Oikeudellisten päätösten vastavuoroinen tunnustaminen

Yhdessä EU-maassa annettu tuomioistuimen päätös voidaan panna täytäntöön toisessa EU-maassa.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme