Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για ποινικές υποθέσεις

Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για ποινικές υποθέσεις (ΕΔΔ - ποινικές υποθέσεις) είναι ένα δίκτυο εθνικών σημείων επαφής που διευκολύνουν τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο