Objava službenih obavijesti

Na kojoj se internetskoj stranici objavljuju službene objave?

Kuulutusrekisteri (Registar objava)

Virallinen lehti (Službeni list)

Koje se vrste objava objavljuju?

Registar objava ažurira se informacijama o objavama koje se temelje na odlukama sudova ili tijela povezanima sa:

 1. javnim pozivima koje upućuju okružni sudovi
 2. spajanjima zaklada o kojima obavješćuju okružni sudovi
 3. spajanjima, razdvajanjima ili podjelama imovine dioničkog društva, ili bilo kojom drugom mjerom ili odlukom koja mora biti objavljena u Službenom listu u skladu sa zakonodavstvom o trgovačkim društvima i zakladama ili
 4. objavama sudskog izvršitelja.

Službenom listu objavljuju se obavijesti, objave i drugi dokumenti koji se moraju objaviti u Službenom listu u skladu s aktom, rješenjem ili drugom odlukom koje donosi niži sud.

Koje organizacije objavljuju objave?

registru objava objavljuju se obavijesti okružnih sudova, sudskih izvršitelja i finskog trgovačkog registra (PRH).

Objave koje okružni sudovi dostavljaju registru objava:

 • javni pozivi vjerovnicima
 • spajanja zaklada.

Objave koje sudski izvršitelji dostavljaju registru objava:

 • rasprave s različitim uključenim stranama
 • rasprave o podjeli imovine
 • pisana izvješća o kontroli.

Objave koje finski trgovački registar (PRH) dostavlja registru objava:

 • prijenos registriranog sjedišta SE-a
 • razdvajanja
 • javni pozivi u postupku likvidacije
 • javni pozivi vjerovnicima zaklada u likvidaciji
 • smanjenje osnivačkog kapitala
 • spajanje osnivanjem novog društva
 • objava nositeljima posebnih prava
 • objava vjerovnicima zaklade preuzimatelja
 • objava vjerovnicima subjekta preuzimatelja
 • objava vjerovnicima subjekta preuzimatelja u razdvajanju
 • prijenos cijelog ili dijela poslovanja
 • odricanje od odobrenja za rad kreditne institucije
 • preoblikovanje dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću
 • smanjenje kapitala
 • preoblikovanje zadruge u društvo s ograničenom odgovornošću
 • brisanje zadruge iz trgovačkog registra
 • odricanje od odobrenja zadružne banke
 • nalaganje postupka likvidacije ili brisanje iz registra
 • smanjenje ulagačkog kapitala
 • spajanje
 • izmjena pravila ili izuzeće od odredbe
 • distribucija besplatnih vlasničkih udjela
 • smanjenje pričuve
 • raspodjela dobiti
 • poziv da se naloži raspuštanje udruženja
 • izmjena statuta ili izuzeće od odredbe
 • smanjenje premija na emitirane dionice
 • poziv da se naloži likvidacija društva ili njegovo brisanje iz registra
 • promjena oblika društva.

Osim toga, u Službenom listu objavljuju se obavijesti, objave i drugi dokumenti niza drugih organizacija.

Je li pristup službenim objavama besplatan?

Registar objava: da.

Službeni list: dostupan besplatno u formatu PDF od 2011. Za uslugu Virallinen.fi kojom upravlja Credita naplaćuje se naknada.

1 korisnik, cijena po licenciji: 200 EUR godišnje, 2 – 5 korisnika, cijena po licenciji: 145 EUR godišnje, više od 5 korisnika, cijena po licenciji: 124 EUR godišnje.

Koja su pretraživanja moguća?

Unosi u Registar objava mogu se pretraživati upotrebom sljedećih parametara:

vrsta objave

predmet objave

identifikacijska oznaka poduzeća / datum rođenja / godina rođenja

rok

prebivalište

broj predmeta koji dodjeljuje okružni sud.

Uz ostale kriterije pretraživanja, neograničeno pretraživanje ključnih riječi dostupno je u bazi podataka Službenog lista za čiju se upotrebu naplaćuje naknada.

Od kojeg su datuma službene objave dostupne u elektroničkom obliku?

Registar objava: 1. travnja 2004.

Službeni list: od 2011.

Mogu li se pretraživanja spremiti i obavijesti poslati e-poštom ako su ispunjeni kriteriji?

Registar objava: ne, to nije moguće.

Službeni list: pretraživanja baze podataka za čiju se upotrebu naplaćuje naknada mogu se spremiti, a obavijesti se mogu primiti elektroničkom poštom.

Jesu li službene objave slobodno dostupne u obliku otvorenih podataka? Ako jesu, gdje se nalaze repozitorij i/ili tehničke informacije?

Službene objave nisu dostupne u obliku otvorenih podataka.

Posljednji put ažurirano: 28/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.