Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Offentliggørelse af officielle meddelelser

Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

På hvilket websted offentliggøres de offentlige kundgørelser?

Det Nationale Trykkeri (offentliggørelse i Den hellenske Republiks Statstidende)
. De organer, der overlader produktionen af deres trykte meddelelser til nationaltrykkeriet, bærer omkostningerne eller tilvejebringer de nødvendige hjælpematerialer. Opgørelsen af omkostningerne foretages af et stående udvalg bestående af tre medlemmer af det nationale trykkeri, der indstilles og udnævnes af den særlige sekretær i det nationale trykkeri.

Diavgeia (Transparens)

Areios Pagos (Kassationsdomstolen)

Symvoulio tis Epikrateias (Statsrådet)

Hvilke former for kundgørelser offentliggøres?

Det Nationale Trykkeri: se artikel 7 i lov nr. 3469/2006

Diavgeia: se artikel 2 i lov nr. 3861/2010

Areios Pagos: søgning efter civil- og strafferetlige retsafgørelser fra 2007 til i dag

Symvoulio tis Epikrateias: søgning efter administrative afgørelser

Hvilke organer offentliggør offentlige kundgørelser?

Det Nationale Trykkeri: de relevante meddelelser offentliggøres af det nationale trykkeri efter anmodning fra forvaltningsorganer eller offentlige myndigheder

Diavgeia: meddelelser som omhandlet i artikel 2 i lov nr. 3861/2010 offentliggøres straks på internettet af det organ, der har udfærdiget dem

Areios Pagos: meddelelserne offentliggøres af organet selv

Symvoulio tis Epikrateias: meddelelserne offentliggøres af organet selv

Er der gratis adgang til de offentlige kundgørelser?

JA

Hvilke søgninger kan foretages?

Man kan søge ved hjælp af ord, nøgleord eller sætninger, sagsnummer, afgørelsesnummer, volumen, tema, kategori, type, organ og dato

Fra hvilken dato har de offentlige kundgørelser været tilgængelige i elektronisk format?

Det Nationale Trykkeri: Siden 1997

Diavgeia: Siden 2010

Areios Pagos: Siden 2007

Symvoulio tis Epikrateias: Siden 2016

Kan man gemme søgekriterierne og få besked, når kriterierne er opfyldt?

NEJ

Er de offentlige kundgørelser frit tilgængelige som åbne data? I bekræftende fald: Hvor kan man finde registret og/eller de tekniske oplysninger?

JA
hvert enkelt organ er ansvarligt for driften og indholdet af sin egen base over offentlige kundgørelser. Registret og/eller de tekniske oplysninger er følgelig lagret i en intern database hos de pågældende organer.

Sidste opdatering: 01/07/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website