Dedičstvo

Informácie o nariadení č. 650/2012 o dedení a o vnútroštátnych normách v oblasti dedenia

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom