Αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων

Αν ένα δικαστήριο έχει κρίνει ότι κάποιος πρέπει να σας καταβάλει ένα χρηματικό ποσό ή να διενεργήσει μια συγκεκριμένη πράξη (δικαστική απόφαση) και αυτό δεν έχει συμβεί ή δεν έχετε εισπράξει τα χρήματα, ίσως θα πρέπει να ζητήσετε από το δικαστήριο να εκτελέσει την απόφαση.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο