Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Reikalavimas, kad žalą atlygintų nusikaltėlis

Nyderlandai

Turinį pateikė
Nyderlandai

Kaip galiu pareikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio arba pasinaudoti kitomis teisių gynimo arba reikalavimų patenkinimo priemonėmis teisme (baudžiamojo proceso metu) ir kam turėčiau teikti šį prašymą?

Kompensacijos galima pareikalauti baudžiamojo proceso metu.

Kuriuo baudžiamojo proceso metu turėčiau teikti prašymą?

Informaciją ir patarimų šiuo klausimu galima gauti iš Nyderlandų paramos aukoms organizacijos (nyd. Slachtofferhulp Nederland).

Ko galiu reikalauti prašyme ir kaip turėčiau jį suformuluoti (nurodyti visą sumą ir (arba) atskirai nurodyti nuostolius, prarastas pajamas ir palūkanas)?

Informaciją ir patarimų šiuo klausimu galima gauti iš Nyderlandų paramos aukoms organizacijos.

Ar yra speciali forma, skirta tokiems prašymams?

Informaciją ir patarimų šiuo klausimu galima gauti iš Nyderlandų paramos aukoms organizacijos.

Kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Informaciją ir patarimų šiuo klausimu galima gauti iš Nyderlandų paramos aukoms organizacijos.

Ar teikdamas prašymą turiu mokėti teismo ar kitus susijusius mokesčius?

Informaciją ir patarimų šiuo klausimu galima gauti iš Nyderlandų paramos aukoms organizacijos.

Ar galiu gauti teisinę pagalbą prieš procesą ir (arba) proceso metu? Ar galiu ją gauti, jei gyvenu ne toje šalyje, kurioje vyksta procesas?

Informaciją ir patarimų šiuo klausimu galima gauti iš Nyderlandų paramos aukoms organizacijos.

Kada teismas atmes mano prašymą prieš nusikaltėlį arba atsisakys jį nagrinėti?

Informaciją ir patarimų šiuo klausimu galima gauti iš Nyderlandų paramos aukoms organizacijos.

Ar galiu apskųsti tokį sprendimą arba pasinaudoti kitomis teisių gynimo arba reikalavimų patenkinimo priemonėmis teisme?

Taip.

Jeigu teismas man priteisė žalos atlyginimą, kaip užtikrinti teismo sprendimo vykdymą prieš nusikaltėlį ir kokią pagalbą galiu gauti, kad sprendimas būtų įvykdytas?

Nuo 2011 m. smurtinių ar seksualinių nusikaltimų aukos ir gyvi likę giminaičiai tam tikrais atvejais gali gauti kompensacijos avansą. Tokį avansą nuo 2016 m. sausio 1 d. gali gauti ir kitų nusikaltimų aukos. Tapote smurtinio ar seksualinio nusikaltimo auka? Jeigu taip, tai galite gauti visą savo kompensacijos sumą avansu.

Tapote kitokio nusikaltimo auka? Tokiu atveju avansu galite gauti ne daugiau kaip 5 000,00 EUR. Daugiau informacijos galite sužinoti adresu https://www.cjib.nl/lt.

Paskutinis naujinimas: 18/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma