Kohtuotsuste vastastikune tunnustamine

Ühes ELi liikmesriigis tehtud kohtuotsuse saab täitmisele pöörata teistes liikmesriikides.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta