Izvorna jezična inačica ove stranice finski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Objava službenih obavijesti

Finska

Sadržaj omogućio
Finska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Na kojoj se internetskoj stranici objavljuju službene objave?

Kuulutusrekisteri (Registar objava)

Virallinen lehti (Službeni list)

Koje se vrste objava objavljuju?

Registar objava ažurira se informacijama o objavama koje se temelje na odlukama sudova ili tijela povezanima sa:

  1. javnim pozivima;
  2. dokazom o dugu u stečajnom postupku;
  3. pokretanjem postupka reorganizacije;
  4. spajanjem ili razdvajanjem ili podjelom imovine dioničkog društva, ili bilo kojom drugom mjerom ili odlukom koja mora biti objavljena u Službenom listu u skladu sa zakonodavstvom o trgovačkim društvima i zakladama ili
  5. objavama sudskog izvršitelja.

U Službenom listu objavljuju se obavijesti, objave i drugi dokumenti koji se moraju objaviti u Službenom listu u skladu s aktom, rješenjem ili drugom odlukom koje donosi niži sud.

Koje organizacije objavljuju objave?

Registar objava ažurira se informacijama o javnim pozivima koje upućuju okružni sudovi, kao i o dokazima o dugu u stečajnom postupku ili postupku reorganizacije. Objave koje objavljuju druga tijela i koje se unose u registar uključuju javne pozive tijela nadležnih za trgovački registar, objave o spajanjima i razdvajanjima trgovačkih društava i objave povezane s prodajom imovine nad kojom je provedeno izvršenje koje objavljuju tijela nadležna za izvršenje: rasprave o podjeli imovine, sastavljanje sporazuma vjerovnika i korespondencija s vjerovnicima.

U Službenom listu objavljuju se obavijesti, objave i drugi dokumenti koje izdaju različite organizacije.

Je li pristup službenim objavama besplatan?

Registar objava: da.

Službeni list: dostupan besplatno u formatu PDF od 2011. Poduzeće Credita održava bazu podataka i za njezinu se upotrebu naplaćuje naknada:

Jedan korisnik, cijena po licenciji: 185 EUR godišnje, 2 – 5 korisnika, cijena po licenciji: 135 EUR godišnje, više od 5 korisnika, cijena po licenciji: 115 EUR godišnje

Koja su pretraživanja moguća?

Unosi u Registar objava mogu se pretraživati upotrebom sljedećih parametara:

vrsta objave

predmet objave

identifikacijska oznaka poduzeća / datum rođenja / godina rođenja

rok

prebivalište

broj predmeta koji dodjeljuje okružni sud.

Neograničeno pretraživanje ključnih riječi dostupno je u bazi podataka Službenog lista za čiju se upotrebu naplaćuje naknada.

Od kojeg su datuma službene objave dostupne u elektroničkom obliku?

Registar objava: 1. travnja 2004.

Službeni list: od 2011.

Mogu li se pretraživanja spremiti i obavijesti poslati ako su ispunjeni kriteriji?

Registar objava: ne.

Službeni list: pretraživanja baze podataka za čiju se upotrebu naplaćuje naknada mogu se spremiti, a obavijesti se mogu primiti elektroničkom poštom.

Jesu li službene objave slobodno dostupne u obliku otvorenih podataka? Ako jesu, gdje se nalaze repozitorij i/ili tehničke informacije?

Službene objave nisu dostupne u obliku otvorenih podataka.

Posljednji put ažurirano: 30/10/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici