Informacije o nacionalnim sustavima

U odjeljku „Informacije o nacionalnim sustavima“ na internetskoj stranici Europske pravosudne mreže nalaze se poveznice na informacije o pravosudnim sustavima zemalja povezanih s EJN-om.

U odjeljku Informacije o nacionalnim sustavima na internetskoj stranici Europske pravosudne mreže nalaze se poveznice na informacije o pravosudnim sustavima:

  • zemalja EU-a
  • zemalja kandidatkinja za članstvo u EU-u (Albanija, bivša jugoslavenska republika Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska)
  • zemalja pridruženih EJN-u (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska).

Te informacije obično obuhvaćaju sljedeće:

  • organizaciju pravosudnog sustava
  • pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima
  • nacionalnu sudsku praksu mjerodavnu za pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima
  • korisne nacionalne poveznice.

Alat je dostupan ovdje (napomena: napustit ćete portal e-pravosuđe).

Posljednji put ažurirano: 17/04/2019

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.