Apie ETT

ETT (baudžiamosiose bylose) – ES valstybių narių kontaktinių asmenų, paskirtų iš centrinių valdžios institucijų ir kitų kompetentingų institucijų, kurios turi konkrečių pareigų teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityje, tinklas.

ETT (baudžiamosiose bylose) tikslas – palengvinti teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, teikiant teisines ir praktines konsultacijas, ir padėti užmegzti tiesioginius nacionalinių kompetentingų institucijų kontaktus. ETT (baudžiamosiose bylose) kontaktiniai asmenys taip pat dalyvauja organizuojant mokymo kursus teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose klausimais ir skatina tokių mokymų organizavimą.

ETT (baudžiamosiose bylose) svetainėje pateikiamos elektroninės priemonės, kuriomis palengvinamas bendradarbiavimas, taip pat kita praktinė informacija, įskaitant apie bendradarbiavimą su šalimis ir teisminiais tinklais už ES ribų.

ETT (baudžiamosiose bylose) veiklą administruoja sekretoriatas, įsikūręs Eurojuste Hagoje. Šiuo metu ETT sekretoriatui vadovauja Olas Löfgrenas.

Paskutinis naujinimas: 27/11/2019

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma