Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Olandiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Talba għall-ħlas tad-danni mingħand min ikun wettaq ir-reat

Olanda

Il-kontenut ipprovdut minn
Olanda

Kif nista’ nagħmel talba għal ħsarat jew mezzi oħra ta’ rimedju/sodisfazzjon minn awtur tar-reat fi proċess (proċedimenti kriminali), u lil min għandi nindirizza din il-pretensjoni?

Tista’ ssir talba għal kumpens waqt il-proċedimenti kriminali.

F’liema punt fil-proċedimenti kriminali għandi nippreżenta talba?

Informazzjoni u parir dwar dan is-suġġett jistgħu jinkisbu minn Appoġġ għall-Vittmi fin-Netherlands (Slachtofferhulp Nederland).

X’nista’ nitlob fit-talba u kif għandi nippreżentaha (nindika ammont totali u/jew nispeċifika t-telf individwali, il-profitti mitlufa u l-imgħax)?

Informazzjoni u parir dwar dan is-suġġett jistgħu jinkisbu minn Appoġġ għall-Vittmi fin-Netherlands.

Hemm formola speċifika għal talbiet bħal dawn?

Informazzjoni u parir dwar dan is-suġġett jistgħu jinkisbu minn Appoġġ għall-Vittmi fin-Netherlands.

Liema evidenza rrid nippreżenta biex insostni t-talba tiegħi?

Informazzjoni u parir dwar dan is-suġġett jistgħu jinkisbu minn Appoġġ għall-Vittmi fin-Netherlands.

Hemm xi tariffi tal-qrati jew spejjeż oħra relatati mat-talba tiegħi?

Informazzjoni u parir dwar dan is-suġġett jistgħu jinkisbu minn Appoġġ għall-Vittmi fin-Netherlands.

Nista’ nikseb għajnuna legali qabel u/jew waqt il-proċedimenti? Nista’ nirċiviha anke jekk ma nkunx qed ngħix fil-pajjiż fejn iseħħu l-proċedimenti?

Informazzjoni u pariri dwar dan is-suġġett jistgħu jinkisbu minn Appoġġ għall-Vittmi fin-Netherlands.

Meta tista’ l-qorti kriminali tiċħad jew tirrifjuta li tiddeċiedi dwar it-talba tiegħi kontra l-awtur tar-reat?

Informazzjoni u pariri dwar dan is-suġġett jistgħu jinkisbu minn Appoġġ għall-Vittmi n-Netherlands.

Nista’ nappella kontra din id-deċiżjoni jew infittex mezzi oħra ta’ rimedju/sodisfazzjon?

Iva.

Jekk ningħata kumpens għall-ħsarat mill-qorti, kif nista’ niżgura li s-sentenza tiġi infurzata kontra l-awtur tar-reat u x’għajnuna nista’ nikseb biex niżgura dan?

Sa mill-2011, il-vittmi ta’ reat vjolenti jew sesswali u l-qraba superstiti setgħu jiskbu avvanz fuq il-kumpens f’ċerti każijiet. Avvanz bħal dan ilu wkoll disponibbli għal vittmi ta’ reati oħra mill-1 ta’ Jannar 2016. Int kont il-vittma ta’ reat vjolenti jew sesswali? Jekk iva, tista’ tirċievi l-ammont sħiħ tal-kumpens tiegħek bħala avvanz.

Int kont il-vittma ta’ tip ieħor ta’ reat? F’dak il-każ, tista’ tirċievi mhux aktar minn EUR5 000,00 bħala avvanz. Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar dan billi żżur https://www.cjib.nl/en.

L-aħħar aġġornament: 18/03/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna