Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls krimināllietās

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls krimināllietās (ETST krimināllietās) ir dalībvalstu kontaktpunktu tīkls, kas veicina tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu