Virallisten ilmoitusten julkaiseminen

Suomi

Sisällön tuottaja:
Suomi

Millä sivustoilla viralliset ilmoitukset julkaistaan?

Kuulutusrekisteri

Virallinen lehti

Minkätyyppisiä ilmoituksia julkaistaan?

Kuulutusrekisteriin merkitään tietoja tuomioistuimen tai viranomaisen päätökseen perustuvista kuulutuksista, jotka koskevat:

  1. julkista haastetta;
  2. konkurssivalvontaa;
  3. yrityssaneerausmenettelyn aloittamista;
  4. osakeyhtiön sulautumista, jakautumista tai varojen jakoa taikka muuta yhteisö- ja säätiölainsäädännössä tarkoitettua toimenpidettä tai päätöstä, josta on julkaistava kuulutus virallisessa lehdessä; taikka
  5. ulosottomiehen kuulutusta.

Virallisessa lehdessä julkaistaan ne ilmoitukset, kuulutukset ja muut asiakirjat, jotka laki, asetus tai muu alempiasteinen säädös määrää julkaistavaksi Virallisessa lehdessä.

Minkä organisaatioiden ilmoituksia julkaistaan?

Kuulutusekisteriin merkitään tietoja käräjäoikeuksien antamista julkisista haasteista sekä konkurssien ja yrityssaneerausten valvonnoista. Muiden viranomaisten kuulutuksista rekisteriin sisällytetään kaupparekisteriviranomaisen antamat julkiset haasteet, kuulutukset yhteisöjen sulautumisista ja jakautumisista sekä ulosottoviranomaisten julkaisemat ulosmitatun omaisuuden myyntiä koskevat kuulutuslajit: jakokeskustelu, asianosaiskeskustelu sekä kirjallinen valvonta.

Virallisessa lehdessä julkaistaan ueiden eri organisaatioiden ilmoitukset, kuulutukset ja muut asiakirjat.

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla maksutta?

Kuulutusrekisteri: kyllä

Virallinen lehti: pdf maksutta vuodesta 2011 alkaen. Creditan ylläpitämä tietokanta on maksullinen:

1 käyttäjä, hinta/lisenssi: 185 €/vuosi, 2-5 käyttäjä, hinta/lisenssi: 135 €/vuosi, Yli 5 käyttäjää, hinta/lisenssi: 115 €/vuosi

Minkätyyppisiä hakuja voi tehdä?

Kuulutusrekisterissä voi hakea seuraavilla tiedoilla:

Kuulutuslaji

Kuulutettu

Y-tunnus / Syntymäaika / Syntymävuosi

Määräpäivä

Kotipaikka

Käräjäoikeuden asianumero

Virallisen lehden maksullisesta tietokannasta voi hakea vapaasanahaulla.

Mistä lähtien viralliset ilmoitukset ovat olleet saatavilla sähköisessä muodossa?

Kuulutusrekisteri: 1.4.2004

Virallinen lehti: vuodesta 2011

Voiko hakukriteereitä tallentaa ja voiko niitä vastaavista uusista julkaisuista tilata sähköposti-ilmoituksia?

Kuulutusrekisteri: ei voi

Virallinen lehti: maksullisessa tietokannassa voi tallentaa hakuja ja saada ilmoituksia sähköpostiin.

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla vapaasti avoimena datana? Jos ovat, mistä avoimen datan rekisteri- ja/tai tekniset tiedot löytyvät?

Ei ole saatavilla avoimena datana.

Päivitetty viimeksi: 01/04/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme