NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini croată a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii

Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Cum pot solicita despăgubiri sau alte mijloace de reparare a prejudiciului/de compensare de la autorul infracțiunii într-un proces (procedură penală) și cărei instituții ar trebui să îi adresez această cerere?

Cererea de constituire ca parte civilă în vederea solicitării de despăgubiri ca urmare a unei infracțiuni este audiată la propunerea părții vătămate în cursul procedurii penale dacă acest lucru nu întârzie în mod semnificativ procedura. [Articolul 153 alineatul (1) din Codul de procedură penală (Zakon o kaznenom postupku)]

Cererea de constituire ca parte civilă poate fi formulată de către partea vătămată. [Articolul 154 alineatul (1) din Codul de procedură penală (Zakon o kaznenom postupku)]

Cererea de constituire ca parte civilă în cadrul procedurii penale este depusă la autoritatea căreia i-a fost transmisă plângerea penală sau la instanța pe rolul căreia se află procedura. [Articolul 155 alineatul (1) din Codul de procedură penală (Zakon o kaznenom postupku)]

În ce moment al procedurii penale ar trebui să prezint cererea?

O cerere de constituire ca parte civilă poate fi prezentată tribunalului de primă instanță până la sfârșitul procesului de strângere a probelor. [Articolul 155 alineatul (2) din Codul de procedură penală (Zakon o kaznenom postupku)]

Ce pot solicita în cerere și cum ar trebui să o prezint (să indic o valoare totală și/sau să specific pierderile individuale și pierderea de profituri și dobânzi)?

O cerere de constituire ca parte civilă poate face referire la o cerere de despăgubire formulată în cadrul procesului. [Articolul 153 alineatul (2) din Codul de procedură penală (Zakon o kaznenom postupku)]

Există un formular specific pentru aceste cereri?

Nu există niciun formular specific pentru aceste cereri.

Ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Persoana autorizată să depună cererea de despăgubire trebuie să își indice pretenția și să prezinte probe. [Articolul 155 alineatul (3) din Codul de procedură penală] Tipul și volumul probelor nu sunt specificate prin lege.

Există taxe judiciare sau alte costuri legate de cererea mea?

Nu există taxe judiciare sau alte costuri legate de depunerea unei cereri de constituire ca parte civilă.

Pot obține asistență juridică înainte de și/sau în timpul procesului? Pot să obțin asistență juridică dacă nu locuiesc în țara în care are loc procesul?

Victimele unei infracțiuni pasibile de aplicarea unei pedepse cu închisoarea având o durată mai mare de cinci ani, care suferă consecințe grave ale infracțiunii, au, în momentul depunerii unei cereri de constituire ca parte civilă, dreptul la asistența specializată a unui consilier, suportată de la bugetul de stat. [Articolul 43 alineatul (2) din Codul de procedură penală] Acest drept nu este limitat de locul de reședință al părții vătămate.

În ce caz va respinge instanța penală cererea mea sau când va refuza să se pronunțe asupra cererii mele împotriva autorului infracțiunii?

O hotărâre prin care se constată vinovăția inculpatului poate acorda părții vătămate acțiunea civilă în totalitate sau parțial și poate solicita părții vătămate să introducă o acțiune separată. În cazul în care informațiile din procedura penală nu oferă o bază fiabilă pentru soluționarea completă sau parțială, instanța va solicita părții vătămate să introducă o acțiune separată.

Atunci când instanța pronunță o hotărâre de achitare sau când acuzațiile sunt respinse sau procedura penală este suspendată printr-o decizie, părții vătămate i se va solicita să introducă o acțiune pentru a satisface cererea de constituire ca parte civilă. În cazul în care instanța se declară necompetentă, părții vătămate i se solicită să se constituie parte civilă în procesul penal inițiat sau continuat de instanța competentă. [Articolul 158 alineatul (2) punctul (3) din Codul de procedură penală]

Pot contesta o astfel de decizie sau pot solicita alte mijloace de reparare a prejudiciului/de compensare?

Partea vătămată poate încerca să conteste hotărârea pe baza deciziei instanței cu privire la costul procedurii penale sau la cererea pentru acordarea de despăgubiri. Cu toate acestea, în cazul în care procurorul a preluat acțiunea de urmărire penală de la persoana vătămată care a acționat în calitate de acuzator privat, acesta din urmă poate introduce o cale de atac din orice motiv pentru care ar putea fi contestată o hotărâre. [Articolul 464 alineatul (4) din Codul de procedură penală (Zakon o kaznenom postupku)]

Dacă mi se acordă daune-interese de către instanță, cum mă asigur că hotărârea este executată împotriva autorului și ce ajutor pot obține pentru a mă asigura de acest lucru?

La propunerea persoanei autorizate, pentru a asigura constituirea ca parte civilă, pot fi dispuse măsuri provizorii în cadrul procedurii penale cauzate de săvârșirea unei infracțiuni.

Decizia menționată în paragraful de mai sus este introdusă de judecătorul de instrucție. După rechizitoriu, camera de punere sub acuzare pronunță o decizie, iar instanța care audiază cauza va conduce discuția. Contestația referitoare la măsura provizorie nu împiedică executarea acesteia. (Articolul 160 din Codul de procedură penală).

Ultima actualizare: 02/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.