Uznanie a výkon súdnych rozhodnutí

Keď súd rozhodol, že vám niekto musí zaplatiť určitú sumu alebo niečo konkrétne urobiť (súdne rozhodnutie), a nestalo sa tak alebo ste peniaze nedostali, môžete súd požiadať o výkon rozhodnutia.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom