Pravosudni atlas u kaznenim stvarima

Pravosudni atlas Europske pravosudne mreže pomaže vam pronaći nadležno tijelo s kojim trebate kontaktirati da biste zatražili pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima ovisno o vrsti potrebne suradnje („mjere”).

Mjerodavna se tijela razlikuju od države članice do države članice ovisno o sljedećim aspektima:

 • vrsti kaznenog djela
 • fazi postupka
 • pravnom instrumentu koji je pravni temelj.

Prema potrebi, u Atlasu su navedena i regionalna nadležna tijela određene zemlje.

Možete ga pretraživati prema sljedećim mjerama:

 • praćenje i presretanje (tele)komunikacija
 • agenti i doušnici – infiltriranje
 • istraživanje, tjelesni pregled i vještačenje
 • dokumenti – dobivanje
 • imovina – zapljena, oduzimanje i povrat
 • lokacije – obilazak i pretraživanje
 • svjedoci, žrtve, osumnjičenici – pozivanje i saslušanje
 • prekogranične operacije
 • mjere povezane s instrumentima uzajamnog priznavanja
 • prijenos vođenja postupaka.

Alat je dostupan ovdje (napomena: napustit ćete portal e-pravosuđe).

Posljednji put ažurirano: 19/02/2019

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici