Virallisten ilmoitusten julkaiseminen

Saksa

Sisällön tuottaja:
Saksa

Millä sivustoilla viralliset ilmoitukset julkaistaan?

Koska Saksan liittotasavalta on liittovaltio, osavaltiot päättävät virallisten ilmoitustensa julkaisemista itse. Osavaltioilla on tätä varten omia internetportaaleja, jotka ovat osittain yhteydessä liittovaltion ja osavaltioiden oikeusportaaliin (Justizportal des Bundes und der Länder). Seuraavat tiedot koskevat ainoastaan liittovaltion julkaisuja:

Ilmoitusväline Julkistamisen laajuus
Bundesgesetzblatt Ainoastaan virallisen julkaisun sähköinen jäljennös
Bundesanzeiger

Julkishallinnon osa; oikeuslaitoksen osa
(pelkästään sähköisessä muodossa)

Bundessteuerblatt Paperilla ja sähköisessä muodossa
Gemeinsames Ministerialblatt Paperilla ja sähköisessä muodossa
Verkehrsblatt Paperilla ja sähköisessä muodossa

Minkätyyppisiä ilmoituksia julkaistaan?

Ilmoitusväline Ilmoituslajit
Bundesgesetzblatt Lait, valtiosopimukset, asetukset, ilmoitukset, määräykset, ohjeet ja eräät perustuslakituomioistuimen ratkaisut
Bundesanzeiger Asetukset, muut viralliset ilmoitukset, tarjouspyynnöt ja ohjeet sekä tuomioistuinten ilmoitukset. Tuomioistuinten ilmoituksia ovat tuomioistuinten julkaisut, jotka koskevat pääomasijoitusriidoissa noudatettavasta menettelystä (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz) annetussa laissa säädettyä kannerekisteriä, julkiset tiedoksiannot, rikosasiat, henkilöiden ja asiakirjojen kuulutukset, päätöstuomiot, mitättömäksi julistamiset ja muut päätökset, kolmansille osoitetut kutsut osallistua menettelyyn, konkurssi- ja maksukyvyttömyysmenettelyt sekä nimettömänä ja salanimellä teoksen julkaisseiden rekisteri.
Bundessteuerblatt Verolainsäädäntö ja hallinnolliset ohjeet, liittovaltion verotuomioistuimen (Bundesfinanzhof) tuomiot
Gemeinsames Ministerialblatt Verolainsäädäntö ja hallinnolliset ohjeet, liittovaltion verotuomioistuimen (Bundesfinanzhof) tuomiot
Verkehrsblatt Liikennettä koskevat viralliset määräykset, ilmoitukset moottoriajoneuvojen kadonneista rekisteriotteista ja omistustodistuksista

Minkä organisaatioiden ilmoituksia julkaistaan?

Ilmoitusväline Julkaisija
Bundesgesetzblatt Liittovaltion viranomaiset
Bundesanzeiger Liittovaltion ja osavaltioiden viranomaiset sekä tuomioistuimet ja syyttäjälaitos
Bundessteuerblatt Liittovaltion valtionvarainministeriö ja osavaltioiden korkeimmat finanssiviranomaiset
Gemeinsames Ministerialblatt Kaikki liittovaltion ministeriöt, jotka on mainittu etusivulla
Verkehrsblatt Kaikki liittovaltion ministeriöt ja osavaltioiden rekisteriviranomaiset

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla maksutta?

Ilmoitusväline Maksuton
Bundesgesetzblatt Kyllä (vain lukuoikeus)
Bundesanzeiger Kyllä
Bundessteuerblatt Osittain (poikkeuksena aivan tuoreet ja vanhemmat julkaisut)
Gemeinsames Ministerialblatt Ainoastaan sisällysluettelon osalta
Verkehrsblatt Ainoastaan virallisten ilmoitusten otsikot (sisältö maksaa)

Minkätyyppisiä hakuja voi tehdä?

Ilmoitusväline Hakukriteerit
Bundesgesetzblatt

Maksuttoman käytön yhteydessä ei voi tehdä hakuja

Maksullisen käytön yhteydessä:
kokotekstihaku, haku täsmällisellä ilmauksella, otsikolla, lyhenteellä, laatimispäivällä, julkaisupäivällä ja Bundesgesetzblattin osalla

Bundesanzeiger Ilmaisu, osa, julkaisupäivä, julkaisutyyppi, julkaiseva viranomainen/tuomioistuin (julkishallinnon osa ja oikeuslaitoksen osa); alkuperä, otsikko (julkishallinnon osa); asiakirjan viitetiedot (oikeuslaitoksen osa)
Bundessteuerblatt Verolaji, asiakirjalaji, säännösketju, päivämäärä, viitenumero, asiakirjanumero, osavaltio, aihe, alkuperä
Gemeinsames Ministerialblatt Lehden numero, sivun numero, vuosi ja kokotekstihaku
Verkehrsblatt Aihe, otsikko, hakusanat, päivämäärä, määräyksen numero

Mistä lähtien viralliset ilmoitukset ovat olleet saatavilla sähköisessä muodossa?

Ilmoitusväline Mistä lähtien sähköisesti saatavilla
Bundesgesetzblatt

Lehden osa 1 julkaistu sähköisessä muodossa samaan aikaan kuin painettu versio vuodesta 1998; lehden osa 2 julkaistu sähköisessä muodossa samaan aikaan kuin painettu versio vuodesta 1999;

hakumahdollisuus alkaa 23.5.1949 julkaistusta numerosta

Bundesanzeiger

Yksittäisiä julkaisuja 30.8.2002 alkaen
Kokonaisuudessaan 1.4.2012 alkaen

Bundessteuerblatt Hakumahdollisuus vuodesta 1992 alkaen
Gemeinsames Ministerialblatt Hakumahdollisuus vuodesta 1950 alkaen
Verkehrsblatt Hakumahdollisuus vuodesta 1947 alkaen

Voiko hakukriteereitä tallentaa ja voiko niitä vastaavista uusista julkaisuista tilata sähköposti-ilmoituksia?

Ilmoitusväline Automaattinen haku Avoin data
Bundesgesetzblatt Ei Ei
Bundesanzeiger Ainoastaan maksullisen tietopalvelun yhteydessä Ei
Bundessteuerblatt Ei Ei
Gemeinsames Ministerialblatt Ei, ainoastaan lehden seuraavan numeron julkaisuajankohta ilmoitetaan Ei
Verkehrsblatt Ei Ei
Päivitetty viimeksi: 29/08/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme