Informazzjoni dwar is-sistemi nazzjonali

Fil-paġna “Info about national systems” tas-sit web tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew hemm links għal informazzjoni dwar is-sistemi ġudizzjarji ta’ pajjiżi konnessi man-NĠE.

Fil-paġna Info about national systems tas-sit web tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew hemm links għal informazzjoni dwar is-sistemi ġudizzjarji ta’:

  • pajjiżi tal-UE
  • pajjiżi kandidati għas-sħubija fl-UE (l-Albanija, il-FYROM, il-Montenegro, is-Serbja u t-Turkija)
  • pajjiżi assoċjati man-NĠE (l-Iżlanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja u l-Iżvizzera).

Din l-informazzjoni tipikament tkopri, pereżempju:

  • kif inhi organizzata s-sistema ġudizzjarja
  • il-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali
  • ġurisprudenza nazzjonali rilevanti għall-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali
  • links nazzjonali ta’ siwi.

Din l-għodda hija disponibbli hawnhekk (nota: se tkun qed toħroġ mill-Portal Ewropew tal-Ġustizzja).

L-aħħar aġġornament: 17/04/2019

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.
Il-Kummissjoni qiegħda fil-proċess li taġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna