Despre RJE

Rețeaua Judiciară Europeană (RJE) în materie penală este o rețea de puncte de contact naționale din statele membre ale UE, desemnate dintre autoritățile centrale și alte autorități competente, care au responsabilități specifice în domeniul cooperării judiciare în materie penală.

Rolul RJE este de a facilita cooperarea judiciară în materie penală, prin furnizarea de consiliere juridică și practică și prin sprijinirea stabilirii de contacte directe între autoritățile naționale competente. De asemenea, punctele de contact ale RJE sunt implicate în organizarea și promovarea de sesiuni de formare în domeniul cooperării judiciare în materie penală.

Site-ul web al RJE oferă instrumente electronice de facilitare a cooperării, precum și alte informații practice, inclusiv privind cooperarea cu țări și rețelele judiciare din afara UE.

RJE este administrată de un secretariat, cu sediul la Haga, în incinta Eurojust. Actualul șef al secretariatului RJE este dl Ola LÖFGREN.

Faceți clic aici pentru a accesa site-ul web al Rețelei Judiciare Europene în materie penală

Ultima actualizare: 19/02/2019

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.