Erkännande och verkställighet av domar

Om en domstol har fastställt att någon ska betala dig ett penningbelopp eller vidta en viss åtgärd, men inget händer, kan du vända dig till domstolen och ansöka om verkställighet av domstolsavgörandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats