Offentliggørelse af officielle meddelelser

Letland

Indholdet er leveret af
Letland

På hvilket websted offentliggøres offentlige kundgørelser?

I Letland offentliggøres sådanne meddelelser i Republikken Letlands Statstidende, "Latvijas Vēstnesis".

Hvilke former for kundgørelser offentliggøres?

Følgende meddelelser offentliggøres i Statstidende:

 • udvælgelsesprøver med henblik på offentlig ansættelse
 • aktivitetsrapporter
 • tilbagekaldelser af dokumenter og segl
 • oplysninger fra registret over europæiske økonomiske firmagrupper
 • udbud
 • oplysninger fra handelsregistret
 • formueforhold mellem ægtefæller
 • offentlige skifter
 • meddelelser til aktionærer, selskabsdeltagere, partnere
 • meddelelser til kreditorer
 • meddelelser efter planlægningsloven
 • aftaler om leverancer og anlægsarbejder
 • tilbagekaldelser af fuldmagter
 • oplysninger i fortegnelsen over politiske partier
 • oplysninger om privatiseringer
 • afhandlinger
 • retsafgørelser
 • opfordringer til at fyldestgøre en fordring
 • stævninger
 • oplysninger fra erhvervs- og selskabsregistret
 • finansministeriet
 • diverse meddelelser

Hvilke organer offentliggør offentlige kundgørelser?

I Statstidende offentliggøres meddelelser fra såvel myndigheder og organer, som private (indførsel i de offentlige registre, underretninger, meddelelser eller oplysninger fra offentligretlige organer, fra deres embedsmænd og fra privatpersoner), hvis offentliggørelsen er foreskrevet i den eksterne lovgivning.
Liste over retsakter, der indeholder forskrifter om offentlig kundgørelse.

Er der gratis adgang til de officielle kundgørelser?

Ja.

Hvilke søgninger kan foretages?

Søgninger kan foretages i form af fri tekst.
Det er muligt at filtrere resultaterne efter offentliggørelsesår og meddelelseskategori.

Fra hvilken dato har de offentlige kundgørelser været tilgængelige i elektronisk format?

På Statstidendes hjemmeside, dvs. https://www.vestnesis.lv, er der elektronisk adgang til alle meddelelser i Statstidende siden publikationer i EU-Tidende arkiveret, siden det blev oprettet den 25. februar 1993.
Den officielle offentliggørelse af dokumenter, der er offentliggjort frem til 1. juli 2012 findes i den trykte udgave af avisen "Latvijas Vēstnesis".

Kan man gemme søgekriterierne og få besked, når kriterierne er opfyldt?

Nej.

Er de offentlige kundgørelser frit tilgængelige som åbne data? I bekræftende fald: Hvor kan man finde registret og/eller de tekniske oplysninger?

Nej, men de offentlige kundgørelser er til rådighed for genanvendelse af oplysningerne. Nærmere oplysninger om genanvendelse af oplysningerne i Statstidende.

Sidste opdatering: 23/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website