Δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων

Σε ποιον ιστότοπο δημοσιεύονται οι επίσημες ανακοινώσεις;

Οι επίσημες ανακοινώσεις δημοσιεύονται στη διεύθυνση https://www.gov.mt/en/Government/DOI/Pages/default.aspx

Ποια είδη ανακοινώσεων δημοσιεύονται;

Οι ανακοινώσεις που δημοσιεύονται είναι οι εξής:

  • Κοινοποιήσεις της κυβέρνησης
  • Δημόσιες ανακοινώσεις
  • Υγειονομικές κοινοποιήσεις
  • Αστυνομικές ανακοινώσεις
  • Αγγελίες προς πλοιάρχους
  • Προγράμματα κοινωνικής στέγασης
  • Αγγελίες της Κεντρικής Τράπεζας
  • Κοινοποιήσεις των αποτελεσμάτων εξετάσεων
  • Ανακοινώσεις δικαστηρίων
  • Ανακοινώσεις τοπικών συμβουλίων.

Ποιοι οργανισμοί δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις;

Επίσημες ανακοινώσεις δημοσιεύονται από τα υπουργεία, τους δημόσιους φορείς, τα δικαστήρια και τα τοπικά συμβούλια.

Η πρόσβαση στις επίσημες ανακοινώσεις είναι δωρεάν;

Η πρόσβαση στις επίσημες ανακοινώσεις είναι δωρεάν.

Τι είδους αναζητήσεις είναι δυνατές;

Ελεύθερο κείμενο.

Από πότε οι επίσημες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;

Οι επίσημες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική από τον Ιούνιο του 2003.

Μπορούν να αποθηκεύονται οι αναζητήσεις και να αποστέλλονται οι κοινοποιήσεις όταν πληρούνται τα κριτήρια;

Η υπηρεσία αυτή δεν είναι διαθέσιμη.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/12/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο