Tuomioistuinten päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano

Jos tuomioistuin on määrännyt jonkun maksamaan tietyn rahasumman tai toimimaan tietyllä tavalla, eikä määräystä ole noudatettu, tuomioistuimelta voi pyytää päätöksen täytäntöönpanoa.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme