Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση φινλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων

Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Σε ποιο/-ους ιστότοπο/-ους δημοσιεύονται οι επίσημες ανακοινώσεις;

Kuulutusrekisteri (μητρώο ανακοινώσεων)

Virallinen lehti (Εφημερίδα της Κυβέρνησης)

Ποια είδη ανακοινώσεων δημοσιεύονται;

Το μητρώο ανακοινώσεων επικαιροποιείται με πληροφορίες σχετικά με ανακοινώσεις που βασίζονται σε αποφάσεις δικαστηρίων ή αρχών σχετικά με:

  1. τις κλητεύσεις
  2. το αποδεικτικό χρέους σε περιπτώσεις πτώχευσης
  3. την έναρξη της διαδικασίας αναδιοργάνωσης
  4. τη συγχώνευση, τη διάσπαση ή την κατανομή κεφαλαίων συμμετοχικής εταιρείας, ή άλλο μέτρο ή απόφαση που αναφέρεται στη νομοθεσία για τις κοινότητες και τα ιδρύματα και πρέπει να δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ή
  5. ανακοινώσεις δικαστικού επιμελητή.

Η Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύει τις κοινοποιήσεις, ανακοινώσεις και άλλα έγγραφα που απαιτείται να δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με πράξη, διάταγμα ή άλλες αποφάσεις κατώτερου δικαστηρίου.

Ποιοι οργανισμοί δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις;

Το μητρώο ανακοινώσεων επικαιροποιείται με πληροφορίες σχετικά με τις κλητεύσεις που εκδίδονται από τα πρωτοβάθμια πολιτικά περιφερειακά δικαστήρια, καθώς και με αποδεικτικά χρέους σε περιπτώσεις πτώχευσης ή αναδιοργάνωσης. Οι ανακοινώσεις άλλων αρχών που προστίθενται στο μητρώο περιλαμβάνουν κλητεύσεις που εκδίδονται από τις αρχές του εμπορικού μητρώου, ανακοινώσεις συγχωνεύσεων και διασπάσεων εταιρειών και ανακοινώσεις σχετικά με τις πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων που έχουν κατασχεθεί, οι οποίες δημοσιεύονται από τις υπηρεσίες συντηρητικής κατάσχεσης: συζήτηση σχετικά με την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων, συζήτηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και απογραφή.

Η Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύει κοινοποιήσεις, ανακοινώσεις και άλλα έγγραφα που εκδίδονται από διάφορους οργανισμούς.

Η πρόσβαση στις επίσημες ανακοινώσεις είναι δωρεάν;

Μητρώο ανακοινώσεων: ναι

Εφημερίδα της Κυβέρνησης: Τα αντίγραφα σε μορφή PDF είναι δωρεάν από το 2011. Η Credita διατηρεί επί πληρωμή βάση δεδομένων:

Ένας χρήστης, τιμή ανά άδεια: 185 ευρώ/έτος, 2 — 5 χρήστες, τιμή ανά άδεια: 135 ευρώ/έτος, πάνω από 5 χρήστες, τιμή ανά άδεια: 115 ευρώ/έτος

Τι είδους αναζητήσεις είναι δυνατές;

Η αναζήτηση στο μητρώο ανακοινώσεων μπορεί να γίνει με βάση τις ακόλουθες παραμέτρους:

Τύπος ανακοίνωσης

Αντικείμενο της ανακοίνωσης

Στοιχεία επαγγελματικής ταυτότητας/ημερομηνία γέννησης/έτος γέννησης

Προθεσμία

Έδρα

Αριθμός υπόθεσης που εκδόθηκε από το πρωτοβάθμιο πολιτικό περιφερειακό δικαστήριο

Η χωρίς περιορισμούς δυνατότητα αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά είναι διαθέσιμη στην επί πληρωμή ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Από πότε οι επίσημες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;

Μητρώο ανακοινώσεων: 1η Απριλίου 2004

Εφημερίδα της Κυβέρνησης: από το 2011 και μετά

Μπορούν να αποθηκεύονται αναζητήσεις και να αποστέλλονται κοινοποιήσεις όταν πληρούνται τα κριτήρια;

Μητρώο ανακοινώσεων: όχι

Εφημερίδα της Κυβέρνησης: Οι αναζητήσεις μπορούν να αποθηκευτούν και οι κοινοποιήσεις να λαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν χρησιμοποιείται η επί πληρωμή βάση δεδομένων.

Είναι οι επίσημες ανακοινώσεις διαθέσιμες δωρεάν ως ανοικτά δεδομένα; Αν ναι, πού μπορεί να βρει κανείς το αποθετήριο και/ή τις τεχνικές πληροφορίες;

Οι ανακοινώσεις δεν είναι διαθέσιμες ως ανοιχτά δεδομένα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/10/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.