Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Zveřejňování úředních oznámení

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

Státní tiskárna (Ethnikó Typografeía): Oznámení se zveřejňují ve vládním věstníku (Efimerída tis Kyvérnisis).
Orgány, které pro tisk využívají státní tiskárnu, hradí poplatek pokrývající příslušné náklady nebo poskytují používaný spotřební materiál. Náklady stanoví stálý tříčlenný výbor úředníků státní tiskárny vytvořený pro tento účel; členy jmenuje zvláštní tajemník státní tiskárny.

Transparentnost“ (Diávgeia)

Nejvyšší soud (Áreios Págos)

Rada státu (Symvoúlio tis Epikrateías)

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

Státní tiskárna: článek 7 zákona č. 3469/2006

Transparentnost: článek 2 zákona č. 3861/2010

Nejvyšší soud: rozsudky civilních a trestních soudů vynesené v roce 2007 a později

Rada státu: rozsudky správních soudů

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

Státní tiskárna: Oznámení zveřejňuje dotčený orgán na žádost veřejného orgánu nebo orgánu v širším veřejném sektoru.

Transparentnost: Oznámení uvedená v článku 2 zákona č. 3861/2010 na internetu neprodleně zveřejňuje orgán, který činí oznámení.

Nejvyšší soud: Oznámení zveřejňuje dotčený orgán.

Rada státu: Oznámení zveřejňuje dotčený orgán.

Je přístup k oznámením poskytován bezplatně?

Ano.

Jaké druhy vyhledávání lze na stránce provádět?

Vyhledávání termínů, slov nebo klíčových frází, čísel rejstříků, čísel rozsudků, čísel vydání, témat, kategorií, typů, orgánů, dat.

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

Státní tiskárna: 1997

Transparentnost: 2010

Nejvyšší soud: 2007

Rada státu: 2016

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Ne

Jsou úřední oznámení volně dostupná jako otevřená data? Pokud ano, kde lze najít informace o úložišti a/nebo technické informace?

Ano.
Každý orgán je odpovědný za fungování a obsah databáze úředních oznámení, kterou spravuje. Informace o úložišti a/nebo technické informace tedy udržují příslušné orgány ve svých interních databázích.

Poslední aktualizace: 01/07/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.