Kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine

Kui kohus on otsustanud, et keegi peab Teile maksma rahasumma või sooritama konkreetse toimingu (kohtuotsus), ja seda ei ole sooritatud või ei ole Te raha saanud, võite pöörduda kohtusse otsuse sundtäitmiseks.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta