Den originale sprogudgave af denne side finsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Offentliggørelse af officielle meddelelser

Finland

Indholdet er leveret af
Finland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

På hvilket websted offentliggøres offentlige kundgørelser?

Kuulutusrekisteri (kundgørelsesregistret)

Virallinen lehti (Statstidende)

Hvilke former for kundgørelser offentligøres?

Kundgørelsesregistret indeholder oplysninger om de meddelelser, der hidrører fra afgørelser, der er truffet af domstole eller myndigheder, vedrørende:

  1. indkaldelser til retsmøder,
  2. indkaldelse af kreditorerne i forbindelse med konkursramte virksomheder,
  3. indledning af en rekontruktionsprocedure,
  4. fusion, opsplitning eller fordeling af kapitalen i et selskab eller en anden foranstaltning eller afgørelse, der er nævnt i den selskabsretlige lovgivning, og som skal offentliggøres i Statstidende, eller
  5. meddelelser fra fogeder.

I Statstidende offentliggøres underretninger, meddelelser og andre dokumenter, hvis offentliggørelse i dette medium er fastsat i en lov, et dekret eller i en retsafgørelse.

Hvilke organer offentliggør offentlige kundgørelser?

Kundgørelsesregistret indeholder oplysninger vedrørende indkaldelse til retsmøder, der hidrører fra domstole i første instans, indkaldelse af kreditorerne i et konkursbo og meddelelse om rekonstruktionsbehandling. De meddelelser hidrørende fra andre myndigheder, der tilføres registret, omfatter officielle indkaldelser, der hidrører fra de myndigheder, der er ansvarlige for erhvervsregistret, meddelelser om fusioner og opsplitninger af selskaber samt meddelelser om bortauktionering af aktiver, som fogedretten har gjort udlæg i. Drøftelser om fordeling af aktiver, drøftelser med de forskellige berørte parter og skriftlige fortegnelser.

I Statstidende offentliggøres underretninger, meddelelser og andre dokumenter fra forskellige enheder.

Er der gratis adgang til de offentlige kundgørelser?

Kundgørelsesregistret: ja

Statstidende: Der har været gratis adgang til dokumenter i pdf-format siden 2011. En database, der ajourføres afCredita, er gebyrpligtig:

En bruger: Licenspris: 185 EUR pr. år, 2-5 brugere: Licenspris: 135 EUR pr. år, mere end 5 brugere: 115 EUR pr. år.

Hvilke søgninger kan foretages?

Søgninger i Kundgørelsesregistret kan foretages på grundlag af følgende kriterier:

Meddelelsestype

Meddelelsens emne

Registreringsnummer/fødselsdato/fødselsår

Frist

Hovedkontor

Det nummer, som sagen er blevet tildelt af retten i første instans

Der er adgang til at foretage en fuldtekstsøgning i den gebyrpligtige database i Statstidende.

Fra hvilken dato har de offentlige kundgørelser været tilgængelige i elektronisk format?

Kundgørelsesregistret: Fra den 1. april 2004

Statstidende: Fra 2011

Kan man gemme søgekriterierne og få besked, når kriterierne er opfyldt?

Kundgørelsesregistret: nej

Statstidende: den gebyrpligtige database gør det muligt at gemme søgninger og modtage meddelelser pr. e-mail.

Er de offentlige kundgørelser frit tilgængelige som åbne data? I bekræftende fald: Hvor kan man finde registret og/eller de tekniske oplysninger?

De ikke er tilgængelige som åbne data.

Sidste opdatering: 30/10/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website