Eiropas Tiesiskās sadarbības atlants krimināllietās

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla Tiesu atlants palīdzēs jums atrast kompetento iestādi, ar kuru jums atkarībā no vajadzīgā sadarbības veida (pasākuma) jāsazinās, lai lūgtu tiesisko sadarbību krimināllietās.

Attiecīgā iestāde ES valstīs var būt atšķirīga, un tas ir atkarīgs no tādiem aspektiem kā

 • attiecīgais noziedzīgais nodarījums;
 • procesa posms;
 • tiesību instruments, ko izmanto kā juridisko pamatu.

Attiecīgā gadījumā atlantā ir norādītas arī reģionālās kompetentās iestādes valstī.

Meklēšanu var veikt, atlasot šādus pasākumus:

 • (tele)sakaru izsekošana un pārtveršana;
 • aģenti un informatori — iefiltrēšanās;
 • pārbaude, personas pārmeklēšana un ekspertu novērtējumi;
 • dokumenti — iegūšana;
 • aktīvi — sekvestrācija, konfiskācija un restitūcija;
 • vietas — apmeklēt un meklēt;
 • liecinieki, cietušie, aizdomās turētie — pavēstes un uzklausīšana;
 • pārrobežu operācijas;
 • pasākumi saistībā ar savstarpējās atzīšanas instrumentiem;
 • tiesvedības nodošana.

Šis rīks ir pieejams šeit (piezīme: jūs iziesiet no e-tiesiskuma portāla).

Lapa atjaunināta: 19/02/2019

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu