Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Objava službenih obavijesti

Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Na kojim se internetskim stranicama objavljuju službene objave?

Nacionalna tiskara (Ethnikó Typografeía): objave se objavljuju u Službenom listu Vlade (Efimerída tis Kyvérnisis).
Tijela čije materijale tiska Nacionalna tiskara plaćaju naknadu za odgovarajuće troškove ili osiguravaju potrošne materijale. Iznose troškova utvrđuje stalni tročlani odbor sastavljen od službenika Nacionalne tiskare i osnovan za tu svrhu; članove imenuje posebni tajnik Nacionalne tiskare.

Portal Transparentnost (Diávgeia)

Vrhovni sud (Áreios Págos)

Državno vijeće (Symvoúlio tis Epikrateías)

Koje se vrste objava objavljuju?

Nacionalna tiskara: članak 7. Zakona 3469/2006.

Portal Transparentnost: članak 2. Zakona 3861/2010.

Vrhovni sud: presude građanskih i kaznenih sudova donesene 2007. ili kasnije.

Državno vijeće: presude upravnih sudova.

Koje organizacije objavljuju objave?

Nacionalna tiskara: objave objavljuje predmetno tijelo na zahtjev nekog javnog tijela ili tijela šireg javnog sektora.

Portal Transparentnost: objave navedene u članku 2. Zakona 3861/2010. objavljuje na internetu i bez odlaganja tijelo koje izdaje objavu.

Vrhovni sud: objave objavljuje predmetno tijelo.

Državno vijeće: objave objavljuje predmetno tijelo.

Je li pristup službenim objavama besplatan?

Da.

Koja su pretraživanja moguća?

Moguće je pretraživati prema pojmovima, riječima i ključnim frazama, registarskim brojevima, brojevima presuda, brojevima izdanja, temama, kategorijama, vrstama, tijelima i datumima.

Od kojeg su datuma službene objave dostupne u elektroničkom obliku?

Nacionalna tiskara: od 1997.

Portal Transparentnost: od 2010.

Vrhovni sud: od 2007.

Državno vijeće: od 2016.

Mogu li se pretraživanja spremiti i obavijesti poslati ako su ispunjeni kriteriji?

Ne mogu.

Jesu li službene objave slobodno dostupne u obliku otvorenih podataka? Ako jesu, gdje se nalaze repozitorij i/ili tehničke informacije?

Da.
Svako tijelo odgovorno je za funkcioniranje i sadržaj baze podataka službenih objava kojom upravlja. Stoga nadležna tijela repozitorije i/ili tehničke informacije čuvaju u svojim internim bazama podataka.

Posljednji put ažurirano: 01/07/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.