Schadeloosstelling vorderen van de dader

Nederland

Inhoud aangereikt door
Nederland

Hoe kan ik tijdens een proces (strafrechtelijke procedure) van een dader schadeloosstelling of andere vormen van genoegdoening vorderen, en tot wie moet ik die vordering richten?

Een schadevergoeding kan worden gevraagd in de strafrechtelijke procedure.

Op welk punt in de strafrechtelijke procedure moet ik mijn vordering indienen?

Informatie en advies hierover is te verkrijgen bij Slachtofferhulp Nederland.

Wat kan ik in die vordering vragen en hoe moet ik dat formuleren (een totaalbedrag opgeven en/of de afzonderlijke schadeposten, gederfde winst en rente specificeren)?

Informatie en advies hierover is te verkrijgen bij Slachtofferhulp Nederland.

Bestaat er een specifiek formulier voor dergelijke vorderingen?

Informatie en advies hierover is te verkrijgen bij Slachtofferhulp Nederland.

Welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn vordering?

Informatie en advies hierover is te verkrijgen bij Slachtofferhulp Nederland.

Zijn er aan mijn vordering gerechtskosten of andere kosten verbonden?

Informatie en advies hierover is te verkrijgen bij Slachtofferhulp Nederland.

Kan ik rechtsbijstand krijgen voor en/of gedurende de procedure? Kan ik rechtsbijstand krijgen wanneer ik niet woon in het land waar de procedure plaatsvindt?

Informatie en advies hierover is te verkrijgen bij Slachtofferhulp Nederland.

Wanneer kan de strafrechter mijn vordering tegen de dader afwijzen of weigeren er uitspraak over te doen?

Informatie en advies hierover is te verkrijgen bij Slachtofferhulp Nederland.

Kan ik hoger beroep of een ander rechtsmiddel instellen tegen een dergelijke beslissing?

Ja

Als de rechter mij schadeloosstelling heeft toegekend, hoe kan ik er dan zeker van zijn dat de beslissing tegen de dader ten uitvoer wordt gelegd en op welke hulp kan ik daarvoor een beroep doen?

Sinds 2011 kunnen slachtoffers en nabestaanden van een geweld- of zedenmisdrijf soms een voorschot op een schadevergoeding krijgen. Vanaf 1 januari 2016 kunnen ook slachtoffers van andere misdrijven dit voorschot krijgen. Bent u slachtoffer van een gewelds-of zedenmisdrijf? Dan kunt u het hele bedrag van uw schadevergoeding als voorschot krijgen.

Bent u slachtoffer van een ander soort misdrijf?  Dan kunt u niet meer dan € 5000,00 als voorschot krijgen. U leest hier meer over op http://www.cjib.nl.

Laatste update: 16/04/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website