Informacje o Europejskiej Sieci Sądowej

Europejska sieć sądowa w sprawach karnych to sieć krajowych punktów kontaktowych w państwach członkowskich, które wyznaczono spośród organów centralnych i innych właściwych organów. Przysługują im szczególne kompetencje w dziedzinie współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych.

Rolą europejskiej sieci sądowej jest ułatwianie współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych poprzez udzielanie prawnych i praktycznych porad oraz pomoc przy nawiązywaniu bezpośrednich stosunków między właściwymi organami krajowymi. Punkty kontaktowe europejskiej sieci sądowej są zaangażowane w organizowanie szkoleń na temat współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych oraz promocję tych szkoleń.

Na stronie internetowej europejskiej sieci sądowej zamieszczono narzędzia internetowe mające na celu ułatwienie współpracy, jak również inne praktyczne informacje dotyczące współpracy z państwami i sieciami sądowymi spoza Unii Europejskiej.

Sekretariat europejskiej sieci sądowej, mieszczący się w siedzibie Eurojust w Hadze, zapewnia obsługę administracyjną sieci. Obecnie pracami sekretariatu europejskiej sieci sądowej kieruje Ola LÖFGREN.

Aby przejść na stronę europejskiej sieci sądowej w sprawach karnych, należy kliknąć tutaj.

Ostatnia aktualizacja: 19/02/2019

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony