Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Uveljavljanje odškodnine zoper storilca kaznivega dejanja

Nizozemska

Vsebino zagotavlja
Nizozemska

Kako lahko uveljavljam odškodnino ali druga pravna sredstva/nadomestila zoper storilca kaznivega dejanja v sodnem postopku (kazenski postopek) in na koga moram nasloviti ta zahtevek?

Odškodnina se lahko uveljavlja v kazenskem postopku.

V kateri fazi kazenskega postopka moram predložiti zahtevek?

Informacije in nasvete o tem je mogoče dobiti pri nizozemski službi za pomoč žrtvam Victim Support Netherlands (Slachtofferhulp Nederland).

Kaj lahko zahtevam v zahtevku in kaj moram navesti (skupni znesek in/ali posamezne izgube, izgubljeni dobiček in obresti)?

Informacije in nasvete o tem je mogoče dobiti pri nizozemski službi za pomoč žrtvam Victim Support Netherlands.

Ali obstaja poseben obrazec za takšne zahtevke?

Informacije in nasvete o tem je mogoče dobiti pri nizozemski službi za pomoč žrtvam Victim Support Netherlands.

S katerimi dokazi moram podpreti svoj zahtevek?

Informacije in nasvete o tem je mogoče dobiti pri nizozemski službi za pomoč žrtvam Victim Support Netherlands.

Ali moram v zvezi z zahtevkom plačati sodne takse ali druge stroške?

Informacije in nasvete o tem je mogoče dobiti pri nizozemski službi za pomoč žrtvam Victim Support Netherlands.

Ali lahko pred in/ali med postopkom dobim pravno pomoč? Ali lahko dobim pravno pomoč, če ne živim v državi, v kateri poteka postopek?

Informacije in nasvete o tem je mogoče dobiti pri nizozemski službi za pomoč žrtvam Victim Support Netherlands.

V katerih primerih bi kazensko sodišče zavrglo ali zavrnilo moj zahtevek zoper storilca kaznivega dejanja?

Informacije in nasvete o tem je mogoče dobiti pri nizozemski službi za pomoč žrtvam Victim Support Netherlands.

Ali lahko zoper tako odločbo vložim pritožbo ali druga pravna sredstva?

Da.

Če mi sodišče dodeli odškodnino, kako lahko zagotovim izvršitev sodne odločbe zoper storilca kaznivega dejanja in kakšno pomoč lahko dobim pri tem?

Žrtve nasilnih kaznivih dejanj ali kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in preživeli sorodniki lahko od leta 2011 v nekaterih primerih dobijo predplačilo odškodnine. Takšno predplačilo je od 1. januarja 2016 na voljo tudi žrtvam drugih kaznivih dejanj. Ali ste žrtev nasilnega kaznivega dejanja ali kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost? Če da, lahko kot predplačilo prejmete celoten znesek vaše odškodnine.

Ali ste žrtev druge vrste kaznivega dejanja? V tem primeru lahko kot predplačilo prejmete največ 5 000,00 evrov. Več informacij je na voljo na https://www.cjib.nl/sl.

Zadnja posodobitev: 18/03/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču