Suradnja sa zemljama izvan EU-a i pravosudnim mrežama

Osim bliskih veza sa zemljama kandidatkinjama i pridruženim zemljama, Europska pravosudna mreža uspostavila je odnose i s drugim pravosudnim mrežama diljem svijeta i nekoliko zemalja izvan EU-a.

U odjeljku o suradnji s trećim zemljama i pravosudnim mrežama na internetskoj stranici EJN-a kontaktne točke EJN-a mogu pristupiti podacima za kontakt članova tih pravosudnih mreža te kontaktnih točaka u zemljama izvan EU-a. Tako kontaktne točke EJN-a mogu pomoći nacionalnim tijelima i kada je potrebna suradnja izvan EU-a.

Pravni okvir

Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima između zemalja EU-a i zemalja izvan EU-a uređena je bilateralnim ili multilateralnim međunarodnim ugovorima i sporazumima.

Multilateralni instrumenti uključuju instrumente koje su donijeli Vijeće Europe i UN te sporazume između EU-a i pojedinačnih zemalja. Te dokumente možete pronaći u pravosudnoj knjižnici.

Posljednji put ažurirano: 17/04/2019

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici