Virallisten ilmoitusten julkaiseminen

Kreikka

Sisällön tuottaja:
Kreikka

Millä sivustoilla viralliset ilmoitukset julkaistaan?

Valtion kirjapaino (Ehtnikó Typografeío): ilmoitukset julkaistaan Kreikan virallisessa lehdessä (Efimerída tis Kyvérnisis).
Organisaatiot, jotka käyttävät valtion kirjapainoa, maksavat painotuotteidensa painokustannukset tai toimittavat työssä tarvittavat materiaalit. Kustannusten laskemisesta vastaa valtion kirjapainon henkilöstöstä koottu pysyvä komitea, jonka kolme jäsentä ovat kirjapainon erityissihteerin nimittämiä.

Avoimuusportaali (Diávgeia)

Korkein oikeus (Àreios Págos)

Kreikan valtioneuvosto (Simvúlio Epikratías)

Minkätyyppisiä ilmoituksia julkaistaan?

Valtion kirjapaino: katso lain nro 3469/2006 7 §

Avoimuusportaali: katso lain nro 3861/2010 2 §

Korkein oikeus: siviili- ja rikosoikeudellisten päätösten haku vuodesta 2007 eteenpäin

Kreikan valtioneuvosto: hallinto-oikeudellisten päätösten haku

Minkä organisaatioiden ilmoituksia julkaistaan?

Valtion kirjapaino: julkaisee ilmoituksia viranomaisten ja julkisyhteisöjen pyynnöstä

Avoimuusportaali: Ilmoituksen julkaiseva organisaatio julkaisee lain 3861/2010 2 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset välittömästi tässä portaalissa.

Korkein oikeus: julkaisee omat ilmoituksensa

Kreikan valtioneuvosto: julkaisee omat ilmoituksensa

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla maksutta?

KYLLÄ

Minkätyyppisiä hakuja voi tehdä?

Hakukriteerinä voi käyttää termejä, avainsanoja ja -ilmauksia, viitenumeroa, päätöksen numeroa, lehden numeroa, aihetta, luokkaa, lajia, organisaatiota, päiväystä.

Mistä lähtien viralliset ilmoitukset ovat olleet saatavilla sähköisessä muodossa?

Valtion kirjapaino: 1997

Avoimuusportaali: 2010

Korkein oikeus: 2007

Kreikan valtioneuvosto: 2016

Voiko hakukriteereitä tallentaa ja voiko niitä vastaavista uusista julkaisuista tilata sähköposti-ilmoituksia?

EI

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla vapaasti avoimena datana? Jos ovat, mistä avoimen datan rekisteri- ja/tai tekniset tiedot löytyvät?

KYLLÄ
Jokainen organisaatio vastaa hallinnoimiensa virallisten ilmoitusten tietokannan toiminnasta ja sisällöstä. Sen vuoksi kukin organisaatio säilyttää tietovaraston ja/tai tekniset tiedot omassa sisäisessä tietokannassaan.

Päivitetty viimeksi: 01/07/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme