Αμοιβαία αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων

Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται σε μια χώρα της ΕΕ μπορούν να εκτελούνται σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο