Взаимно признаване на съдебни решения

Съдебни решения, постановени в една държава от ЕС, могат да бъдат изпълнени в други държави от ЕС.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт