Par ETST

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls krimināllietās (ETST krimināllietās) ir valstu kontaktpunktu tīkls ES dalībvalstīs, kuri ir izraudzīti no centrālo iestāžu un citu kompetento iestāžu vidus un kuriem ir īpaši pienākumi starptautiskās tiesiskās sadarbības jomā attiecībā uz krimināllietām.

ETST uzdevums ir atvieglot tiesisko sadarbību krimināllietās, sniedzot juridiskas un praktiskas konsultācijas, un palīdzēt izveidot tiešus kontaktus starp valstu kompetentajām iestādēm. ETST kontaktpunkti ir arī iesaistīti tiesiskajai sadarbībai krimināllietās veltītu apmācību kursu organizēšanā un veicina tos.

ETST tīmekļa vietne piedāvā tiešsaistes rīkus sadarbības atvieglošanai, kā arī citu praktisku informāciju, tostarp par sadarbību ar valstīm un tiesiskās sadarbības tīkliem ārpus ES.

ETST administrē sekretariāts, kas atrodas Eurojust Hāgā. ETST sekretariāta pašreizējais vadītājs ir Ola LÖFGREN.

Klikšķiniet šeit, lai dotos uz Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla krimināllietās tīmekļa vietni.

Lapa atjaunināta: 19/02/2019

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.