Evropská soudní síť v trestních věcech

Evropská justiční síť pro spolupráci v trestních věcech je síť kontaktních míst v členských státech EU, které poskytují podporu při usnadňování spolupráce v této oblasti

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.