Základní informace o EJS

Evropská justiční síť (EJS) je síť národních kontaktních bodů v členských státech EU určených v rámci ústředních orgánů a jiných příslušných orgánů, které mají konkrétní pravomoci v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech.

Úlohou EJS je usnadnit justiční spolupráci v trestních věcech. Za tím účelem poskytuje právní a praktické poradenství a podporuje navazování přímých kontaktů mezi příslušnými vnitrostátními orgány. Kontaktní body EJS se rovněž podílejí na organizaci a propagaci školení o soudní spolupráci v trestních věcech.

Internetové stránky EJS nabízejí elektronické nástroje, jež mají usnadnit spolupráci, jakož i další praktické informace, včetně informací o spolupráci se zeměmi a justičními sítěmi mimo EU.

EJS spravuje sekretariát, který sídlí v prostorách Eurojustu v Haagu. Vedoucím sekretariátu EJS je v současnosti pan Ola LÖFGREN.

Kliknutím na tento odkaz přejdete na internetové stránky Evropské justiční sítě.

Poslední aktualizace: 19/02/2019

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.