Objava službenih obavijesti

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija

Na kojim se internetskim stranicama objavljuju službene objave?

U Latviji se službene objave objavljuju u Službenom listu Republike Latvije Latvijas Vēstnesis.

Koje se vrste objava objavljuju?

U službenom listu objavljuju se sljedeće vrste objava:

 • izvješća o radu
 • dražbe
 • sudske presude
 • doktorske disertacije
 • informacije povezane s ostavinom
 • informacije povezane s privatizacijom
 • informacije iz trgovačkog registra
 • informacije iz registra poduzeća
 • informacije iz registra Europskih gospodarskih interesnih udruženja
 • informacije iz registra političkih stranaka
 • informacije o natječajima za slobodna radna mjesta
 • bračnoimovinski režimi
 • obavijesti o prostornom planiranju
 • obavijesti vjerovnicima
 • obavijesti o podmirenju obveza
 • obavijesti dioničarima i članovima
 • opoziv punomoći
 • državna riznica
 • sudski pozivi
 • nalozi za nabavu i izvršenje radova
 • povlačenje dokumenata i službenih pečata
 • razne obavijesti.

Koje organizacije objavljuju objave?

U službenom listu objavljuju se službene objave koje su dostavila tijela, ustanove ili pojedinci (upisi u javne registre, obavijesti, objave ili informacije javnih tijela i njihovih službenika te pojedinaca) i čije je službeno objavljivanje propisano zakonom.
Popis zakona i propisa kojima se uređuju službene publikacije.

Je li pristup službenim objavama besplatan?

Da.

Koja su pretraživanja moguća?

Pretraživati se može slobodnim unosom teksta,
a rezultati se mogu filtrirati prema godini objavljivanja i kategoriji obavijesti.

Od kojeg su datuma službene objave dostupne u elektroničkom obliku?

Sva izdanja službenog lista objavljena od datuma njegova prvog izdanja, 25. veljače 1993., dostupna su u elektroničkom obliku na internetskim stranicama službenog lista https://www.vestnesis.lv.
Kad je riječ o dokumentima objavljenima prije 1. srpnja 2012., službena je ona verzija koja je objavljena u tiskanom izdanju lista.

Mogu li se pretraživanja spremiti i obavijesti poslati ako su ispunjeni kriteriji?

Ne mogu.

Jesu li službene objave slobodno dostupne u obliku otvorenih podataka? Ako jesu, gdje se nalaze repozitorij i/ili tehničke informacije?

Nisu, ali su dostupne u svrhu ponovne upotrebe informacija. Više o ponovnoj upotrebi informacija objavljenih u službenom listu.

Posljednji put ažurirano: 23/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici