Peniaze/peňažné pohľadávky

Informácie o právnych predpisoch, postupoch a formulároch týkajúcich sa finančných záležitostí

Zobraziť viacZobraziť menej

Právo EÚ o občianskych a obchodných sporoch možno použiť v prípadoch s cezhraničným prvkom týkajúcich sa nároku na dlžné peniaze a vymáhania platobných príkazov alebo platobnej neschopnosti.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom