Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Dochodzenie odszkodowania od sprawcy czynu

Niderlandy

Autor treści:
Niderlandy

W jaki sposób mogę dochodzić odszkodowania lub naprawienia szkody w inny sposób od sprawcy czynu w postępowaniu karnym i do kogo należy skierować pozew?

Ofiara może wytoczyć powództwo adhezyjne w toku postępowania karnego.

Na jakim etapie postępowania karnego powinienem wnieść pozew?

Informacje i porady w tej kwestii można uzyskać od Niderlandzkiej Organizacji Pomocy na rzecz Ofiar Przestępstw (Slachtofferhulp Nederland).

O co mogę wnosić w pozwie i w jaki sposób mam przedstawić swoje roszczenie (wskazać łączną kwotę lub określić poszczególne szkody, utracone zyski i korzyści)?

Informacje i porady w tej kwestii można uzyskać od organizacji Niderlandzkiej Organizacji Pomocy na rzecz Ofiar Przestępstw.

Czy istnieje specjalny formularz pozwu dla takich roszczeń?

Informacje i porady w tej kwestii można uzyskać od organizacji Niderlandzkiej Organizacji Pomocy na rzecz Ofiar Przestępstw.

Jakie dowody powinienem przedstawić na potwierdzenie mojego roszczenia?

Informacje i porady w tej kwestii można uzyskać od organizacji Niderlandzkiej Organizacji Pomocy na rzecz Ofiar Przestępstw.

Czy muszę uiścić opłaty sądowe lub inne należności z tytułu wniesienia pozwu?

Informacje i porady w tej kwestii można uzyskać od organizacji Niderlandzkiej Organizacji Pomocy na rzecz Ofiar Przestępstw.

Czy mogę uzyskać pomoc prawną przed postępowaniem lub w jego toku? Czy mogę ją otrzymać, jeżeli nie mieszkam w państwie, w którym prowadzone jest postępowanie?

Informacje i porady w tej kwestii można uzyskać od organizacji Niderlandzkiej Organizacji Pomocy na rzecz Ofiar Przestępstw.

W jakiej sytuacji sąd karny oddali lub odrzuci mój pozew przeciwko sprawcy czynu?

Informacje i porady w tej kwestii można uzyskać od organizacji Niderlandzkiej Organizacji Pomocy na rzecz Ofiar Przestępstw.

Czy mogę zaskarżyć to orzeczenie lub dochodzić innych sposobów naprawienia szkody?

Tak.

Jeżeli zostanie mi przyznane odszkodowanie, w jaki sposób mogę zapewnić wykonanie wyroku sądowego wobec sprawcy czynu i jaką pomoc w tym zakresie mogę uzyskać?

Od 2011 r. ofiary przestępstw z użyciem przemocy bądź przestępstw przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności oraz pozostali przy życiu krewni ofiar tych przestępstw mogą w niektórych przypadkach uzyskać zaliczkę na poczet odszkodowania. Od 1 stycznia 2016 r. taką zaliczkę mogą otrzymać również ofiary innych przestępstw. Wnioskodawca, który padł ofiarą przestępstwa z użyciem przemocy lub przestępstwa przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności, może otrzymać zaliczkę w wysokości pełnej kwoty odszkodowania.

Wnioskodawca, który padł ofiarą innego rodzaju przestępstwa, może otrzymać z tytułu zaliczki maksymalnie 5000 euro. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem https://www.cjib.nl/pl.

Ostatnia aktualizacja: 18/03/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony