Yhteistyö EU:n ulkopuolisten maiden ja oikeudellisten verkostojen kanssa

Euroopan oikeudellisella verkostolla on tiiviit suhteet paitsi EU:n jäsenyyttä hakeneisiin ehdokasmaihin ja eräisiin sen toimintaan osallistuviin Euroopan maihin myös muihin oikeudellisiin verkostoihin ja useisiin EU:n ulkopuolisiin maihin eri puolilla maailmaa.

Euroopan oikeudellisen verkoston sivuilla olevaan osioon Yhteistyö EU:n ulkopuolisten maiden ja oikeudellisten verkostojen kanssa on koottu verkoston yhteysviranomaisia varten näiden oikeudellisten verkostojen ja EU:n ulkopuolisten maiden yhteysviranomaisten yhteystiedot. Näin verkoston yhteysviranomaiset voivat avustaa kansallisia viranomaisia myös silloin, kun on tarve tehdä yhteistyötä EU:n ulkopuolella.

Oikeudellinen kehys

Rikosoikeudellisissa asioissa tehtävä oikeudellinen yhteistyö EU:n ja sen ulkopuolisten maiden välillä perustuu kahden tai useamman valtion välillä tehtyihin kansainvälisiin sopimuksiin.

Monenvälisiä sopimuksia on tehty muun muassa Euroopan neuvoston ja Yhdistyneiden kansakuntien puitteissa, mutta myös EU:n ja yksittäisten maiden välillä. Nämä asiakirjat ovat saatavilla oikeudellisessa kirjastossa.

Päivitetty viimeksi: 17/04/2019

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.
Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme