Službenom listu Rumunjske ili u nacionalnim novinama s velikom nakladom.

U tu svrhu na Portalu sudova postoji Poveznica se otvara u novom prozoruopći odjeljak posvećen objavljenim pozivima. Osim toga, internetska stranica svakog suda ima odjeljak posvećen objavljenim pozivima (vidjeti npr. Poveznica se otvara u novom prozoruinternetsku stranicu Suda u Bukureštu).

Koje organizacije objavljuju objave?

Objave objavljuju Službeni list Rumunjske ili ustanove izdavatelji, ovisno o zakonodavstvu koje se primjenjuje na svaku vrstu objave.

Kad je riječ o prethodno navedenim posebnim situacijama: Nacionalni trgovački registar, Službeni list Rumunjske ili sudovi.

Je li pristup službenim objavama besplatan?

I. Službeni list Rumunjske

Akti objavljeni u dijelovima III. – VII. Službenog lista Rumunjske besplatno su dostupni na internetu te su dostupni u verziji za čitanje deset dana nakon objavljivanja.

Proizvodi u elektroničkom obliku koji su dostupni na internetu uz naknadu (Expert-Monitor i Autentic-monitor), uključujući pristojbe koje primjenjuje neovisno poduzeće „Monitorul Oficial”, opisani su na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskoj stranici poduzeća.

II. Nacionalni trgovački registar (ONRC)

(a) Da, objave koje se odnose na poduzetnike upisane u trgovački registar objavljuju se na Poveznica se otvara u novom prozoruportalu Nacionalnog trgovačkog registra.

(b) Vjesnik postupaka u slučaju nesolventnosti, internetske publikacije koja sadržava postupovne akte poduzetnika koji ulaze u postupak u slučaju nesolventnosti u skladu sa Zakonom br. 85/2014 o postupcima za sprječavanje nesolventnosti i postupcima u slučaju nesolventnosti, dostupan je uz plaćenu pretplatu.

Pristup odjeljku Dužnici – fizičke osobe s obvezama koje ne proizlaze iz poslovanja u Vjesniku postupaka u slučaju nesolventnosti besplatan je za dužnika, vjerovnike, stečajnog upravitelja / likvidatora, odbor za nesolventnost i sud, za svaki postupak u slučaju nesolventnosti u koji su uključeni u jednom od navedenih svojstava.

Na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskom portalu usluga ONRC-a prikazan je niz besplatnih informacija o osobama koje su objavljene u Vjesniku postupaka u slučaju nesolventnosti.

III. Portal sudova

Pristup Portalu sudova besplatan je.

Koja su pretraživanja moguća?

I. Službeni list Rumunjske

U besplatnoj verziji Službenog lista Rumunjske (Poveznica se otvara u novom prozorue-Monitor) objavljeni akti ne mogu se automatski pretraživati, što znači da se s pomoću kalendara mogu odabrati samo datum objave i broj Službenog lista (za svaki dio Lista).

II. Nacionalni trgovački registar (ONRC)

(a) Kad je riječ o poduzetnicima upisanima u trgovački registar, pretraživati se može upotrebom jednog od sljedećih kriterija pretraživanja ili više njih:

 • broj upisa u trgovački registar
 • okrug
 • naziv trgovačkog društva
 • datum objave
 • porezni broj
 • godišnja bilanca.

(b) Kad je riječ o dužnicima u postupcima u slučaju nesolventnosti, pretraživati se mogu odjeljak Internetske usluge Vjesnika postupaka u slučaju nesolventnosti (BPI) (Servicii online BPI), pododjeljci Osobe objavljene u Vjesniku postupaka u slučaju nesolventnosti (Persoane publicate in BPI) i Sažetak izdanja Vjesnika postupaka u slučaju nesolventnosti (Sumar număr BPI) upotrebom sljedećih kriterija odabira:

 • osoba objavljena u Vjesniku
 • izdanje Vjesnika
 • broj predmeta
 • porezni identifikacijski broj
 • broj upisa trgovačkog društva u registar
 • razdoblje objave
 • godina objave u Vjesniku.

III. Portal sudova

Sudski pozivi mogu se pretraživati na Portalu sudova po imenu pozvane stranke (ime i prezime ili samo jedno od toga).

Ako se pretražuje Poveznica se otvara u novom prozoruopći odjeljak Portala sudova, rezultati pretraživanja uključivat će pozive koje su objavili svi sudovi, a ako se pretražuje odjeljak posvećen određenom sudu (npr. Poveznica se otvara u novom prozoruSudu u Bukureštu), rezultati pretraživanja uključivat će samo pozive koje je objavio taj sud.

Od kojeg su datuma službene objave dostupne u elektroničkom obliku?

I. Službeni list Rumunjske

Poveznica se otvara u novom prozorue-Monitor – od 2008.

II. Nacionalni trgovački registar (ONRC)

(a) Kad je riječ o poduzetnicima upisanima u trgovački registar, od 2012.

(b) Nacionalni trgovački registar objavio je prvo izdanje Vjesnika postupaka u slučaju nesolventnosti u elektroničkom obliku 1. kolovoza 2006., a može ga se pregledati na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskom portalu usluga ONRC-a.

III. Portal sudova

Mogućnost povezana s objavljenim sudskim pozivima dostupna je na Poveznica se otvara u novom prozoruPortalu sudova od ožujka 2013.

Mogu li se pretraživanja spremiti i obavijesti poslati ako su ispunjeni kriteriji?

Nije primjenjivo.

Jesu li službene objave slobodno dostupne u obliku otvorenih podataka? Ako jesu, gdje se nalaze repozitorij i/ili tehničke informacije?

Portal sudova omogućuje Poveznica se otvara u novom prozoruograničeni pristup samo skupovima podataka povezanima sa spisima predmeta i sastancima, a ne onima povezanima s objavljenim sudskim pozivima. Informacije o potonjem dostupne su samo u formatu HTML.

Posljednji put ažurirano: 30/10/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Objava službenih obavijesti - Slovačka

Na akých webových sídlach sa uverejňujú úradné oznamy?

Poveznica se otvara u novom prozoruVrhovni sud Slovačke Republike

Poveznica se otvara u novom prozoruPosebni kazneni sud

Poveznica se otvara u novom prozoruRegionalni sud u Banskoj Bystrici

Poveznica se otvara u novom prozoruRegionalni sud u Bratislavi

Poveznica se otvara u novom prozoruRegionalni sud u Košicama

Poveznica se otvara u novom prozoruRegionalni sud u Nitri

Poveznica se otvara u novom prozoruRegionalni sud u Prešovu

Poveznica se otvara u novom prozoruRegionalni sud u Trenčínu

Poveznica se otvara u novom prozoruRegionalni sud u Trnavi

Poveznica se otvara u novom prozoruRegionalni sud u Žilini

Poveznica se otvara u novom prozoruOkružni sudovi (popis)

Aké typy oznamov sa uverejňujú?

Službene oglasne ploče sudova koriste se za objavljivanje priopćenja o rasporedu rada suda, obavijesti o dostavi, obavijesti o dostavi pismena, rezolucija Vrhovnog suda Slovačke Republike, obavijesti o konačnim izvješćima, obavijesti kojima se najavljuje početak izvršenja, naloga kojima se obustavlja stečajni postupak, obavijesti o podnesenim žalbama, naloga o zaprimanju stvari predanih sudu kao polog, naloga o prijenosu pologa državi, kao i za javne objave presuda.

Ktoré organizácie uverejňujú oznamy?

Obavijesti objavljuju svi slovački regionalni i okružni sudovi.

Je prístup k úradným oznamom bezplatný?

Da.

Aké typy vyhľadávania možno uskutočniť?

Pretraživati se može tako da se u polje za pretraživanje na elektroničkoj oglasnoj ploči unese jedno od sljedećeg: naziv dokumenta, dio naziva ili broj predmeta.

Od akého dátumu boli úradné oznamy prístupné v elektronickej podobe?

Sudovi od 2011. mogu objavljivati službene objave u elektroničkom obliku.

Je možné uložiť vyhľadávania a zaslať oznámenia, ak sú splnené kritéria?

Ne.

Sú úradné oznamy voľne dostupné v podobe otvorených dát? Ak áno, kde možno nájsť archív a/alebo technické informácie?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 28/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Objava službenih obavijesti - Finska

Na kojoj se internetskoj stranici objavljuju službene objave?

Poveznica se otvara u novom prozoruKuulutusrekisteri (Registar objava)

Poveznica se otvara u novom prozoruVirallinen lehti (Službeni list)

Koje se vrste objava objavljuju?

Registar objava ažurira se informacijama o objavama koje se temelje na odlukama sudova ili tijela povezanima sa:

 1. javnim pozivima koje upućuju okružni sudovi
 2. spajanjima zaklada o kojima obavješćuju okružni sudovi
 3. spajanjima, razdvajanjima ili podjelama imovine dioničkog društva, ili bilo kojom drugom mjerom ili odlukom koja mora biti objavljena u Službenom listu u skladu sa zakonodavstvom o trgovačkim društvima i zakladama ili
 4. objavama sudskog izvršitelja.

Službenom listu objavljuju se obavijesti, objave i drugi dokumenti koji se moraju objaviti u Službenom listu u skladu s aktom, rješenjem ili drugom odlukom koje donosi niži sud.

Koje organizacije objavljuju objave?

registru objava objavljuju se obavijesti okružnih sudova, sudskih izvršitelja i finskog trgovačkog registra (PRH).

Objave koje okružni sudovi dostavljaju registru objava:

 • javni pozivi vjerovnicima
 • spajanja zaklada.

Objave koje sudski izvršitelji dostavljaju registru objava:

 • rasprave s različitim uključenim stranama
 • rasprave o podjeli imovine
 • pisana izvješća o kontroli.

Objave koje finski trgovački registar (PRH) dostavlja registru objava:

 • prijenos registriranog sjedišta SE-a
 • razdvajanja
 • javni pozivi u postupku likvidacije
 • javni pozivi vjerovnicima zaklada u likvidaciji
 • smanjenje osnivačkog kapitala
 • spajanje osnivanjem novog društva
 • objava nositeljima posebnih prava
 • objava vjerovnicima zaklade preuzimatelja
 • objava vjerovnicima subjekta preuzimatelja
 • objava vjerovnicima subjekta preuzimatelja u razdvajanju
 • prijenos cijelog ili dijela poslovanja
 • odricanje od odobrenja za rad kreditne institucije
 • preoblikovanje dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću
 • smanjenje kapitala
 • preoblikovanje zadruge u društvo s ograničenom odgovornošću
 • brisanje zadruge iz trgovačkog registra
 • odricanje od odobrenja zadružne banke
 • nalaganje postupka likvidacije ili brisanje iz registra
 • smanjenje ulagačkog kapitala
 • spajanje
 • izmjena pravila ili izuzeće od odredbe
 • distribucija besplatnih vlasničkih udjela
 • smanjenje pričuve
 • raspodjela dobiti
 • poziv da se naloži raspuštanje udruženja
 • izmjena statuta ili izuzeće od odredbe
 • smanjenje premija na emitirane dionice
 • poziv da se naloži likvidacija društva ili njegovo brisanje iz registra
 • promjena oblika društva.

Osim toga, u Službenom listu objavljuju se obavijesti, objave i drugi dokumenti niza drugih organizacija.

Je li pristup službenim objavama besplatan?

Registar objava: da.

Službeni list: dostupan besplatno u formatu PDF od 2011. Za uslugu Poveznica se otvara u novom prozoruVirallinen.fi kojom upravlja Credita naplaćuje se naknada.

1 korisnik, cijena po licenciji: 200 EUR godišnje, 2 – 5 korisnika, cijena po licenciji: 145 EUR godišnje, više od 5 korisnika, cijena po licenciji: 124 EUR godišnje.

Koja su pretraživanja moguća?

Unosi u Registar objava mogu se pretraživati upotrebom sljedećih parametara:

vrsta objave

predmet objave

identifikacijska oznaka poduzeća / datum rođenja / godina rođenja

rok

prebivalište

broj predmeta koji dodjeljuje okružni sud.

Uz ostale kriterije pretraživanja, neograničeno pretraživanje ključnih riječi dostupno je u bazi podataka Službenog lista za čiju se upotrebu naplaćuje naknada.

Od kojeg su datuma službene objave dostupne u elektroničkom obliku?

Registar objava: 1. travnja 2004.

Službeni list: od 2011.

Mogu li se pretraživanja spremiti i obavijesti poslati e-poštom ako su ispunjeni kriteriji?

Registar objava: ne, to nije moguće.

Službeni list: pretraživanja baze podataka za čiju se upotrebu naplaćuje naknada mogu se spremiti, a obavijesti se mogu primiti elektroničkom poštom.

Jesu li službene objave slobodno dostupne u obliku otvorenih podataka? Ako jesu, gdje se nalaze repozitorij i/ili tehničke informacije?

Službene objave nisu dostupne u obliku otvorenih podataka.

Posljednji put ažurirano: 28/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Objava službenih obavijesti - Škotska

Na kojim se internetskim stranicama objavljuju službene objave?

Službene objave objavljuju se u Poveznica se otvara u novom prozoruSlužbenom listu Edinburgha, škotskoj regionalnoj verziji „Službenog lista” Ujedinjene Kraljevine.

Posljednji put ažurirano: 26/10/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.