Objava službenih obavijesti

Na kojim se internetskim stranicama objavljuju službene objave?

Službene objave uključene su u Službeni list Danske („Statstidende”) i objavljuju se na internetskim stranicama https://statstidende.dk/.

Do 14. listopada 2005. službeni list „Statstidende” objavljivao se i u tiskanom obliku.

Koje se vrste objava objavljuju?

Posebne obvezne objave s pravnim učinkom za građane, poduzetnike i tijela, kao i određene neobvezne obavijesti objavljuju se u službenom listu „Statstidende”.
Među ostalim objavljuju se objave koje se odnose na ostavinu (npr. poziv vjerovnicima), stečajnu masu (npr. odluke o proglašenju stečaja), reorganizaciju trgovačkih društava, sudske pozive i slične naloge za pojavljivanje pred sudom, prodaje po nalogu suda, izbore i referendume.

Koje organizacije objavljuju objave?

Objavljuju se objave sudova, odvjetnika, javnih ustanova i privatnih poduzeća.

Je li pristup službenim objavama besplatan?

Pristup jednokratnom i trajnom pretraživanju besplatan je (vidjeti u nastavku).

Od kojeg su datuma službene objave dostupne u elektroničkom obliku?

Službeni list „Statstidende” objavljuje se u elektroničkom obliku od 2000. Od 15. listopada 2005. službeni list „Statstidende” objavljuje se samo u elektroničkom obliku.

Mogu li se pretraživanja spremiti i obavijesti poslati ako su ispunjeni kriteriji?

Mogu se postaviti trajna pretraživanja. Ta je mogućnost besplatna, ali zahtijeva registraciju korisnika.
Moguće je i pretplatiti se na izdanja službenog lista „Statstidende” objavljenog tog dana u formatu PDF. Na dane na koje se objavljuje službeni list „Statstidende” korisnici će primiti poruku e-pošte koja sadržava službeni list „Statstidende” objavljen toga dana u formatu PDF.

Jesu li službene objave slobodno dostupne u obliku otvorenih podataka? Ako jesu, gdje se nalaze repozitorij i/ili tehničke informacije?

Otvoreni podaci dostupni su svima i mogu se pretražiti upotrebom sučelja REST na https://statstidende.dk. Trenutačno se radi na tehničkom poboljšanju službenog lista „Statstidende” i razmatra se bi li trebalo i dalje pružati tu mogućnost.

Posljednji put ažurirano: 27/08/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.