Tämän sivun alkukielistä versiota tanska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Virallisten ilmoitusten julkaiseminen

Tanska

Sisällön tuottaja:
Tanska

Millä sivustoilla viralliset ilmoitukset julkaistaan?

Viralliset ilmoitukset julkaistaan virallisessa lehdessä (Statstidende) osoitteessa https://statstidende.dk/.

Virallista lehteä julkaistiin myös painetussa muodossa 14. lokakuuta 2005 asti.

Minkätyyppisiä ilmoituksia julkaistaan?

Virallisessa lehdessä julkaistaan lakisääteisiä ilmoituksia, joilla on oikeusvaikutuksia kansalaisille, yrityksille ja viranomaisille. Lisäksi siinä julkaistaan eräitä muita ilmoituksia.
Ilmoitukset koskevat mm. kuolinpesiä (esim. velkojille osoitettu proklama), konkurssipesiä (esim. konkurssiinasettamispäätös konkursdekret) ja uudelleenjärjestelyjä. Lisäksi julkaistaan haasteita ja muita vastaavia kutsuja oikeuteen, ilmoituksia pakkohuutokaupoista sekä vaaleja ja kansanäänestyksiä koskevia ilmoituksia.

Minkä organisaatioiden ilmoituksia julkaistaan?

Tuomioistuinten, asianajajien, julkisten laitosten ja yksityisten yritysten.

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla maksutta?

Sekä yksittäiset haut että pysyvät haut ovat saatavilla maksutta (ks. jäljempänä).

Minkätyyppisiä hakuja voi tehdä?

Hakuvaihtoehtoja on kolme:

  • Haku ilmoitusnumerolla.
  • Yksinkertainen haku: vapaateksti (esim. ilmoitustyyppi tai asianomaisen henkilön nimi) yhdistettynä ilmoituksen päivämäärään/ajankohtaan.
  • Laajennettu haku: ilmoitustyypin rajaaminen (esim. ”Kuolinpesät” tai ”Pakkohuutokaupat” ja sopiva alaryhmä) sekä erilaisten hakukriteerien käyttö valitun ilmoitustyypin mukaan (esim. nimi, henkilötunnus/kaupparekisterinumero ja/tai ilmoituksessa mainitun tai ilmoituksen julkaisijan osoite).

Ilmoituksia, jotka sisältävät muussa yhteydessä luottamuksellisina pidettäviä henkilötietoja, ei voi vuoden kuluttua julkaisemisesta hakea nimen tai muun tunnistustavan avulla.
Kaikki ilmoitukset poistetaan statstidende.dk-sivustolta viiden vuoden kuluttua julkaisemisesta.

Mistä lähtien viralliset ilmoitukset ovat olleet saatavilla sähköisessä muodossa?

Virallista lehteä on julkaistu sähköisessä muodossa vuodesta 2000. Sitä on 15. lokakuuta 2005 alkaen julkaistu ainoastaan sähköisessä muodossa.

Voiko hakukriteereitä tallentaa ja voiko niitä vastaavista uusista julkaisuista tilata sähköposti-ilmoituksia?

On mahdollista luoda pysyviä hakuja. Se on maksutonta mutta edellyttää rekisteröitymistä. Periaatteessa on mahdollista luoda jopa 25 pysyvää hakua.
Pysyvää hakua vastaavat ilmoitukset toimitetaan sähköpostitse HTML-muodossa samana päivänä kuin ne julkaistaan.
Lisäksi on mahdollista tilata päivän virallisesta lehdestä PDF-versio. Tämä tarkoittaa sitä, että virallisen lehden ilmestymispäivinä se lähetetään tilaajille automaattisesti sähköpostitse PDF-muodossa.

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla vapaasti avoimena datana? Jos ovat, mistä avoimen datan rekisteri- ja/tai tekniset tiedot löytyvät?

Avoin data on kaikkien saatavilla REST-haulla osoitteessa https://statstidende.dk. Virallisen lehden tekninen kehittäminen on parhaillaan käynnissä. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös, säilytetäänkö tämä hakumahdollisuus.

Päivitetty viimeksi: 30/10/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme