Publication of official announcements

Information on the publishing of official announcements online by EU countries

An official announcement is the publication of official judicial and governmental announcements which are not of a legislative nature or do not in any other sense contain binding rules, and which are published in electronic form in State Gazettes and/or Official Journals.

Many EU countries make their official announcements available online. However, the legal frameworks and practices affecting how this is done varies between countries. In order to assist in making these publications more accessible this section collects the information on how each EU country publishes their official announcements online

The content of the national pages reflects the situation within the specific EU country.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 07/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Zveřejňování úředních oznámení - Česká republika

Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

Aplikace infoDeska je elektronickou úřední deskou rezortu justice.

Odkaz se otevře v novém okně.https://infodeska.justice.cz/

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

Důležité informace v rámci soudního řízení.

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

Ministerstvo spravedlnosti ČR, soudy, státní zastupitelství.

Je přístup k oznámením poskytován bezplatně?

Ano.

Jaké druhy vyhledávání lze na stránce provádět?

Základní vyhledávání je podle organizace, která dokument vydala (Ministerstvo spravedlnosti, soudy, státní zastupitelství).
V rámci úřední desky konkrétního soudu lze pak vyhledávat podle agendy, data zveřejnění, spisové značky.

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

Info deska obsahuje dokumenty zveřejněné po 1.1. 2009.

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Ano, v části Moje InfoDeska se lze zaregistrovat k odběru e-mailových upozornění na nové dokumenty.

Jsou úřední oznámení k dispozici jako veřejně přístupná data? Pokud ano, kde lze najít příslušné datové úložiště nebo technické informace?

Úřední oznámení nejsou dostupná jako otevřená data.

Poslední aktualizace: 09/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zveřejňování úředních oznámení - Dánsko

Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

Úřední oznámení jsou zařazena do věstníku Statstidende a zveřejněna na adrese Odkaz se otevře v novém okně.https://statstidende.dk/.

Do 14. října 2005 vycházel věstník Statstidende rovněž v papírové podobě.

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

Ve věstníku Statstidende se zveřejňují konkrétní povinná oznámení s právními účinky pro občany, podniky a úřady a také některá nepovinná oznámení.
Mimo jiné se zveřejňují oznámení týkající se pozůstalostí po zemřelých osobách (např. inzerát pro věřitele), majetků v konkurzu (např. vyhlášení likvidace), reorganizace společností, soudních příkazů a podobných soudních obsílek, prodejů nařízených soudem a referend.

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

Zveřejňují se oznámení od soudů, právníků, veřejných institucí a soukromých podniků.

Je přístup k oznámením poskytován bezplatně?

Přístup k jednorázovému i trvalému vyhledávání je bezplatný (viz níže).

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

Věstník Statstidende je zveřejňován elektronicky od roku 2000. Od 15. října 2005 je věstník Statstidende zveřejňován pouze v elektronické podobě.

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Je možné nastavit trvalá vyhledávání. Tato služba je bezplatná, ale vyžaduje registraci uživatele.
Rovněž je možné se přihlásit k odběru denních vydání Statstidende ve formátu pdf. Ve dnech, kdy je věstník Statstidende vydáván, tedy dostanete e-mail s věstníkem Statstidende z daného dne ve formátu pdf.

Jsou úřední oznámení bezplatně dostupná jako otevřená data? Pokud ano, kde je možné najít úložiště a/nebo technické informace?

Otevřená data jsou dostupná každému prostřednictvím vyhledávání REST na adrese Odkaz se otevře v novém okně.https://statstidende.dk. V současné době se pracuje na technickém vylepšení Statstidende. V souvislosti s tím se zvažuje, zda má být tato možnost poskytována i nadále.

Poslední aktualizace: 27/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Zveřejňování úředních oznámení - Německo

Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

Jelikož je Spolková republika Německo federální stát, stanovují si způsob zveřejňování svých úředních oznámení samy spolkové země. K tomuto účelu si zřídily své vlastní internetové stránky. Odkazy na některé z nich lze najít na Odkaz se otevře v novém okně.Justičním portálu spolkového státu a spolkových zemí (Justizportal des Bundes und der Länder). Tyto údaje se týkají pouze zveřejnění oznámení spolkové vlády:

Médium pro zveřejňování Rozsah zveřejnění
Odkaz se otevře v novém okně.Spolková sbírka zákonů (Bundesgesetzblatt) Pouze elektronická kopie úřední tištěné verze
Odkaz se otevře v novém okně.Spolkový věstník (Bundesanzeiger)

Úřední část; soudní část
(výhradně v elektronické podobě)

Odkaz se otevře v novém okně.Spolkový daňový věstník (Bundessteuerblatt) V papírové a elektronické podobě
Odkaz se otevře v novém okně.Společný ministerský věstník (Gemeinsames Ministerialblatt) V papírové a elektronické podobě
Odkaz se otevře v novém okně.Věstník dopravy (Verkehrsblatt) V papírové a elektronické podobě

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

Médium pro zveřejňování Typy oznámení
Spolková sbírka zákonů Zákony, mezinárodní smlouvy, právní předpisy, oznámení, nařízení, informace a určitá rozhodnutí Spolkového ústavního soudu
Spolkový věstník Právní předpisy, jiná úřední oznámení, výzvy k podávání nabídek, informace a soudní oznámení. Soudní oznámení zahrnují publikace soudů týkající se registru žalob podle zákona o vzorech pro spory investorů (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), veřejných oznámení, trestních věcí, předvolání osob a výzev k předložení dokumentů, rozsudků o vyloučení, prohlášení o zrušení a jiných rozhodnutí, předvolání, úpadků, insolovenčních řízení a registru anonymních a pseudonymních děl
Spolkový daňový věstník Daňové právní předpisy a správní rozhodnutí, rozsudky Spolkového finančního soudu
Společný ministerský věstník Daňové právní předpisy a správní rozhodnutí, rozsudky Spolkového finančního soudu
Věstník dopravy Úřední předpisy týkající se dopravy, oznámení o ztracených technických průkazech a osvědčeních o registraci vozidla

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

Médium pro zveřejňování Zveřejňující subjekt
Spolková sbírka zákonů Spolkové orgány
Spolkový věstník Spolkové a zemské orgány a soudy a státní zastupitelství
Spolkový daňový věstník Spolkové ministerstvo financí a nejvyšší finanční úřady spolkových zemí
Společný ministerský věstník Všechna ministerstva uvedená v záhlaví na titulní straně
Věstník dopravy Všechna ministerstva, registrační orgány spolkových zemí

Je přístup k oznámením poskytován bezplatně?

Médium pro zveřejňování Bezplatný přístup
Spolková sbírka zákonů Ano (pouze k nahlížení)
Spolkový věstník Ano
Spolkový daňový věstník Částečně (ne v případě zcela aktuálních a starších oznámeních)
Společný ministerský věstník Pouze k obsahu
Věstník dopravy Pouze názvy úředních oznámení z Věstníku dopravy (obsah je přístupný za poplatek)

Jaká jsou kritéria vyhledávání?

Médium pro zveřejňování Kritéria vyhledávání
Spolková sbírka zákonů

V rámci bezplatného přístupu: žádná

V rámci zpoplatněného přístupu:
vyhledávání v celém textu, vyhledávání podle citace, nadpisu, zkratky, data vyhotovení, roku oznámení a části

Spolkový věstník Pojem, část, datum zveřejnění, typ zveřejnění, zveřejňující orgán/soud (úřední část a soudní část); odkaz, název (úřední část); číslo jednací (soudní část)
Spolkový daňový věstník Druh daní, typ dokumentu, řetězec pravidel (Normenkette), datum, číslo jednací, číslo dokumentu, spolková země, věc, odkaz
Společný ministerský věstník Vydání, číslo strany, rok a vyhledávání v celém textu
Věstník dopravy Oblast, název, nejčastěji vyhledávané pojmy, datum, číslo nařízení

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

Médium pro zveřejňování Datum zveřejnění
Spolková sbírka zákonů

Elektronická verze Spolkové sbírky zákonů, oddíl 1, je k dispozici ve stejnou dobu jako tištěná verze od roku 1998; elektronická verze Spolkové sbírky zákonů, oddíl 2, je k dispozici ve stejnou dobu jako tištěná verze od roku 1999

Možnost vyhledávání od vydání ze dne 23. května 1949

Spolkový věstník

Jednotlivá vydání od 30. srpna 2002
Všechna vydání od 1. dubna 2012

Spolkový daňový věstník Možnost vyhledávání od roku 1992
Společný ministerský věstník Možnost vyhledávání od roku 1950
Věstník dopravy Možnost vyhledávání od roku 1947

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Médium pro zveřejňování Automatické vyhledávání Veřejně přístupná data
Spolková sbírka zákonů Ne Ne
Spolkový věstník Jen v rámci placené informační služby Ne
Spolkový daňový věstník Ne Ne
Společný ministerský věstník Ne, pouze datum zveřejnění dalšího vydání Ne
Věstník dopravy Ne Ne
Poslední aktualizace: 29/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zveřejňování úředních oznámení - Estonsko

Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

Důležitá veřejná oznámení se zveřejňují na webových stránkách úředního věstníku Ametlikud Teadaanded (Úřední oznámení). V některých případech právní předpisy rovněž vyžadují zveřejnění oznámení v tisku.

On-line úřední věstník Ametlikud Teadaanded je od 1. července 2003 vydáván pouze v elektronickém formátu. Jedná se zároveň o databázi začleněnou do Státního informačního systému. Úřední věstník Ametlikud Teadaanded je pro každého dostupný bezplatně na adrese Odkaz se otevře v novém okně.https://www.ametlikudteadaanded.ee/.

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

Sdělení, výzvy a oznámení, které musí být zveřejněny ze zákona nebo v souladu s nařízením vlády republiky nebo vyhláškou ministerstva.

Ve věstníku Ametlikud Teadaanded se zveřejňují dva typy oznámení:

 1. oznámení, která mají informovat konkrétní osobu a která nesmějí být z důvodu ochrany soukromí opětovně použitelná. Na tato oznámení se vztahují lhůty zveřejnění ve věstníku Ametlikud Teadaanded a omezení přístupu, jakmile je zveřejnění ukončeno. Požadavky na opětovnou použitelnost se na takováto oznámení nevztahují;
 2. oznámení, která mají informovat každého a která by měla být opětovně použitelná ve strojově čitelném formátu.

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

Ve věstníku Ametlikud Teadaanded se zveřejňují oznámení vyžadovaná pro plnění funkcí státu a místních orgánů a zástupců svobodných profesí (např. notářů, soudních vykonavatelů). Rovněž se zveřejňují oznámení soukromých právnických osob, která musí být zveřejňována ze zákona a která se zveřejňují z titulu veřejného zájmu, tj. která mají informovat širokou veřejnost (např. rozdělení a zrušení společností).

Je přístup k oznámením poskytován bezplatně?

Přístup ke všem oznámením zveřejněným ve věstníku Ametlikud Teadaanded je bezplatný.

V případě zveřejnění oznámení v zájmu soukromé osoby, například sdělení o ztrátě dokladu, musí být uhrazen státní poplatek.

Jaké druhy vyhledávání lze na stránce provádět?

Zveřejněná oznámení lze vyhledávat podle typu, názvu, zveřejňovatele a oblasti vlivu nebo lze využít funkci fulltextového vyhledávání.

Služba „Moje úřední oznámení“ (Minu Ametlikud Teadaanded) fyzickým osobám umožňuje přihlásit se k odběru různých typů oznámení prostřednictvím své e-mailové adresy a zobrazovat archivovaná oznámení, která se jich týkají a jejichž zveřejnění bylo ukončeno. Zveřejnění oznámení určeného pro konkrétní osobu je ukončeno a oznámení se archivuje v okamžiku, kdy zveřejnění splnilo svůj účel. Zveřejnění tohoto typu oznámení je rovněž ukončeno, pokud daná osoba potvrdí příjem oznámení svým průkazem totožnosti prostřednictvím služby „Moje úřední oznámení“.

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

Od 1. července 2003. Webové stránky věstníku Ametlikud Teadaanded obsahují také oznámení zveřejněná dříve v tištěné podobě, jejichž účelem bylo informovat širokou veřejnost.

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Osoba se může přihlásit k odběru všech oznámení e-mailem a oznámení ukládat prostřednictvím služby „Moje úřední oznámení“. Používání služby „Moje úřední oznámení“ vyžaduje ověření na základě průkazu totožnosti dané osoby nebo ID mobilního telefonu. Služba „Moje úřední oznámení“ osobám umožňuje zobrazit oznámení archivovaná ve věstníku Ametlikud Teadaanded, která se jich týkají, a zobrazit, kdo jiný četl archivovaná oznámení, která se jich týkají.

K vyhledávání a získávání oznámení v úředním věstníku Ametlikud Teadaanded lze také použít identifikátory URI. Jedinečnost identifikátoru URI závisí na tom, kolik součástí URI je použito. Identifikátor URI lze použít k otevření jednoho nebo více zveřejněných oznámení ve formátu HTML, což je obdobné jako u výsledku vyhledávání, nebo jako soubor XML nebo XML-RDF.

Identifikátory URI oznámení umožňují otevřít veřejně dostupná oznámení, která nejsou určena pro konkrétní osobu a jejichž zveřejnění nebylo ukončeno.

Použití URI vyžaduje vytvoření webové adresy odpovídající údajům zveřejnění dotčeného oznámení.

Podrobnější pokyny pro vyhledávání na základě identifikátoru URI jsou dostupné na webové stránce Odkaz se otevře v novém okně.https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/uriotsing.

Jsou úřední oznámení volně dostupná jako otevřená data? Pokud ano, kde lze najít informace o úložišti a/nebo technické informace?

Oznámení, která nejsou určena pro konkrétní fyzickou osobu, tj. oznámení určená jako informace pro širokou veřejnost, jsou dostupná jako otevřená data. Oznámení, která již nejsou zveřejněna a která jsou archivována, nejsou jako otevřená data dostupná.

Otevřená data lze stáhnout v reálném čase jako identifikátory URI. Jedinečnost identifikátoru URI závisí na tom, kolik součástí URI je použito. Identifikátor URI lze použít k otevření jednoho nebo více zveřejněných oznámení ve formátu HTML, což je obdobné jako u výsledku vyhledávání, nebo jako soubor XML nebo XML-RDF. Použití URI vyžaduje vytvoření webové adresy odpovídající údajům zveřejnění dotčeného oznámení.

Poslední aktualizace: 14/05/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zveřejňování úředních oznámení - Řecko

Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

Odkaz se otevře v novém okně.Národní úřad pro tisk (Ethnikó Typografeío)

Odkaz se otevře v novém okně.„Transparentnost“ (Diávgeia)

Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyšší soud (Áreios Págos)

Odkaz se otevře v novém okně.Státní rada (Symvoúlio tis Epikrateías)

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

Národní úřad pro tisk: Jaká oznámení se zveřejňují ve vládním věstníku stanoví článek 7 zákona č. 3469/2006 v platném znění.

Transparentnost: Jaké všechny právní předpisy a akty, které se musí zveřejnit stanoví článek 2 zákona č. 3861/2010 v platném znění.

Nejvyšší soud: V rozsudcích v občanských a trestních věcech vynesených po roce 2007 lze vyhledávat online.

Státní rada: V rozsudcích správních soudů lze vyhledávat online.

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

Národní úřad pro tisk: (Zveřejnění ve vládním rejstříku) Oznámení zveřejňuje dotčený orgán na žádost veřejného orgánu nebo orgánu v širším veřejném sektoru.

Transparentnost: Oznámení uvedená v článku 2 zákona č. 3861/2010 na internetu neprodleně zveřejňuje orgán, který činí oznámení.

Nejvyšší soud: Oznámení zveřejňuje dotčený orgán.

Státní rada: Oznámení zveřejňuje dotčený orgán.

Je přístup k oznámením poskytován bezplatně?

Ano.

Jaké druhy vyhledávání lze na stránce provádět?

Vyhledávání termínů, slov nebo klíčových frází, rejstříkových čísel, čísel rozsudků, čísel vydání, témat, kategorií, typů, orgánů, dat.

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

Národní úřad pro tisk: 1997

Transparentnost: 2010

Nejvyšší soud: 2007

Státní rada: 2016

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Ne.

Jsou úřední oznámení volně dostupná jako otevřená data? Pokud ano, kde lze najít informace o úložišti a/nebo technické informace?

Ano.
Každý orgán je odpovědný za fungování a obsah databáze úředních oznámení, kterou spravuje. Informace o úložišti a/nebo technické informace tedy udržují příslušné orgány ve svých interních databázích.

Poslední aktualizace: 30/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zveřejňování úředních oznámení - Španělsko

Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

Úřední oznámení se zveřejňují v různých sbírkách a úředních věstnících odpovídajících různým úrovním centrální státní správy a regionální a místní samosprávy, které tvoří španělskou výkonnou moc.

Všechny věstníky mají oficiální a platné verze, které se zveřejňují elektronicky, a poskytují databázové služby, které je možné použít k nalezení zveřejněných oznámení.

Adresy webových stránek jsou následující:

Stát: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.boe.es/

17 autonomních společenství a 2 autonomní města: ke všem webovým stránkám je možné se dostat přes rozcestník na adrese Odkaz se otevře v novém okně.http://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php

Místní orgány (provinční úřední věstníky): ke všem webovým stránkám je možné se dostat přes rozcestník na adrese Odkaz se otevře v novém okně.http://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_provinciales.php

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

 • správní akty (personální otázky, správní rozhodnutí, rozhodnutí, jimiž se zveřejňují různé správní kroky),
 • oznámení o veřejných soutěžích,
 • oznámení o neúspěšných oznámeních,
 • některá oznámení zveřejňovaná soudy.

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

Oznámení všech veřejných orgánů, každý z nich je zveřejňuje ve svém příslušném úředním věstníku či sbírce.

Oznámení soudů.

Je přístup k oznámením poskytován bezplatně?

Ano.

Jaké druhy vyhledávání lze na stránce provádět?

 • libovolný text (včetně jmen osob)
 • typ
 • orgán, který oznámení vydal
 • datum vydání
 • datum zveřejnění
 • úřední číslo

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

Zákon umožňující elektronické zveřejňování úředních věstníků a sbírek byl přijat v roce 2007.

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Ano, je to možné u úředního státního věstníku (sbírky) Španělska a u úředních věstníků autonomních společenství a měst. U provinčních úředních věstníků tato možnost není široce dostupná.

Jsou úřední oznámení bezplatně dostupná jako otevřená data? Pokud ano, kde je možné najít úložiště nebo technické informace?

Zásady týkající se otevřených dat záleží na jednotlivých věstnících, některé používají otevřená data a formát xml.

Poslední aktualizace: 12/06/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zveřejňování úředních oznámení - Chorvatsko

Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

Úřední oznámení jsou zveřejňována na webových stránkách Úředního věstníku Chorvatské republiky a na elektronické úřední desce Ministerstva spravedlnosti Chorvatské republiky.

Odkaz se otevře v novém okně.https://narodne-novine.nn.hr/ (Úřední věstník Chorvatské republiky)

Odkaz se otevře v novém okně.https://e-oglasna.pravosudje.hr/ (Ministerstvo spravedlnosti Chorvatské republiky)

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

Na elektronické úřední desce se zveřejňují oznámení týkající se veřejných zakázek, elektronických aukcí, koncesí, soutěží, volných pracovních míst, sdělení týkající se společností, oznámení komor, rozhodnutí o vyhlášení úpadku a zkráceného úpadkového řízení, rozhodnutí o právní nezpůsobilosti, likvidace, soudní a notářská oznámení, záznamy se soudního rejstříku atd.

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

 • Narodne novine d.d. (Úřední věstník Chorvatské republiky).
 • Na elektronické úřední desce Ministerstva spravedlnosti se rovněž zveřejňují různá rozhodnutí soudů a dalších příslušných orgánů v úpadkových řízeních (rozhodnutí o zahájení úpadkového řízení, výzvy k projednání); Ministerstvo spravedlnosti odpovídá za údržbu IT systému nutného k fungování elektronické úřední desky.

Je přístup k oznámením poskytován bezplatně?

Ano. Přístup je bezplatný.

Jaké druhy vyhledávání lze na stránce provádět?

Na webových stránkách Úředního věstníku Chorvatské republiky je možné vyhledávat podle pojmu, data oznámení, typu oznámení nebo konkrétní oblasti, jíž se oznámení týká (např. směnný kurz).

Na elektronické úřední desce je možné hledat podle značky souboru, názvu kopie, předmětu, jehož se inzerát týká, nebo PINu.

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

Na webových stránkách Úředního věstníku Chorvatské republiky jsou oznámení v elektronickém formátu zveřejňována od ledna 2014.

Softwarová aplikace elektronické úřední desky byla zřízena, tj. uvedena do provozu 1. listopadu 2014.

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Úřední věstník Chorvatské republiky má zavedený systém upozorňování na veřejná oznámení, která se vztahují k veřejným zakázkám (Elektronický nástroj pro správu oznámení k veřejným zakázkám) – sdělení pro koncové uživatele jsou zasílána na e-mailovou adresu nebo do personalizované elektronické poštovní schránky.

K oznámením zveřejněným na elektronické úřední desce není zaveden žádný systém upozorňování uživatelů. Výjimku tvoří Daňová správa (Porezna uprava) a Finanční agentura (Financijska agencija; FINA), pro něž Ministerstvo spravedlnosti zřídilo na internetu službu, jejímž prostřednictvím si tyto instituce mohou (několikrát) denně stahovat data z elektronické úřední desky.

Úřední oznámení nejsou dostupná jako otevřená data.

Jsou úřední oznámení bezplatně dostupná jako otevřená data? Pokud ano, kde je možné najít úložiště a/nebo technické informace?

Úřední oznámení nejsou dostupná jako otevřená data.

Poslední aktualizace: 14/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zveřejňování úředních oznámení - Kypr

Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

Zveřejňují se v tištěném formátu, což je formát s právním účinkem, a jsou volně dostupná na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.http://www.mof.gov.cy/gpo.

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

Zveřejňují se tato oznámení: volná místa ve veřejném sektoru, veřejná nabídková řízení, vyvlastnění a zabavení, jmenování, povýšení a potvrzení a zrušení jmenování, odchody do důchodu, jmenování zástupců držitelů úřadů, rezignace, jmenování ministrů, úmrtní oznámení, příjezd, odjezd a zastupování prezidenta republiky, jmenování prezidenta republiky, rozhodnutí rady ministrů a parlamentu, vládní a poslanecké návrhy, mezinárodní dohody, organizační schémata ministerstev a oznámení vyžadovaná právními předpisy, např. zákonem o společnostech.

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

 • Stát
 • Polovládní organizace
 • Místní orgány
 • Fyzické osoby (advokáti) na základě ustanovení zákona o společnostech

Je přístup k oznámením poskytován bezplatně?

Ano

Jaké druhy vyhledávání lze na stránce provádět?

Veškerý obsah, který je zveřejňován v Kyperském vládním věstníku (Epísimi Efimerída)

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

Od 10. prosince 2004

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Ne

Jsou úřední oznámení volně dostupná jako otevřená data? Pokud ano, kde lze najít informace o úložišti a/nebo technické informace?

Úřední oznámení jsou volně dostupná jako otevřená data na webových stránkách státní tiskárny (Kyvernitikó Typografeío): Odkaz se otevře v novém okně.http://www.mof.gov.cy/gpo.

Poslední aktualizace: 31/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zveřejňování úředních oznámení - Lotyšsko

Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

V Lotyšsku se úřední oznámení zveřejňují v Odkaz se otevře v novém okně.Latvijas Vēstnesis, úředním věstníku Lotyšské republiky.

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

V úředním věstníku se zveřejňují tyto kategorie oznámení:

 • Zprávy o činnosti
 • Dražby
 • Soudní rozhodnutí
 • Disertační práce
 • Informace týkající se dědictví
 • Informace týkající se privatizace
 • Informace z obchodního rejstříku
 • Informace z rejstříku podniků
 • Informace z rejstříku evropských hospodářských zájmových sdružení
 • Informace z rejstříku politických stran
 • Informace o výběrových řízeních na pozice
 • Majetkové poměry v manželství
 • Oznámení o územním plánování
 • Oznámení věřitelům
 • Oznámení pro vypořádání závazků
 • Oznámení akcionářům a společníkům
 • Zrušení pravomocí
 • Státní pokladna
 • Předvolání k soudu
 • Objednávky dodávek a provedení prací
 • Stažení dokumentů a úředních razítek
 • Různá oznámení

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

Úřední věstník zveřejňuje úřední oznámení předložená orgány a institucemi nebo fyzickými osobami (zápisy do veřejných rejstříků, sdělení, oznámení nebo informace od veřejných subjektů a jejich úředníků a od fyzických osob), pokud úřední zveřejnění takovýchto oznámení stanoví právní předpisy.
Odkaz se otevře v novém okně.Seznam zákonů a předpisů, které stanoví úřední zveřejňování

Je přístup k oznámením poskytován bezplatně?

Ano

Jaké druhy vyhledávání lze na stránce provádět?

Vyhledávání lze provést tak, že se zadá volný text.
Výsledky lze filtrovat podle roku zveřejnění a kategorie oznámení.

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

Na stránkách úředního věstníku Odkaz se otevře v novém okně.https://www.vestnesis.lv je dostupná elektronická verze všech vydání úředního věstníku od data jeho prvního zveřejnění, tj. od 25. února 1993.
Pokud jde o dokumenty, které byly zveřejněny do 1. července 2012, se za úřední zveřejnění považuje zveřejnění v tištěné verzi věstníku.

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Ne

Jsou úřední oznámení volně dostupná jako otevřená data? Pokud ano, kde lze najít informace o úložišti a/nebo technické informace?

Ne, ale úřední oznámení jsou dostupná pro opětovné použití informací. Odkaz se otevře v novém okně.Více o opětovném použití informací zveřejněných v úředním věstníku

Poslední aktualizace: 23/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zveřejňování úředních oznámení - Malta

Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

Úřední oznámení se zveřejňují na Odkaz se otevře v novém okně.https://www.gov.mt/en/Government/DOI/Pages/default.aspx.

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

Úřední oznámení jsou následující:

 • Oznámení vlády
 • Veřejná oznámení
 • Oznámení z oblasti zdravotnictví
 • Policejní oznámení
 • Oznámení pro námořnictvo
 • Opatření z oblasti sociálního bydlení
 • Oznámení Ústřední banky
 • Oznámení o výsledcích zkoušek
 • Oznámení soudu
 • Oznámení místní samosprávy.

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

Úřední oznámení zveřejňují ministerstva, veřejné orgány, soudy a místní samosprávné orgány.

Je přístup k oznámením poskytován bezplatně?

Ano.

Jaké druhy vyhledávání lze na stránce provádět?

Jakýkoli text.

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

Úřední oznámení jsou v elektronické podobě k dispozici od června 2003.

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Tato služba není k dispozici.

Poslední aktualizace: 30/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zveřejňování úředních oznámení - Nizozemí

Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

Úřední oznámení se zveřejňují na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.officielebekendmakingen.nl. Starší oznámení lze najít Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

Všechna oznámení, která se objeví v jednom ze sedmi nizozemských úředních věstníků, se zveřejňují na výše uvedených internetových stránkách. Nové právní předpisy nebo jejich změny se zveřejňují ve věstníku Staatsblad (Sbírka zákonů a výnosů). Věstník Staatscourant (Vládní věstník) se používá ke zveřejňování nařízení a také oznámení vládních organizací, pokud je jejich zařazení do této publikace ze zákona povinné. Smlouvy a další mezinárodní dohody, jejichž smluvní stranou či signatářem je Nizozemsko, jsou zveřejňovány ve věstníku Tractatenblad (Sbírka smluv a úmluv), zatímco věstníky Provinciaal blad (Provinční věstník), Gemeenteblad (Obecní věstník) a Waterschapsblad (Věstník vodohospodářského orgánu) jsou používány ke zveřejňování nařízení a oznámení provinčních, resp. obecních a vodohospodářských orgánů. Blad gemeenschappelijke regelingen (Společný věstník opatření místních orgánů) se používá ke zveřejňování nařízení a oznámení od partnerství různých veřejných orgánů.

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

Všechny organizace, které jsou ze zákona povinny svá oznámení zveřejňovat.

Je přístup k oznámením poskytován bezplatně?

Ano, přístup k oficiálním oznámením je bezplatný.

Jaké druhy vyhledávání lze provádět?

Oznámení z aktuálního dne je možné si prohlížet na adrese Odkaz se otevře v novém okně.officielebekendmakingen.nl. Zde je možné vyhledávání filtrovat pouze podle názvu publikace.

Na adrese Odkaz se otevře v novém okně.zoek.officielebekendmakingen.nl lze vyhledávat podle slov v názvu nebo textu a filtrovat své vyhledávání podle data zveřejnění, názvu publikace, zveřejňující organizace a předmětu (k čemuž je k dispozici pevně stanovený seznam možností).

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

Od roku 1995.

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Kdokoliv se může registrovat ke službě bezplatných upozornění. K dispozici jsou dvě varianty služby.

 • Standardní oznamovací služba uživatelům umožňuje, aby si uložili požadavek na vyhledávání. Následně uživatelé obdrží e-mail s hypertextovým odkazem na každý nový dokument, který bude vyhovovat kritériím vyhledávání.
 • Kromě toho existuje služba nazvaná „Berichten over uw buurt“ (Oznámení z vašeho okolí). Díky ní mohou občané každý den obdržet e-mail s přehledem všech oznámení regionálních a místních orgánů, která se týkají jejich okolí. „Okolí“ (eigen buurt) lze definovat zadáním poštovního směrovacího čísla a velikosti okruhu (ve stovkách metrů).

Jsou úřední oznámení bezplatně dostupná jako otevřená data? Pokud ano, kde je možné najít úložiště a/nebo technické informace?

Úřední oznámení jsou bezplatně dostupná jako otevřená data prostřednictvím rozhraní SRU (SRU = Search/Retrieve via URL, vyhledání a obdržení údajů přes URL).

Příručku k této webové službě (a její adresu) naleznete na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.koopoverheid.nl (pouze v nizozemštině).

Poslední aktualizace: 20/04/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zveřejňování úředních oznámení - Rakousko

Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

Odkaz se otevře v novém okně.https://www.justiz.gv.at/

Odkaz se otevře v novém okně.https://www.ediktsdatei.justiz.gv.at/

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

Na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.http://www.justiz.gv.at/ se zveřejňují následující typy oznámení:

 • zprávy
 • posudky
 • stanoviska
 • vyhodnocení
 • oběžníky
 • směrnice
 • odborné posudky
 • stanovy
 • statistiky
 • příručky
 • oznámení o pracovních místech
 • oznámení o jmenování.

Na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.http://www.edikte.justiz.gv.at/ (databáze soudních oznámení (Ediktsdatei)) se zveřejňují následující typy oznámení:

 • databáze případů insolvence (konkurzy, vyrovnání, vypořádání dluhů)
 • prodej nebo nájem v insolvenčním řízení
 • soudní dražby
 • nemovitostí
 • movitého majetku
 • soudní nucené správy
 • dobrovolné nabídky k prodeji
 • výnosy a oznámení v trestním řízení:
 • oznámení trestních soudů
 • trestněprávní řízení o náhradě škody
 • oznámení o doručení listin v trestním řízení
 • ukončení vyšetřování
 • oznámení:
 • kurátoři a doručování oznámení
 • prohlášení o zrušení
 • úmrtní listy / potvrzení o příčině smrti
 • výnosy v řízení o dědictví
 • výnosy podle zákona o zadržení a zabavení (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz)
 • zastoupení rezidentů podle § 8 zákona o pobytu v domovech s pečovatelskou službou (Heimaufenthaltsgesetz)
 • právní zástupci pacientů podle § 13 zákona o nedobrovolné hospitalizaci (Unterbringungsgesetz)
 • doručování soudních oznámení právnickým osobám
 • doručování oznámení rejstříkových soudů (Firmenbuchgerichte)
 • oznámení rejstříkových soudů
 • oznámení katastrálních soudů
 • rozhodnutí kartelového soudu (Kartellgericht)
 • oznámení justičních orgánů
 • informace zveřejněné podniky.

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

Spolkového ministerstva spravedlnosti.

Soudů, státního zastupitelství, advokátů a notářů.

Je přístup k oznámením poskytován bezplatně?

Ano.

Jaká jsou kritéria vyhledávání?

Internetové stránky ministerstva spravedlnosti (Odkaz se otevře v novém okně.http://www.justiz.gv.at/) nabízejí jednoduché vyhledávání podle slov, které hledá ve všech dokumentech na internetové stránce.

V databázi soudních oznámení (Odkaz se otevře v novém okně.http://www.edikte.justiz.gv.at/) je u všech kategorií možné textové vyhledávání. Kromě toho je možné v mnohých kategoriích vyhledávat podle čísla spisu a v dražbách také podle předmětu. Jelikož existuje celá řada možností vyhledávání v různých kategoriích dokumentů, je zde uvedeno jen několik příkladů vyhledávání.

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

Internetové stránky ministerstva spravedlnosti (Odkaz se otevře v novém okně.http://www.justiz.gv.at/) a databáze soudních oznámení (Odkaz se otevře v novém okně.http://www.edikte.justiz.gv.at/) jsou dostupné on-line od roku 2000.

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Ne.

Jsou úřední oznámení k dispozici jako veřejně přístupná data? Pokud ano, kde lze najít příslušné datové úložiště nebo technické informace?

Oznámení v databázi soudních oznámení jsou volně dostupná a mohou se také dále zpracovávat jako soubory HTML (nejsou chraněné před kopírováním). Je možné získat také licenci podle zákona o opětovném použití informací (Informationsweiterverwendungsgesetz – IWG). Údaje však nejsou v současné době k dispozici ve formátu otevřených údajů.

Informace zveřejněné na Odkaz se otevře v novém okně.http://www.justiz.gv.at/ se většinou týkají již existujících dokumentů ve formátu PDF. Zřídka se vyskytují také dokumenty ve formátu MS Word. Veškeré dokumenty se zveřejňují v rámci WCMS (Web Content Management System, webový systém správy obsahu) a jsou dány k dispozici jako volně dostupné stránky HTML. Dokumenty na stránkách HTML je možné volně stáhnout jako přílohy.

Poslední aktualizace: 30/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zveřejňování úředních oznámení - Portugalsko

Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

Zveřejňují se na stránkách portugalského Úředního věstníku Odkaz se otevře v novém okně.Diário da República Eletrónico.

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

Diário da República zahrnuje dvě řady. V první řadě se zveřejňují:

 1. ústavní zákony;
 2. mezinárodní úmluvy, příslušné výnosy prezidenta, oznámení o uložení závazných nástrojů, zejména ratifikačních nástrojů a další oznámení související s těmito úmluvami;
 3. základní právní předpisy, zákony, legislativní nařízení a regionální legislativní akty;
 4. výnosy prezidenta republiky;
 5. usnesení parlamentu;
 6. výnosy zástupců republiky, kteří jmenují a odvolávají předsedy a členy regionálních místních vlád autonomních oblastí Azor a Madeiry;
 7. jednací řády Národního shromáždění, Státní rady a zákonodárných shromáždění autonomních regionů;
 8. rozhodnutí a prohlášení Ústavního soudu, že bylo nařízeno zákon zveřejnit v 1. řadě věstníku Diário da República;
 9. rozhodnutí Nejvyššího soudu a Účetního dvora týkající se harmonizace judikatury a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, která jsou ze zákona obecně závazná;
 10. výsledky referend a voleb prezidenta republiky, parlamentu, zákonodárných shromáždění autonomních regionů a Evropského parlamentu v souladu s příslušnými právními předpisy;
 11. sdělení prezidenta republiky, jím se vzdává mandátu;
 12. návrhy na zamítnutí programu vlády, na vyslovení důvěry a nedůvěry;
 13. stanoviska Státní rady podle čl. 145 písm. a) až e) ústavy a jakákoli stanoviska, jež se Státní rada sama rozhodne zveřejnit;
 14. ostatní výnosy vlády;
 15. usnesení Rady ministrů a ministerské prováděcí předpisy obsahující obecná ustanovení;
 16. usnesení zákonodárných shromáždění autonomních regionů a regionální vyhlášky;
 17. rozhodnutí jiných soudů neuvedených v předchozích bodech, která jsou obecně závazná;
 18. prohlášení o ztrátě a vzdání se mandátu poslanců Národního shromáždění a zákonodárných shromáždění autonomních regionů.

V 2. řadě se kromě jiných aktů, které jsou v této řadě povinně zveřejňovány, zveřejňují:

 1. legislativní výnosy členů vlády;
 2. výsledky voleb do místních samosprávných orgánů;
 3. rozpočty státních subjektů, jejichž zveřejnění ve věstníku Diário da República je vyžadováno zákonem, a prohlášení o převodech peněžních prostředků.

Akty zveřejněné v 2. řadě věstníku Diário da República lze rozdělit do těchto typů: rozsudek, dohoda, kolektivní smlouva, dohoda o přistoupení, licence, oznámení, upozornění, oznámení Banco de Portugal, předvahy, rozvaha, smlouva, rozhodnutí, rozhodčí nález, prohlášení, prohlášení o opravě, veřejné jednání, usnesení, ministerská vyhláška, směrnice, úřední prohlášení, pokyny, zařazení na seznam, zvláštní uznání, výkazy, úřední výkazy, regulační norma Úřadu pro dohled nad cennými papíry a penzijními fondy, stanovisko, vyhláška, protokol, doporučení, nařízení, nařízení komise pro trh cenných papírů, nařízení o prodloužení, zpráva, usnesení a rozhodnutí, jakož i oznámení o nabídkovém řízení, oznámení o vyjednávacím řízení, oznámení o prodloužení a oznámení o opravě oznámení.

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

Subjekty právně odpovědné za zveřejňování aktů ve věstníku Diário da República nebo na něm zainteresované jsou jmenovitě: kancelář prezidenta republiky, Národní shromáždění, vláda, zákonodárná shromáždění a regionální místní vlády autonomních regionů Azor a Madeiry, orgány státní správy v přímé i přenesené působnosti, soudy, státní zastupitelství, nezávislé správní orgány a místní samospráva a autonomní správa a orgány.

Je přístup k oznámením poskytován bezplatně?

Ano. Na základě Odkaz se otevře v novém okně.legislativního nařízení č. 83/2016 ze dne 16. prosince 2006 je Diário da República univerzálně přístupnou a bezplatnou veřejnou službou. Vydává se výlučně v elektronické podobě.

Jaké druhy vyhledávání lze na stránce provádět?

Všeobecný a bezplatný přístup zahrnuje možnost tisku, archivace, vyhledávání a volného přístupu k obsahu aktů zveřejněných v 1. a 2. řadě věstníku Diário da República v elektronickém formátu s otevřeným přístupem.

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

Od 1. července 2006 je elektronické vydání Diário da República závazné a zveřejnění aktů v tomto vydání je platné pro veškeré právní účinky podle čl. 1º odst.º 5 zákona č.º 74/98 ze dne 11. listopadu v aktuálním platném znění.

Kromě toho byla v červenci 2019 spuštěna mobilní aplikace Diário da República s novými funkcemi, jako např. vytvoření individuálního profilu každého uživatele a používání systému oznámení s přístupem ke konsolidovaným zněním právních předpisů.

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Ano v případě obou otázek. Pokud jde o zasílání oznámení, mohou uživatelé obdržet rejstříky 1. a 2. řady věstníku Diário da República e-mailem na základě předchozí registrace nebo prostřednictvím RSS (Really Simple Syndication).

Jsou úřední oznámení bezplatně dostupná jako otevřená data? Pokud ano, kde je možné najít úložiště a/nebo technické informace?

Ano.

Poslední aktualizace: 13/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zveřejňování úředních oznámení - Rumunsko

Informace na této stránce se týkají úředních oznámení vydávaných veřejnými institucemi (oznámení, procesní úkony atd.), která nejsou ze své povahy legislativní ani nestanovují obecně platné povinnosti, ale jsou zveřejňována v Úředním věstníku Rumunska nebo jiných publikacích a jsou dostupná online v elektronické podobě v souladu s platnými právními předpisy. Tudíž mezi ně nepatří ani legislativní akty, ani rozsudky soudů s výjimkou těch, které musejí být zveřejněny, aby získaly určité právní účinky (např. rozsudky soudu týkající se insolvence).

Materiál není úplný, neboť zabývá některými relevantními případy z hlediska zveřejnění úředních oznámení, konkrétně: akty zveřejňovanými v Úředním věstníku Rumunska, akty zveřejňovanými na portálu a webových stránkách Národního obchodního rejstříku (Oficiul Național al Registrului Comerțului) nebo v Insolvenčním věstníku a akty zveřejňovanými na Soudním portálu.

Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

I. Úřední věstník Rumunska

Nezávislá společnost „Monitorul Oficial“ vydává Úřední věstník Rumunska v tištěné i elektronické podobě. Podrobnosti ke zveřejněným aktům a jejich online dostupnosti najdete v následujících sekcích.

E-produkt (e-Monitor) je dostupný na Odkaz se otevře v novém okně.této adrese.

Národní obchodní rejstřík (ONRC)

a) Před zahájením hospodářské činnosti mají podnikatelé povinnost zažádat o registraci/zápis do obchodního rejstříku a během své podnikatelské činnosti nebo při ukončení podnikání musejí požádat o zadání poznámek do obchodního rejstříku, pokud jde o akty a skutečnosti, jejichž zápis je vyžadován ze zákona.

Zápis do obchodního rejstříku znamená zákonné zveřejnění v ONRC: záznamy, údaje a zapsané akty mají účinek vůči třetím stranám od data jejich zápisu nebo zveřejnění v Úředním věstníku Rumunska nebo na webových stránkách / portálu služeb ONRC podle zákona.

Registrace a poznámky mají účinek vůči třetím stranám od data, kdy byly vloženy do obchodního rejstříku nebo zveřejněny v Úředním věstníku Rumunska, část IV nebo VI, nebo v jiné publikaci, pokud tak stanoví právní předpisy.

b) ONRC rovněž vydává Insolvenční věstník v elektronickém formátu: sekce, která doručuje písemnosti stranám, oznamuje rozsudky a informuje o procesních aktech vydávaných soudy / insolvenčními správci / likvidátory jmenovanými soudem / dalšími oprávněnými osobami podle insolvenčního řízení v souladu se zákonem č. 85/2014 o postupech pro předcházení insolvenci a o insolvenčním řízení, ve znění pozdějších změn a doplňků, a sekce „Dlužníci – fyzické osoby se závazky nevyplývajícími z podnikatelské činnosti“ (Debitori - persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi) v souladu se zákonem č. 151/2015 o insolvenčním řízení pro fyzické osoby.

Pokud jde o profesionály, na něž se vztahuje zákon č. 85/2014 o postupech pro předcházení insolvenci a o insolvenčním řízení, ve znění pozdějších změn a doplňků, se procesní akty doručované/zasílané soudy, insolvenčními zástupci (insolvenčními správci / likvidátory jmenovanými soudem) a dalšími oprávněnými osobami podle zákona zveřejňují v Insolvenčním věstníku, což je publikace dostupná na Odkaz se otevře v novém okně.online portálu služeb ONRC.

Rozsudky, jimiž se rozhoduje o reorganizaci (úpadkovém řízení) dlužníka (podnikatele), coby procesní akty podle zákona č. 85/2014 o postupech pro předcházení insolvenci a o insolvenčním řízení, ve znění pozdějších změn a doplňků, se zveřejňují v části IV Úředního věstníku Rumunska.

Pokud jde o fyzické osoby, na které se vztahuje zákon č. 151/2015 o insolvenčním řízení pro fyzické osoby, se procedurální akty doručované/zasílané insolvenční radou, procesním správcem, likvidátorem a soudními orgány zveřejňují v sekci „Dlužníci – fyzické osoby se závazky nevyplývajícími z podnikatelské činnosti“ v rámci Insolvenčního věstníku, což je publikace dostupná na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.http://www.bpi.ro/.

III. Soudní portál

Odkaz se otevře v novém okně.Soudní portál je spravován ministerstvem spravedlnosti. Každý soud v Rumunsku má na tomto portálu své webové stránky. Informace na těchto webových stránkách jsou zadávány a spravovány přímo pracovníky soudu, s výjimkou informací o věcech a jednáních, které jsou automaticky přebírány z elektronického systému správy věcí, který se používá na úrovni soudů.

Pro přístup na webové stránky konkrétního soudu z Odkaz se otevře v novém okně.domovské stránky Soudního portálu se ze seznamu vybere region, do něhož soud spadá (což je obvod působnosti odvolacího soudu), a následně příslušný soud se seznamu soudů.

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

I. Úřední věstník Rumunska

Pokud jde o úřední oznámení, v souladu se zákonem č. 202 z 9. listopadu 1998 o uspořádání Úředního věstníku Rumunska se znovu zveřejňuje:

 • Následující se zveřejňuje v části III ze zákona: právní akty, záznamy, sdělení, oznámení a další podobné zprávy (např. oznámení o náboru zaměstnanců; výběrová řízení na veřejné pozice; rozsudky týkající se zrušení směnek/šeků; pravidelné zprávy o činnosti veřejných orgánů; oznámení o vstupním výběrovém řízení do Národního institutu soudců (Institutul Național al Magistraturii), kompetenčních zkouškách pro soudce a seznam volných míst pro soudce; oznámení o výběrovém řízení na volná místa asistentů soudců u Nejvyššího kasačního a soudního dvora atd.).
 • Podle zákonných požadavků se právní akty, které se týkají hospodářských subjektů a dalších kategorií právnických osob, jakož i další akty určené v zákonných ustanoveních, zveřejňují v části IV (např. rozhodnutí o uznání zahraničních neziskových právnických osob v Rumunsku; rozsudky, jimiž se schvaluje změna stanov politické strany; rozhodnutí soudu o zahájení úpadkového řízení; aukční oznámení o prodeji zboží; konec platnosti oprávnění úvěrových institucí a rozhodnutí Národní banky Rumunska o odnětí těchto oprávnění; rozhodnutí generálního ředitele Rumunského úřadu pro autorská práva o odnětí nebo pozastavení registračních osvědčení atd.).
 • Kolektivní pracovní smlouvy uzavřené na celostátní úrovni a úrovních poboček, úmluvy a doporučení Mezinárodní organizace práce a další akty určené v zákonných ustanoveních, se zveřejňují v části V.
 • Oznámení o přidělení veřejných zakázek a oznámení o přidělení zakázek na stavební práce a koncesních smluv k poskytování služeb, koncesních smluv na veřejné statky a další sdělení uvedená v zákonných předpisech (např. sdělení podle zákona č. 350/2005 o grantovém režimu; koncese – oznámení o veřejných zakázkách podle mimořádného nařízení č. 54/2006 o režimu koncesních smluv na veřejné statky).

Poznámka: V souladu se zákonem č. 98/2016 o veřejných zakázkách se sdělení zveřejňují na celostátní úrovni prostřednictvím elektronického systému veřejných zakázek Odkaz se otevře v novém okně.SEAP, který se používá k účelu podávání přihlášek do výběrového řízení elektronickými prostředky.

 • Podle zákonných požadavků se právní akty týkající se družstev a dalších kategorií právnických osob zřízených družstvy a další akty související s družstvy, které jsou určeny v zákonných předpisech (např. rozhodnutí zmocněných soudců o zápisu družstev do obchodního rejstříku, akty jmenování likvidátorů a jakékoliv další akty, které by mohly vyvolat změny jejich právní subjektivity, atd.), zveřejňují v části VII.

Národní obchodní rejstřík (ONRC)

a) Pokud jde o podnikatelé zapsané v obchodním rejstříku:

 • výňatek z rozhodnutí / rozhodnutí o registraci (Ústřední věstník Rumunska, část IV nebo VII);
 • akty, jimiž se mění zakládací dokumenty, a oznámení o předložení aktualizované verze zakládacích dokumentů (Ústřední věstník Rumunska);
 • rozsudky v případech, u nichž je to stanoveno zákonem (Ústřední věstník Rumunska);
 • rozhodnutí soudu o zániku organizace (v části IV Ústředního věstníku Rumunska a na webových stránkách Národního obchodního rejstříku nebo na jeho online portálu služeb);
 • rozhodnutí o jmenování likvidátora podle čl. 237 odst. 6 zákona č. 31/1990, o společnostech (na webových stránkách Národního obchodního rejstříku a na jeho online portálu služeb);
 • projekty fúze/rozdělení (v části IV Ústředního věstníku Rumunska nebo podle rozhodnutí žadatele na vlastních webových stránkách společnosti, přičemž v takovém případě zveřejní obchodní rejstřík, v němž je společnost registrována, podrobnosti o projektech fúze nebo rozdělení bezplatně na svých webových stránkách);
 • rozhodnutí, jimiž se zamítá žádost o zápis, a zápisy, které nevedou ke změně zakládacích dokumentů (na webových stránkách Národního obchodního rejstříku a na jeho online portálu služeb);
 • seznam společností, proti nimž bude Národní obchodní rejstřík podávat žaloby na zrušení podle čl. 237 odst. 2 zákona č. 31/1990 o společnostech (webové stránky nebo online portál služeb);
 • seznam společností, proti nimž bude Národní obchodní rejstřík podávat žaloby na výmaz podle čl. 237 odst. 9 zákona č. 31/1990 o společnostech (webové stránky Národního obchodního rejstříku nebo online portál služeb);
 • seznam společností, proti nimž bude Národní obchodní rejstřík podávat žaloby na výmaz podle čl. 260 odst. 7 zákona č. 31/1990 o společnostech, je zveřejněn na webových stránkách Národního obchodního rejstříku nebo na online portálu služeb;
 • rozhodnutí soudu o výmazu podle čl. 237 odst. 10 zákona č. 31/1990 o společnostech (na webových stránkách Národního obchodního rejstříku nebo na jeho online portálu služeb);
 • rozhodnutí soudu o výmazu podle čl. 260 odst. 8 zákona č. 31/1990 o společnostech (na webových stránkách Národního obchodního rejstříku a na jeho online portálu služeb).

Pokud podnikatelé, na něž se vztahuje zákon č. 85/2014 o postupech pro předcházení insolvenci a o insolvenčním řízení, ve znění pozdějších změn a doplňků, se následující procesní akty vydávané soudy, insolvenčními zástupci (insolvenční správce/likvidátor jmenovaný soudem) a dalšími oprávněnými osobami zveřejňují v Insolvenčním věstníku v souladu se zákonem:

 • obsílky k předvolání, oznámení a rozsudky;
 • předvolání a vyrozumění;
 • další procesní akty, u nichž to stanoví zákon

Pokud jde o fyzické osoby, na které se vztahuje zákon č. 151/2015 o insolvenčním řízení pro fyzické osoby, se následující procesní akty doručované/zasílané insolvenční radou, insolvenčním správcem, likvidátorem a soudními orgány zveřejňují v sekci „Dlužníci – fyzické osoby se závazky nevyplývajícími z podnikatelské činnosti“ v rámci Insolvenčního věstníku:

 • rozhodnutí insolvenční rady
 • oznámení
 • rozsudky
 • další procesní akty, u nichž to stanoví zákon

III. Soudní portál

V souladu s čl. 167 občanského soudního zákoníku (zákona č. 134/2010), pokud žalující strana na základě racionálních argumentů prohlásí, že ačkoliv učinila vše, co bylo v jejích silách, nepodařilo se jí zjistit bydliště žalované strany nebo jiné místo, kam by mohly být žalované straně podle zákona doručeny obsílky, soud bude moci schválit doručení dokumentů týkajících se této žalované strany prostřednictvím veřejné vyhlášky. Doručení veřejnou vyhláškou spočívá ve zveřejnění obsílky na dveřích soudu, na portálu příslušného soudu a v posledním známém bydlišti osoby, jíž mají být obsílky doručeny. Pokud to bude soud považovat za nutné, nařídí rovněž zveřejnění obsílky v Ústředním věstníku Rumunska nebo v celostátních novinách vydávaných ve velkém nákladu.

V souvislosti s tím je na Soudním portálu provozována Odkaz se otevře v novém okně.obecná sekce věnovaná veřejným vyhláškám. Rovněž na webových stránkách každého soudu speciální sekce věnovaná veřejným vyhláškám (viz například Odkaz se otevře v novém okně.webové stránky bukurešťského soudu).

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

V závislosti na legislativě vztahující se ke každému typu oznámení, jde o Ústřední věstník Rumunska nebo vydávající instituce.

Pokud jde o konkrétní případy uvedené výše: Národní obchodní rejstřík, Ústřední věstník Rumunska nebo soudy.

Je přístup k oznámením poskytován bezplatně?

I. Úřední věstník Rumunska

Akty zveřejněné v částech III-VII Ústředního věstníku Rumunska jsou bezplatně přístupné na internetu a jsou dostupné v čitelné formě po dobu deseti dnů od zveřejnění.

Produkty v elektronické podobě, které jsou dostupné online k nahlédnutí (Expert-Monitor a Autentic-monitor), včetně poplatků účtovaných nezávislou společností „Monitorul Oficial“, jsou popsány na jejích Odkaz se otevře v novém okně.webových stránkách.

Národní obchodní rejstřík (ONRC)

a) Ano, oznámení týkající se podnikatelů zapsaných v obchodním rejstříku na Odkaz se otevře v novém okně.portálu Národního obchodního rejstříku.

b) Přístup k Insolvenčnímu věstníku – online publikaci se zveřejněnými procesními akty podnikatelů vstupujících do insolvence podle zákona č. 85/2014 o postupech pro předcházení insolvenci a o insolvenčním řízení – je umožněn na základě placeného přístupu.

Přístup do sekce „Dlužníci – fyzické osoby se závazky nevyplývajícími z podnikatelské činnosti“ v Insolvenčním věstníku je bezplatně umožněn dlužníkovi, věřitelům, insolvenčnímu správci / likvidátorovi, insolvenční radě a soudu, a to k věci, kde tyto osoby zastávají danou pozici.

Na Odkaz se otevře v novém okně.online portálu služeb ONRC je zveřejněna řada bezplatných informací o osobách zveřejněných v Insolvenčním věstníku.

III. Soudní portál

Přístup k Soudním portálu je bezplatný.

Jaké druhy vyhledávání lze na stránce provádět?

I. Úřední věstník Rumunska

V bezplatné verzi Úředního věstníku Rumunska (Odkaz se otevře v novém okně.e-Monitor) není možné provádět žádné automatické vyhledávání ve zveřejněných aktech. Uživatelé tedy mají možnost zvolit pouze datum a číslo v Úředním věstníku v kaledáři (pro každou část).

Národní obchodní rejstřík (ONRC)

a) Pokud jde o podnikatele zapsané v obchodním rejstříku, je možné provádět vyhledávání podle jednoho nebo maximální kombinace z následujících kritérií vyhledávání:

 • číslo obchodního rejstříku
 • správní obvod
 • název společnosti
 • datum zveřejnění
 • daňový kód
 • rozvahový rok

b) Pokud jde o dlužníky v insolvenčním řízení, vyhledávání je možné provádět v sekci „Online služby Insolvenčního věstníku (BPI)“ (Servicii online BPI), v podsekcích „Osoby zveřejněné v BPI“ (Persoane publicate in BPI) a „Číselný souhrn BPI“ (Sumar număr BPI), a to pomocí následujících výběrových kritérií:

 • osoba zveřejněná v BPI
 • číslo věstníku
 • číslo případu
 • daňové registrační číslo
 • identifikační číslo podnikatele
 • období zveřejnění
 • rok zveřejnění v BPI

III. Soudní portál

Obsílky je možné prohledávat na Soudním portálu podle jména (jméno a příjmení nebo jen jedna z těchto položek) obeslané strany.

Pokud je použita Odkaz se otevře v novém okně.obecná sekce Soudního portálu, ve výsledcích vyhledávání se objeví obsílky zveřejněné všemi soudy, a pokud je použita sekce věnovaná konkrétnímu soudu (např. Odkaz se otevře v novém okně.Bukurešťský soud), ve výsledcích vyhledávání se objeví jen obsílky zveřejněné daným soudem.

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

I. Úřední věstník Rumunska

Odkaz se otevře v novém okně.e-Monitor – 2008

Národní obchodní rejstřík (ONRC)

a) Pokud jde o podnikatele zapsané v obchodním rejstříku, od roku 2012.

b) Národní obchodní rejstřík zveřejnil první vydání Insolvenčního věstníku v elektronickém formátu dne 1. srpna 2006 a je možné si ho zobrazit na Odkaz se otevře v novém okně.online portálu služeb ONRC.

III. Soudní portál

Funkce týkající se doručování písemností veřejnou vyhláškou je na Odkaz se otevře v novém okně.Soudním portálu dostupná od března 2013.

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Nepoužije se

Jsou úřední oznámení bezplatně dostupná jako otevřená data? Pokud ano, kde je možné najít úložiště a/nebo technické informace?

Soudní portál umožňuje Odkaz se otevře v novém okně.plánovaný přístup pouze k souborům dat týkajících se soudních spisů a jednání, nikoliv k doručování zveřejněním veřejnou vyhláškou. Informace o posledně uvedených jsou dostupné pouze ve formátu HTML.

Poslední aktualizace: 21/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zveřejňování úředních oznámení - Slovensko

Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyšší soud Slovenské republiky

Odkaz se otevře v novém okně.Specializovaný trestní soud

Odkaz se otevře v novém okně.Krajský soud v Bánské Bystrici

Odkaz se otevře v novém okně.Krajský soud v Bratislavě

Odkaz se otevře v novém okně.Krajský soud v Košicích

Odkaz se otevře v novém okně.Krajský soud v Nitře

Odkaz se otevře v novém okně.Krajský soud v Prešově

Odkaz se otevře v novém okně.Krajský soud v Trenčíně

Odkaz se otevře v novém okně.Krajský soud v Trnavě

Odkaz se otevře v novém okně.Krajský soud v Žilině

Odkaz se otevře v novém okně.Okresní soudy (seznam)

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

Na úředních tabulích soudů se zveřejňují oznámení o rozvrhu práce daného soudu, veřejná vyhlášení rozsudků, oznámení o doručení, oznámení o doručení písemnosti, usnesení Nejvyššího soudu Slovenské republiky, vyrozumění o konečné zprávě, oznámení o zahájení exekuce, usnesení o zrušení konkurzu, oznámení o podané žalobě, usnesení o přijetí předmětů do úschovy, usnesení o připadnutí úschovy státu.

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

Oznámení zveřejňují všechny krajské a okresní soudy v rámci resortu spravedlnosti.

Je přístup k oznámením poskytován bezplatně?

Ano.

Jaké druhy vyhledávání lze na stránce provádět?

Vyhledávání lze provádět ve vyhledávacím poli na internetové stránce Úřední tabule prostřednictvím: názvu dokumentu, části názvu dokumentu nebo čísla spisu.

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

Soudy mohou zveřejňovat úřední oznámení v elektronické podobě od roku 2011.

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Nikoli.

Jsou úřední oznámení bezplatně dostupná jako otevřená data? Pokud ano, kde lze najít příslušné datové úložiště nebo technické informace?

Nikoli.

Poslední aktualizace: 15/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zveřejňování úředních oznámení - Finsko

Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

Odkaz se otevře v novém okně.Kuulutusrekisteri (rejstřík oznámení)

Odkaz se otevře v novém okně.Virallinen lehti (Úřední věstník)

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

rejstříku oznámení se zveřejňují informace o oznámeních opírajících se o rozhodnutí soudů nebo jiných orgánů, která se týkají:

 1. veřejných obsílek doručených okresním soudem,
 2. sloučení nadací oznámených okresním soudem,
 3. sloučení, rozdělení nebo oddělení prostředků akciové společnosti či jiných opatření nebo rozhodnutí uvedených v právních předpisech týkajících se společenství a nadací, která musejí být zveřejněna v Úředním věstníku, nebo
 4. oznámení soudních vykonavatelů.

Úředním věstníku se zveřejňují sdělení, oznámení a další dokumenty, jejichž povinné zveřejnění v Úředním věstníku je stanoveno zákonem, výnosem nebo jiným rozhodnutím nižšího soudu.

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

rejstříku oznámení se zveřejňují oznámení okresních soudů, exekučních orgánů a finského obchodního rejstříku (PRH).

Oznámení doručená rejstříku oznámení okresními soudy:

 • veřejné obsílky pro věřitele
 • fúze nadací

Oznámení doručená rejstříku oznámení exekučními orgány:

 • vypracování dohod věřitelů
 • diskuse o rozdělení majetku
 • korespondence s věřiteli

Oznámení doručená rejstříku oznámení finským obchodním rejstříkem (PRH):

 • převod sídla evropské společnosti
 • rozdělení
 • veřejné obsílky v likvidačním řízení
 • veřejné obsílky pro věřitele nadací v likvidaci
 • snížení počátečního fondu
 • fúze založením nové společnosti
 • oznámení pro držitele zvláštních práv
 • oznámení pro věřitele nabývající nadace
 • oznámení pro věřitele nabývajícího subjektu
 • oznámení pro věřitele nabývajícího subjektu v případě rozdělení
 • převod celého podniku nebo jeho části
 • zrušení povolení úvěrové instituce
 • přeměna akciové společnosti na společnost s ručením omezeným
 • snížení kapitálu
 • přeměna družstva na společnost s ručením omezeným
 • vyškrtnutí družstva z obchodního rejstříku
 • zrušení povolení družstevní banky
 • nařízení likvidačního řízení nebo vyškrtnutí z rejstříku
 • snížení investičního kapitálu
 • fúze
 • změna pravidel nebo výjimka z předpisů
 • rozdělení volného vlastního kapitálu
 • snížení rezervního fondu
 • rozdělení zisku
 • výzva k nařízení zrušení sdružení
 • změna stanov nebo výjimka z předpisů
 • snížení emisního ážia
 • výzva k nařízení likvidace společnosti nebo jejího vyškrtnutí z rejstříku
 • změna formy společnosti

Mimoto se v Úředním věstníku zveřejňují sdělení, oznámení a další dokumenty řady jiných organizací.

Je přístup k oznámením poskytován bezplatně?

Rejstřík oznámení: ano

Úřední věstník: kopie ve formátu PDF jsou bezplatné od roku 2011. Databáze Odkaz se otevře v novém okně.Virallinen.fi vedená společností Credita je zpoplatněna.

Jeden uživatel, cena za licenci: 200 EUR ročně, 2–5 uživatelů, cena za licenci: 145 EUR ročně, více než 5 uživatelů, cena za licenci: 124 EUR ročně

Jaké druhy vyhledávání lze na stránce provádět?

Záznamy v rejstříku oznámení lze vyhledávat pomocí těchto parametrů:

 • typ oznámení
 • předmět oznámení
 • identifikační číslo společnosti / datum narození / rok narození
 • datum splatnosti
 • bydliště/sídlo
 • číslo jednací vydané okresním soudem

V placené databázi Úředního věstníku je kromě jiných kritérií vyhledávání k dispozici neomezené vyhledávání podle klíčových slov.

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

Rejstřík oznámení: 1. dubna 2004

Úřední věstník: od roku 2011

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Rejstřík oznámení: nikoli, toto není možné.

Úřední věstník: Vyhledávání je možné uložit a následně dostávat e-mailová upozornění při používání placené databáze.

Jsou úřední oznámení bezplatně dostupná jako otevřená data? Pokud ano, kde je možné najít úložiště a/nebo technické informace?

Nejsou k dispozici jako otevřená data.

Poslední aktualizace: 15/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zveřejňování úředních oznámení - Skotsko

Na kterých internetových stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

Úřední oznámení jsou pro účely informování veřejnosti zveřejňována v Odkaz se otevře v novém okně.Edinburgh Gazette, skotské regionální verzi britského „State Gazette“.

Poslední aktualizace: 15/01/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.